Topplistor

15 Högsta VD-lönerna

Efter att ifjol ha skärskådat bolagens styrelser och deras ersättningar sätter vi återigen de verkställande direktörernas lönevillkor i fokus.

Listan är rangordnad efter fast lön sammanslaget eventuella förmåner som bil, bostad och kost. Eftersom listan avspeglar 2007 års förhållanden redovisas gamle VD:s lön men nye VD:s villkor.
Johan Skoglund i JM är den som de senaste två åren klättrat mest i löneligan från nionde till tredje plats. Andra har dalat men där är det oftast den nytillträdde VD:n som inte når upp till företrädarens nivå. Så är fallet i Fabege och Castellum. I ytterligare två bolag, AP Fastigheter och Skanska har VD-byten skett under 2008. Av de redovisade bolagen har nio någon form av bonusprogram. Mest generöst är Kungsleden följt av Peab och JM.
Vasakronan har fått en del kritik för höga overheadkostnader. Håkan Bryngelson är dock med bred marginal billigast i förhållande till företagets resultat.
Med undantag för ”familjeföretagarna” Mats Paulsson och Hans Wallenstam har direktörerna förhållandevis modesta innehav i sina bolag.

Projekt

1. Stuart Graham, Skanska*

Lön o förmåner: 9282 Förändr. 06-07: 1,11% Bonus: 3748 Del av bolagets vinst: 0,32%
Uppsägning: 24 månaders ömsesidig med fast lön (nio miljoner kronor) och förmåner. Pensionsålder: 65 år. Bonus: max 50 procent av lönen. Innehav: Johan Karlström äger 80000 B-aktier i Skanska.

2. Olle Ehrlén, NCC

Lön o förmåner: 6304 Förändr. 06-07: -10,38% Bonus: 2337 Del av bolagets vinst: 0,38%
Uppsägning: Sex månaders ömsesidig från 59 år och sex månader. Pensionsålder: 60 år. Bonus: Max 50 procent av grundlönen. Innehav: Olle Ehrlén äger 5900 äger B-aktier i NCC , vilket gav 123900 kronor i utdelning.

3. Johan Skoglund, JM

Lön o förmåner: 4112 Förändr. 06-07: 10,15% Bonus: 1712 Del av bolagets vinst: 0,38%
Uppsägning: Från företaget: 12 månader. Från VD: Sex månader. Om ingen annan anställning erhållits ersättning i ytterligare 12 månader. Pensionsålder: 65 år. Bonus: Grundas på resultat, resultat per aktie samt på Nöjd Kund Index. Innehav: Johan Skoglund äger 22400 aktier i JM, vilket gav 123200 kronor i utdelning i fjol.

4. Håkan Bryngelson, Vasakronan

Lön o förmåner: 4045 Förändr. 06-07: 1,63% Bonus: 0 Del av bolagets vinst: 0,09%
Uppsägning: Från företaget: Omförhandlat avtal i samband med försäljning av bolaget. Ingen pensionsrätt vid 60 år, rätt till 3 månaders uppsägningstid med 12 månaders avgångsvederlag. Pensionsålder: 65 år. Från VD: Sex månader med 18 månaders lön i avgångsvederlag Bonus: Nej. Innehav: Nej.

5. Thomas Erséus, Kungsleden

Lön o förmåner: 4011 Förändr. 06-07: 6,11% Bonus: 3480 Del av bolagets vinst: 0,31%
Uppsägning: Ömsesidigt tolv månader. Från bolaget: Avgångsvederlag tolv månader. Pensionsålder: 65 år. Bonus: Baseras på resultat, max en årslön. Innehav: Thomas Erséus äger 70000 aktier i Kungsleden , vilket 2007 gav 560000 kronor i utdelning.

6. Mats Paulsson, Peab

Lön o förmåner: 3602 Förändr. 06-07: 4,65% Bonus: 2050 Del av bolagets vinst: 0,73%
Uppsägning: Från bolaget: Två årslöner samt pension. Från VD: Sex månader. Pensionsålder: 60 år. Bonus: Max 60 procent och baseras på koncernens resultat före skatt. Innehav: 24811744 aktier i Peab med en sammanlagd utdelning om 55 826 424 kronor.

7. Ivo Stopner, Hufvudstaden

Lön o förmåner: 3563 Förändr. 06-07: 12,58% Bonus: 406 Del av bolagets vinst: 0,15%
Uppsägning: Från bolaget: Två år. Från VD: Sex månader . Pensionsålder: Möjlighet till full pension vid 60 år. Bonus: Bygger på resultat, kundnöjdhet och personliga mål, max 500000 kronor. Innehav: 3300 aktier med en utdelning om 38280 kronor.

8. Per Håkan Westin, AP Fastigheter*

Lön o förmåner: 3443 Förändr. 06-07: 15,96% Bonus: 0 Del av bolagets vinst: 0,10%
Uppsägning: Från företaget: 12 månader med avgångsvederlag om 12 månadslöner. Från VD: Sex månader. Pensionsåldern: 60 år. Bonus: Nej Innehav: Nej

9. Hans Wallenstam, Wallenstam

Lön o förmåner: 3200 Förändr. 06-07: 0% Bonus: 1200 Del av bolagets vinst: 0,44%
Uppsägning: Ömsesidigt sex månader. Pensionsålder: 65 år. Rätt köpa tjänstebostaden till 1,33 x taxeringsvärde. Bonus: Fastställs av styrelsen och årsstämman vid goda resultat Innehav: 12 miljoner aktier med total utdelning om 36 miljoner kronor.

10. Anders Jarl, Wihlborgs

Lön o förmåner: 2515 Förändr. 06-07: 36,61% Bonus: 0 Del av bolagets vinst: 0,23%
Uppsägning: Ömsesidigt sex månader. Från bolaget: 18 månaders avgångsvederlag. Pensionsålder 65 år. Bonus: Nej. Innehav: 168300 aktier med en utdelning om 1051875 kronor.

11. Håkan Hellström, Castellum

Lön o förmåner: 2400 Förändr. 06-07: -4,0% Bonus: 1100 Del av bolagets vinst: 0,24%

12. Gustaf Hermelin, Klövern

Lön o förmåner: 2271 Förändr. 06-07: 11,43% Bonus: 1140 Del av bolagets vinst: 0,28%

13. Christian Hermelin, Fabege

Lön o förmåner: 2162 Förändr. 06-07: -30,7% Bonus: 0 Del av bolagets vinst: 0,12%

14. Anders Silverbåge, Brinova

Lön o förmåner: 2071 Förändr. 06-07: 8,60% Bonus: 0 Del av bolagets vinst: 0,59%

15. Per Berggren, Jernhusen

Lön o förmåner: 2066 Förändr. 06-07: 10,19% Bonus: 0 Del av bolagets vinst: 0,31%
*Siffrorna avser tidigare VD medan villkoren gäller för nuvarande.

KOMMENTAR: Sverker Martin Löf, styrelseordförande Skanska:

– Det är en ansvarsfull och krävande uppgift att leda en världskoncern av Skanskas storlek. Styrelsen har sökt en efterträdare till Stuart Graham som uppvisar dokumenterat goda resultat, grundmurade personliga värderingar och goda ledaregenskaper. För att kunna rekrytera och behålla denna typ av kompetens i företagsledningen krävs marknadsmässiga löner. Jag anser att Johan Karlströms ersättning är konkurrenskraftig både i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan