Topplistor

15 Största Fonderna

I DETTA NUMMER LISTAS de 15 största fonderna. Bolagen har rangordnats efter värdet på deras respektive innehav av fastigheter i Sverige. Värdet på fastigheterna bygger på uppgifter från bolagen själva, någon extern bedömning har alltså inte gjorts, i förekommande fall har eurokursen 9,30 kronor använts. Vidare har vi slagit ihop fondförvaltarens fonder i de fall fler än en äger svenska fastigheter.
Jämfört med förra året kan konstateras att den tyska dominansen nu är bruten och att antalet svenska aktörer mer än fördubblats genom nytillskott i form av Carnegie och Mengus.
Indirekt ägande i fastigheter är en populär placeringsform både för privata och institutionella placerare. Vilket bekräftas av att utbudet hela tiden ökar. Bland de nya fonder som kommer att finnas med på framtida listor är förvaltningsbolaget Genestas fond, Index Estate, Pensionfastigheter och Nordic Retail Fund där merparten av Boultbees handelsfastigheter hamnar.

Bolag

1. Acta Kapitalförvaltning

Värde: 22 900 Yta: 280 000
NORGE Acta är ett börsnoterat kapitalförvaltningsbolag med fastighetsfonder som ett av flera placeringsalternativ. Den absoluta merparten av fastigheterna ligger i Sverige. Bolaget började förvärva fastigheter i Sverige 2003 med tonvikten lagd på bostäder. I oktober förra året sålde fonden sitt kommersiella fastighetsbeståndmed bland annat DN-skrapan till Niam för fyra miljarder och köpte i februari ett paket med posterminaler av Kuwait Finance House för nästan lika mycket.

2. Niam

Värde: 15 000 Yta: 550 000
BSVERIGE Niam, ägs av Stronghold Invest AB, äger genom Fond III bland annat Bankgirocentralen vid Globen samt DN-skrapan, Electrolux huvudkontor som förvärvats från Acta förra året. Fonden äger dessutom fastigheter i Finland och Lettland. Startar nu Fond IV som ska bli lika stor som trean.

3. Sveafastigheter

Värde: 7 000 Yta: 800 000
SVERIGE Sveafastigheter som grundades 2003 av företagsledningen tillsammans med rådgivningsföretaget Leimdörfer och investeringsgruppen Brunswick förvaltar fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I med ett kapital om 4–5 miljarder kronor. Offentliggjorde i februari projektplaner i Kalmar för sammanlagt 250 miljoner.

4. CGI

Värde: 6 000 Yta: 109 440
TYSKLAND Det av Commerzbank ägda fondförvaltningsbolaget förvärvade i september projektet Malmö Entré av danska TK Development för 1,5 miljarder.

5. DEKA Immobilien

Värde: 3 831 Yta: 78 900
TYSKLAND I Sverige äger Deka Citycronan, Frösunda Port och Skogskarlen 2.

6. Teesland iOG

Värde: 3 312 Yta: 369 540
STORBRITANNIEN Den brittiska fondförvaltaren började att köpa fastigheter i Sydsverige våren 2006, vilka i december placerades i fonden Nordic Aktiv,

7. Carnegie

Värde: 3 000 Yta: 185 000
SVERIGE Investmentbanken Carnegies fond lanserades i mars 2005 och äger nu fastigheter i Stockholm, Göteborg och i Malmö.

8. DB Real Estate Investment

Värde: 2 994 Yta: 82 767
TYSKLAND Ingår Deutsche Bank gruppen och har det senaste året gjort två stora försäljningar i Solna till Mengus respektive Morgan Stanley.

9. Oppenheim

Värde: 2 875 Yta: 123 581
TYSKLAND Oppenheim Immobilien Kapitalanlagegesellschaft (OIK) äger främst handelsfastigheter.

10. Doughty Hanson

Värde: 2 500 Yta: 120 000
STORBRITANNIEN I december sålde det privatägda fondbolaget Tumba Centrum och i mars ifjol Stora Katrineberg på Liljeholmen. Där emellan förvärvades fyra fastigheter i Kista för 2 miljarder.

11. LaSalle Investment

Värde: 2 500 Yta: 90 000
USA/STORBRITANNIEN I Sverige äger LaSalle genom fonden EuroGrowth fastigheterna Keflavik 1 i Kista samt Kåkenhusen 37 på Kungsgatan i Stockholm.

12. Mengus

Värde: 1 450 Yta: 72 000
SVERIGE Mengus äger genom sin fond Mengus Stockholm AB, startad i juli 2005,
i dagsläget två kontorsfastigheter, Hilton 1 och Aprikosen 2, båda i Solna.

13. Orion Capital Managers

Värde: 1 400 Yta: 190 000
EUROPA Orion Capital Managers är en pan-europeisk fastighetsinvesterare som förvaltar två fonder med ett totalt kapital om 3,5 miljarder euro. Hösten 2005 gjordes den hittills enda investeringen i Sverige då ”Infra-City”förvärvades från Vasakronan.

14. Blackstone

Värde: 1 100 Yta: 60 000
USA Investmentbanken Blackstone Group sålde i somras sex fastigheter i Länsförsökringar för 1, 9 miljarder och var en av budguivarna på Sturegallerian.

15. Aberdeen Fast. Fond Sverige AB

Värde: 1 000 Yta: 50 000
STORBRITANNIEN Aberdeens svenska fastighetsfond lanserades i maj 2005 och har som mål att växa till en volym om 2-5 miljarder. Köpte i oktober nio fastigheter av D&K.

KOMMENTAR: Geir Inge Solberg, Investerings dir., Acta

– Vi är väldigt nöjda med vår Sverigeportfölj
som uppvisar ett bra cash-flow. Positivt är också att
hyrorna börjar röra sig uppåt efter att
legat still i några år. Acta är hela tiden på jakt efter nya förvärvsobjekt i Sverige men ofta har priset varit
något för högt i förhållande till vad vi varit beredda att betala. Men nu kom vi rätt på logistikportföljen vilket vi är
väldigt glada för.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan