Topplista

15 företag som visar allt

Det börjar bli nästan hopplöst svårt att skilja de ledande bolagen åt. Men till sist stod Vasakronan som segrare och saknade endast en poäng till full pott.

DET SOM FÄLLDE avgörandet var att Vasakronan denna gång hade förbättrat sin beskrivning av det egna beståndet ytterligare. Företaget hade redan högsta poäng för utförandet men denna upplaga bjöd faktiskt på en ännu tydligare informationsgivning genom en förnyad layout. Liksom de senaste två-tre åren är det samma trio som jagar vinnaren: Akademiska Hus, AP Fastigheter och Stockholmshem. Många företag har tagit till sig idén att skriva mer den marknad och om det egna beståndet, men inte samtliga. Det är framför allt det som skiljer mellan de som maxpresterar och de som ligger längre ned i rankingen. En annan komponent där det ofta skiljer mycket mellan företagen är hur de informerar kring miljöfrågorna. I år har det innehållet brutits ut till ett bedömingskriterie och ersätter det kring kunder och vakanser som istället ingår i redovisningen av det egna beståndet.

Bolag och beskrivning

1. Vasakronan

Antal poäng: 54 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 1
Ännu en gång i topp! Och det är troligen den bästa årsredovisningen som Vasakronan någonsin lämnat ifrån sig. Har fortsatt att förbättra innehåll och även förändrat layouten.

2. Stockholmshem

Antal poäng: 53 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 2
Företaget är det som lämnar den tydligaste framtidsbilden, prognosen. Nästan samtliga avsnitt har ett spaningsstycke där framtidsfrågor och trender diskuteras.

3. Akademiska Hus

Antal poäng: 52 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 3
Bjuder i år på lite mer information om företagets speciella marknad. Där tydliggörs vilka ekonomiska förutsättningar kunderna lever under. Genomgången av respektive regionbolag har också fördjupats något.

3. AP Fastigheter

Antal poäng: 52 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 3
Beskrivningen av marknaden och det egna beståndet är bra. Företaget låter dock bli att kvantifiera kommande hyresintäkter i de stora projekt det driver.

5. Svenska Bostäder

Antal poäng: 48 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 5
Presenterar en nedbantad prognos med förklaringen att företaget ska göra stora försäljningar vilket påverkar resultatet mycket. Visar upp långsiktiga mål och tydligare strategi.

6. Familjebostäder

Antal poäng: 47 Förändrad poäng: Placering förra året: 5
Fortfarande mycket välfylld årsredovisning där avsnitten staplats på lite annorlunda sätt än tidigare. Geografisk huvudindelning är borta och lite mindre innehåll i beskrivning av eget bestånd.

7. Stångåstaden

Antal poäng: 44 Förändrad poäng: Placering förra året: 7
Har en fin uppdelning per affärsområde med tydliga nyckeltal. Är liksom
många andra kommunägda bolag bra på att redovisa förvaltningskostnaderna.

8. Vasallen

Antal poäng: 43 Förändrad poäng: -1 Placering förra året: 7
Prognosavsnittet är ytterligare förfinat med en trevlig checklista. Svårt att få
fram en begriplig bild av beståndets värde trots mycket info och uppgifter
om principer och metodik. Facit får vi kanske i höst om bolaget säljs.

9. Framtiden

Antal poäng: 41 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 9
Publicerar en mycket informativ tabell som visar kommunbolagens marknadsandel i respektive stadsdel. Skriver mycket ingående om värderingsmetodik och antaganden.

10. Jernhusen

Antal poäng: 40 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 12
Vidareutveckling av föregående års produkt. Påtaglig förbättring för den som läser den ur fastighetsperspektiv. Mer fakta, tydligare mål och utfall och lite innovation.

10. Locum

Antal poäng: 40 Förändrad poäng: Placering förra året: 9
Känns lite stereotyp med en mycket stram form. Miljöavsnittet är mycket genomarbetat med många mål och delmål. Borde redovisa fler utfall.

12. MKB

Antal poäng: 37 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 14
Har informativa tabeller som visar hur tillväxten fördelas mellan produktionn och förvärv. Men borde redovisa dem i kronor och ören. Var detta sista gången ”tio frågor till” användes som VD-ord?

12. Ståhls

Antal poäng: 37 Förändrad poäng: Placering förra året: 12
Mer information om företagets huvudmarknad Linköping-Norrköping, vilket uppskattas. Men har samtidigt snålat in på lite annan information.

14. Masmästaren

Antal poäng: 36 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 15
Mer färg, mer fakta och dessutom utveckling av några avsnitt. Privatägda Masmästaren har till exempel ett helt nytt avsnitt om värdet på beståndet.

15. Specialfastigheter

Antal poäng: 32 Förändrad poäng: Ny Placering förra året: Ny
Redovisar mer utförliga avkastningskrav än något annat bolag, spännande med tanke på beståndet. Tyvärr väldigt lite om vad lokalerna ger för intäkt.

KOMMENTAR: Bengt Möller, Vasakronan

–Vi uppskattar juryns arbete med att gå igenom och bedöma samtliga årsredovisningar i fastighetsbranschen. Detta gör att vi alla sporras till att arbeta med ständiga förbättringar. Den här gången har vi satsat på att ge läsaren en tydligare beskrivning av marknadsvärdet och värderingsmetod.

15 företag som visar allt

Det skiljde endast ett par poäng mellan de fyra företag som placerade sig överst i rankingen. Alla hade förbättrat sig men statligt ägda Vasakronan nådde allra längst.

LIKSOM DE SENASTE åren var det en trio bestående av Akademiska Hus Stockholmshem och AP Fastigheter som jagade strax efter vinnaren. Vasakronan hade tagit till sig delar av tidigare synpunkter och systematiskt täppt till flertalet av de små informationsglapp som påtalats. Genomgående har det vid årets utvärdering varit något för lite information om företagens projektportföljer. Marknadsutvecklingen har inneburit att fakta kring dessa nu är högintressant att ta del av. Men i de flesta fall når inte beskrivningen tillräckligt djupt. Det är egentligen endast Stockholmshem och till viss del även Akademiska Hus som lämnar hårda ekonomiska fakta om såväl investeringar som framtida intäkter från projekt. Tre nya företag har tagit plats på listan och de lämnar alla ifrån sig trevliga årsredovisningar av god kvalitet.

Bolag och beskrivning

1. Vasakronan

Antal poäng: 53 Förändrad poäng: +2 Placering förra året: 1
Kraven är extra höga för att ge ytterligare poäng till bolag som ligger så närafull pott som Vasakronan. Flera saker har ändå förbättrats och det är endastpå vår käpphäst prognoser samt kvantifieringen av projekt och intäkter från dessa som företaget snubblar till och får näst högsta betyg.

2. Stockholmshem

Antal poäng: 52 Förändrad poäng: +2 Placering förra året: 2
Företaget är ett av få som visar investeringarna fullt ut, det vill säga medsåväl investeringsbelopp som uppskattning av framtida hyresintäkter. Behöver lufta layouten något.

3. Akademiska Hus

Antal poäng: 51 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 3
Information om konkurrenter har infogats, det är bra då kunskapen om företagets marknad inte är jättestor. Har en mycket gedigen kostnadsinformation.

3. AP Fastigheter

Antal poäng: 51 Förändrad poäng: +2 Placering förra året: 4
Fortsatta förbättringar placerar företagets årsredovisning bland de allra bästa. Vi efterlyser mer information kring bolagets stora projekt.

5. Familjebostäder

Antal poäng: 47 Förändrad poäng: +1 Placering förra året: 6
Bjuder i år på några sidor bonusinformation kring sitt 70-årsjubileum, det ger inga poäng men lite allmänbildning. Info kring det egna beståndet är så pass bra att betyget höjs.

5. Svenska bostäder

Antal poäng: 47 Förändrad poäng: -1 Placering förra året: 5
Lite omflyttning har gett bättre flyt i läsningen kring om fastighetsbeståndet och marknaden. Har en svag fastighetsförteckning som inte täcks upp av den som finns på webben.

7. Stångåstaden

Antal poäng: 44 Förändrad poäng: +11 Placering förra året: 6
Ett jättekliv uppåt av Linköpings bostadsbolag. Stångåstaden har förbättrat sig på nästan alla punkter, säkert genom att studera förebilder i toppen av listan. Stort grattis till förbättringen.

7. Vasallen

Antal poäng: 44 Förändrad poäng: +2 Placering förra året: 7
Marknadsbeskrivningen har byggts ut genom att information flyttats om och nya fakta lagts till. Beskrivningen av det egna beståndet samt fastighetsförteckningen får höjda betyg.

9. Framtiden

Antal poäng: 40 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 10
Utförandet har förbättrats och premieras liksom prognos och mål. Företaget har som koncernmoder för flera stora bolag svårt att nå tillräcklig detaljnivå kring bestånden.

9. Locum

Antal poäng: 40 Förändrad poäng: 0 Placering förra året: 7
Företaget håller fast vid sitt balanserade styrkort även i årsredovisningen, vilket låser utformningen. Står kvar på samma poäng även i år.

11. John Mattson Fastigheter

Antal poäng: 38 Förändrad poäng: +3 Placering förra året: 12
En tre sidor lång marknadsanalys lyfter poängen hos det privata fastighetsbolaget. Ett litet värderingsavsnitt har dykt upp.

12. Jernhusen

Antal poäng: 37 Förändrad poäng: Ny Placering förra året: Ny
Ett mycket spretigt bestånd har här resulterat i en ganska spretig årsredovisning. Snygg och ambitiös produkt som blir en bra grund för framtiden.

12. Ståhls

Antal poäng: 37 Förändrad poäng: Ny Placering förra året: Ny
Stabil comeback gör Ståhls från Norrköping. Fick se sin årsredovisning ”nedsablad” för några år sedan. Den nya väsentligt förbättrade varianten saknar en del djup i informationen.

14. MKB

Antal poäng: 36 Förändrad poäng: 0 Placering förra året: 11
Förändringarna sedan förra året är mycket små. Företaget informerar om sitt 60-årsjubileum och om förnyelsen av en del av Rosengård.

15. Masmästaren

Antal poäng: 33 Förändrad poäng: Ny Placering förra året: Ny
Intressant debut av det privatägda företaget. Främst en snygg informationsprodukt som saknar vissa väsentliga saker för att ge riktigt höga poäng.

KOMMENTAR: Bengt Möller, Vasakronan

–Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla
vår årsredovisning och bedriver benchmark såväl mot de ledande branschkollegorna både i Sverige och Europa.Vi strävar hela tiden efter att beskriva företaget så detaljeratoch transparent som möjligt.Vi har generellt fokuserat på att förbättra marknads- och värderingsavsnitten.

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan