Topplistor

14 största affärerna med samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter omsätts i allt snabbare takt. Spridningen mellan köparna är relativt god, men alla är svenska.

De senaste åren har affärerna med samhällsfastigheter blivit allt fler. Det var också, enligt Savills sammanställning, det segment som hade den näst största omsättningen, drygt 40 miljarder kronor, på den svenska transaktionsmarknaden under 2020, slagen endast av bostadssektorn.

Sett till att behovet av nya samhällsfastigheter kommer att vara fortsatt stort, speciellt inom skola och äldrevård och mot bakgrund av åldersutveckling och demografi, finns det ingenting som talar för att omsättningen inom segmentet skulle avta.

(Listan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 5/2021)

 

 

Fastighetsbolag och affär

1. SBB förvärvar Offentliga Hus

Köpeskilling: 9.338 mkr 
2021-04-14: Offentliga Hus äger 143 fastigheter med en sammanlagd yta om 542 000 kvadratmeter. 33 procent av fastighetsvärdet finns i Stockholmsområdet, där Acturum i Södertälje är den enskilt mest värdefulla fastigheten.

2. Akademiska Hus köper från SFV

Köpeskilling: 2.000 mkr 
2020-08-05: Akademiska Hus förvärvar fastigheten Alba Nova (Kattrumpstullen 1) som ligger norr om Roslagstull, ett stenkast från campus Albano. Fastigheten består av cirka 40 000 kvadratmeter fördelade på en större huvudbyggnad samt nio mindre byggnader.

3. Intea köper från Akademiska Hus

Köpeskilling: 1.600 mkr 
2021-02-26: Intea förvärvar Niagara 2 om 21 300 kvadratmeter i centrala Malmö, som har universitetet som hyresgäst, samt Campus Kristianstad, Näsby 34:24, om 33 400 kvadratmeter fördelat på 22 byggnader.

4. Offentliga Hus köper från SBB i Halmstad och Borås

Köpeskilling: 1.160 mkr 
2016-06-27: 14 500 kvadratmeter fördelas på fastigheterna Uranus 2 och Vulkanus 15 i Borås. 40 800 kvadratmeter omfattar fastigheterna Halmstad 6:48, Koljan 9, Rudan 5, Sankt Nikolaus 19, Slottet 4, Svartmunken 1 samt Österskans 2, i Halmstad.

5. Genova köper fyra samhällsfastigheter i Storstockholm av Profi

Köpeskilling: 970 mkr 
2021-03-11: Genova förvärvar fyra samhällsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 42 300 kvadratmeter. De förvärvade fastigheterna utgörs av Degeln 1 och Brandsprutan 2 i Täby, Gustavsberg 1:316 i Värmdö och Trädgårdsmästaren 14 i Botkyrka.

6. Brinova köper samhällsfastigheter från Norama Real Estate

Föregående period: 761 mkr 
2020-12-14: De 13 fastigheter som Brinova köper av Norama, med en uthyrbar yta om cirka 38 000 kvadratmeter, består i huvudsak av vårdboende, vårdcentral, kontor för offentlig verksamhet, ambulansstation samt bostäder.

7. Intea förvärvar tre fastigheter från Castellum i Halmstad

Köpeskilling: 730 mkr 
2020-12-11: Förvärvet omfattar fastigheterna Fanborgen 3 och två delar av Fanan 39. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 36 400 kvadratmeter på högskoleområdet i Halmstad. Förvärvet innebär att Intea äger samtliga av högskolans lokaler i Halmstad.

8. Hemsö köper från Akademiska Hus i Uppsala

Köpeskilling: 714 mkr 
2021-04-27: Fastigheten Kronåsen 1:15 består av 20 byggnader och utgör merparten av det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken. Efter genomförda projekt får fastigheten en uthyrbar yta om sammanlagt 28 300 kvadratmeter.

9. Praktikertjänst säljer till Alecta i Hagaparken i Solna

Köpeskilling: 714 mkr 
2020-12-21: Alecta köper fastigheten Kasernen 8, vid Brunnsviken i Hagaparken i Solna. Ytan uppgår till drygt 7 100 kvadratmeter. Där bedrivs medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, MS och allmän neurologi.

10. SPP säljer Rättscentrum i Uppsala till SBB

Köpeskilling: *700 mkr 
2021-03-12: Fastigheten Svartbäcken 52:9 på Svartbäcksgatan 49 i Uppsala omfattar cirka 23 900 kvm uthyrbar area och har varit fullt uthyrd till Polismyndigheten, Åklagar-
myndigheten och Kriminalvården sedan år 2004.

11. Vectura Fastigheter förvärvar Bromma sjukhus från Region Stockholm

Köpeskilling: 570 mkr 
2021-01-20: Vectura förvärvar fastigheterna Beckomberga 1:1 och Follingbo 2, vilka tillsammans utgör Bromma sjukhus, med en uthyrbar yta om cirka 22 000 kvadratmeter.

12. Hemsö köper Korvfabriken nära S:t Eriksplan av SBB

Köpeskilling: 500 mkr 
2020-01-22: Hemsö förvärvar Kadetten 29 på Karlbergsvägen 77 innehållande 5 800 kvadratmeter lokaler med det uttalade att syftet att utveckla den till en samhällsfastighet.

13. Estea köper fem samhällsfastigheter från Näckström

Köpeskilling: 415 mkr 
2020-11-18: Fastigheterna är belägna i Sigtuna, Simrishamn (2), Helsingborg, Sunne och Alingsås, och har en total uthyrningsbar yta på 13 000 kvadratmeter.

14. Estea köper vårdfastighet från Senectus i Flemingsberg

Köpeskilling: 408 mkr 
2021-02-08: Estea förvärvar Medicinaren 22, belägen invid Karolinska sjukhuset i Flemingsberg. Fastigheten innehåller vårdhotell och äldreboende om totalt 9 860 kvadratmeter.

 


Ilija Batljan, SBB Norden ”Genom fullföljandet av förvärvet av Offentliga Hus fortsätter vi att bygga SBB som Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Den del av beståndet som inte räknas som samhällsfastigheter kan vara aktuell att sälja. Det rör sig om fastigheter för drygt en miljard kronor. Men vi har inte bråttom.”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan