Topplistor

14 Bästa bland börsbolagen

Efter att i flera år funnits med i toppen äntrade Castellum tronen avseende informations- och analysinnehåll i årsredovisningen.

Bolagets idoga arbete med att hålla en klar linje i årsredovisningen samt en mycket stark beskrivning av det egna beståndet ledde fram till förstaplatsen.
Många av de granskade bolagen har genomfört små men märkbara förändringar i sina årsredovisningar, de flesta till det bättre. Några företag har gjort avsevärda förbättringar. Jumboplacerade Sagax har förbättrat sig med flest poäng. Men det bolag som gjort den största klättringen är Kungsleden som förbättrat sig ett stort antal placeringar.
Två nykomlingar finns med på listan; Balder och Wihlborgs. Det avknoppade Wihlborgs har använt sig mycket av
tidigare upplägg medan Balder fått leta efter en egen profil. Framför allt Balder har möjlighet att med små medel lyfta sig ordentligt till nästa år.
Något som Balder är duktiga på och där andra borde ta efter är redovisningen av intjäningsförmågan det kommande året. Det liksom kvantifierade prog-noser slarvar många bolag med.

Bolag och beskrivning

1. Castellum

Poäng: 44 Förändring: +3 Plac. 2005: 2
Det är lätt att känna igen sig i Castellums årsredovisning. Fortfarande lämnar bolaget ingen prognos. Beskrivningen av det egna beståndet är mycket bra och det samt marknadsbeskrivningen lägger grunden till deras förstaplacering.

2. Wallenstam

Poäng: 43 Förändring: -1 Plac. 2005: 1
Informationsspäckad som få, men det finns glipor. Till exempel glider företaget förbi att ordentligt redovisa kostnader för drift och underhåll i be-ståndet. Det finns översiktligt i noterna men just Wallenstam borde göra det här bättre med tanke på att frågan ofta diskuterats tidigare.

3. Klövern

Poäng: 40 Förändring: +3 Plac. 2005: 5
Har fortsatt att förbättra sig med små medel. Det tydligaste lyftet har skett i avsnittet om fastigheternas värde, även om det bara finns
i notapparaten

4. Capona

Poäng: 39 Förändring: -1 Plac. 2005: 3
Med så stora förändringar i fastighetsbeståndet kan det vara knepigt att ge en rättvisande bild av bolaget. Capona klarar det sådär och tappar därför en placering.

5. Hufvudstaden

Poäng: 38 Förändring: +1 Plac. 2005: 4
Detaljrikedomen i beskrivningen av det egna beståndets intjäningsmöjlig-heter är mycket bra. Det samt marknadsbeskrivningen ger en god inblick
i bolagets affär.

6. Kungsleden

Poäng: 36 Förändring: +6 Plac. 2005: 10
Företaget har lyft flera viktiga avsnitt. Som vanligt levereras en kvantifi-erad prognos och beskrivningen av det egna beståndet är mycket bra.

7. Fabege

Poäng: 35 Förändring: +2 Plac. 2005: 6
Transaktionsinriktade Fabege beskriver numera sitt bestånd och marknad relativt väl. Synd att bolaget ”syndar” med att utelämna prognos.

7. Brinova

Poäng: 35 Förändring: +2 Plac. 2005: 6

Några små förbättringar har gett bolaget bättre poäng denna gång. Det tidigare lågt poängsatta värdeavsnittet har till exempel lyfts. Famlar fortfarande lite med utseendet.

7. Heba

Poäng: 35 Förändring: +2 Plac. 2005: 6
En av de årsredovisningar som bygger på igenkännande och stramhet. Bjuder i år på en liten inblick i bolagets nyproduktion.

10. Wihlborgs

Poäng: 34 Förändring: Ny Plac. 2005: Ny
Det avknoppade Öresundsbolaget har tagit med sig upplägget från ”gamla” Wihlborgs. Levererar riktigt bra beskrivningar av marknad och eget bestånd.

11. LjungbergGruppen

Poäng: 34 Förändring: +1 Plac. 2005: 6
Håller ungefär samma nivå som tidigare. Har lagt in ett särskilt avsnitt om kommande utvecklingsprojekt. Mer sånt tack, det är ju bolagets mest spännande verksamhet.

12. Balder

Poäng: 30 Förändring: Ny Plac. 2005: Ny
Bolaget genomför debuten med ett ganska mångordigt alster. Den skulle tjäna på lite mer grafer samt tabeller. Duktiga på att visa intjäningsför-mågan.

13. FastPartner

Poäng: 29 Förändring: +3 Plac. 2005: 11
Bolaget har kapat omfånget men lyckas ändå knipa fler poäng. Lite klarare struktur på årsredovisningen än tidigare och fler tydliga mål listas.

14. Sagax

Poäng: 26 Förändring: +7 Plac. 2005: 12
Fjolårets bottennapp har förbättrats på många punkter. Men det lämnas väldigt lite information om kunder, bestånd och marknad.

KOMMENTAR: Håkan Hellström VD, Castellum

– Vi för en ständig dialog med både svenska och internationella investerare och är väldigt lyhörda för deras synpunkter.
Vi har placerat oss högt i undersökningar tidigare och en förstaplacering här är naturligtvis en fjäder i hatten.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan