Topplista

14 ledande advokaterna 2014-15

Vinge befäster sin förstaplats i årets ranking. Men underifrån kommer flera nya aktörer som tar allt större del av kakan.

LIKSOM TIDIGARE ansluter topplistan i denna utgåva av Fastighetsvärlden till juridiktemat och presenterar de framgångrikaste fastighetsjuridiska rådgivarna under perioden 1 juli 2014- 30 juni 2015. Toppkvintetten är densamma som förra året men med ändrad inbördes ordning med undantag för förstaplatsen där Vinge åter placerar sig. Byrån som under perioden tappat flera av sina ledande fastighetsjurister till nystartade Wigge & Partners har ändå befäst sin ställning. Wigge & Partners placerade sig trots att byrån startade så sent som i januari i år ändå på en hedrande 16:e plats 12,6 miljarder kronor.

Andra byråer som ryckt rejält strax untanför listan är Real Advokatbyrå och Hamilton. Andersson Gustafsson har inte tidigare varit nischade mot transaktioner var med 11,2 miljarder snubblande nära att ta sig in på årets lista. Maqs samt Bird & Bird valde  att avstå medverkan i årets ranking.

Rankinglistan bygger på summan av de underliggande fastighetsvärden i de inom perioden avslutade transaktioner samt eventuella finansieringsuppdrag som byråerna verksamma inom transaktionsrådgivning haft.

Advokatbyrå och ledande fastighetsjurist

1. Vinge

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 51,7 Föregående period: 41,3
Niklas Winnberg/ J. Sundell/ A. Forkman Bland byråns större uppdrag kan nämnas Alectas förvärv av Swedavias fastigheter. Vinge biträdde även Akelius vid förvärvet av Hugo Åbergs fastigheter i Malmö.

2. Glimstedt

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 45,8 Föregående period: 34,1
Jan Litborn / P. Kågerman/ E. Borgblad Har under perioden bland annat bistått Hemsö vid bytesaffären med Hemfosa där bland annat Novum i Huddinge ingick.

3. Lindahl

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 36,1 Föregående period: 39,0
Mikael Stabo Har bland annat varit rådgivare till Starwood Capital Group vid förvärvet av svenska SveaReal och norska Fortin, 2014 års största fastighetsaffär i Norden. Det förvärvade svenska beståndet omfattade 79 fastigheter.

4. Mannheimer Swartling

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 36,0 Föregående period: 38,5
Klas Wennström En de transaktioner som särskilt kan nämnas är Centeni AB försäljning av Skärholmen centrum där byrån företrädde säljaren Centeni AB.

5. Wistrand

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 32,7 Föregående period: 39,9
Tommy Grönberg/ Per Dalemo Då DNB Scandinavian Property Fund sålde hotellfastigheten Inom Vallgraven 1:13 i Göteborg med Radisson Blu Scandinavia Hotell till Balder gjorde man detta med Wistrand som juridisk rådgivare.

6. Roschier

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 27,5 Föregående period: 21,3
Marcus Hedén Har bland annat företrätt ett konsortium bestående av fyra danska pensionsfonder vid förvärvet av två logistikportföljer från NREP.

7. Setterwalls

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 26,3 Föregående period: 10,6
Anders Frick/ Niklas SvantessonHar under perioden biträtt säljaren Nordic Retail Fund vid försäljningen av Skrapan i Västerås till Kungsleden.

8. Linklaters

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 26,2 Föregående period: 21,6
Magnus Lidman Har medverkat som rådgivare åt DNB Liv Eiendom i samband med att bolaget sålde fastigheten Mentorn 1 på Kungsbron till AMF Fastigheter.

9. Cederquist

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 20,0 Föregående period: 15,7
Erika Åslund Har under perioden bland annat företrätt Grosvenor vid förvärvet av Skärholmens Centrum samt Atrium Ljungberg vid förvärvet av fastigheter i Liljeholmen.

10. Hannes Snellman

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 16,6 Föregående period: 15,9
Safa Mahmoudi Biträdde under perioden Citycon vid köp och utveckling av Mölndals Galleria från NCC Property Development.

11. DLA Nordic

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 16,0 Föregående period: 9,2
Anders Malmström/ Jan Råssjö Ett av periodens största uppdrag var Cordea Savills förvärv av tio logistikfastigheter i i Sverige, Danmark, Norge och Finland från NRP.

12. Törngren Magnell

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 16,0 Föregående period: 7,4
Cecilia Rudels/ Jens Haneklint Biträdde (tillsammans med Real Advokatbyrå) Nordic Real
Estate Partners vid försäljningen en logistikportfölj till fyra danska pensionsfonder.

13. Kilpatrick Townsend

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 15,1 Föregående period: 12,3
Johan Gustavsson/ Fredrik Ahlqvist Bland uppdragen märks Areim Fond I och II:s försäljning av ett 40-tal handelsfastigheter till Svenska Handelsfastigheter.

14. Delphi

Trans. vol. 1 jul 14-30 jun 15: 15,1 Föregående period: deltog ej
Magnus Björkander Agerade juridisk rådgivare åt ägarna av portföljerna Hyrebostäder Sverige I och II i samband med sammanslagning och avyttering till D. Carnegie.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan