Topplista

12 Största projekten

Shopping är hetare än någonsin och flera av de de största byggprojekten som just nu är i gång runt om i landet har just handel som gemensam nämnare.
Största handelprojekten

1. Vällingby Centrum

Investering: 2900 Handelsyta: 46 000 Ägare: Svenska Bostäder
STOCKHOLM: Byggs under fyra år ut från 28000 till 46 000 kvadratmeter detaljhandelsyta. I oktober invigs Nya mattorget och det svävande taket över Pajalagatan står klart. Byggår: 2004–08

2. Skärholmens Centrum

Investering: 1800 Handelsyta: 62 000 Ägare: Centrumkompaniet
STOCKHOLM: Handelsytan ökar från 38 000 till 62 000 kvadratmeter. I oktober öppnar Ica Kvantum, Coop och Systembolaget i nya lokaler. En månad senare öppnar ett restaurangtorg vid Måsholmstorget med tusen sittplatser. Byggår: 2005–08.

3. Bromma Center

Investering: 1300 Handelsyta: 45 000 Ägare: KF Fastigheter
STOCKHOLM: Handelsytorna i Bromma Flygplats K-märkta hangarer från 1940-talet rustas upp i etapper och utökas med totalt 15 000 kvadratmeter. Coop flyttar in i Hangar 1 och 2 nästa år då renoveringen av Hangar 3 vidtar. Byggår: 2004–09.

4. Forum Nacka

Investering: 1085 Handelsyta: 45 000 Ägare: Rodamco
NACKA: Centret byggs ut med 22 000 till 45 000 kvadratmeter handelsyta. Antalet butiker fördubblas till 142. Därtill kommer kontorsytor och ett nytt parkeringshus. Byggår: 2006–08.

5. Stinsen

Investering: 450 Handelsyta: 40 500 Ägare: CA Fastigheter
SOLLENTUNA: CA Fastigheter bygger i samarbete med Aberdeen Shopping ut Stinsen i Häggvik med 18 500 kvadratmeter. Tio nya butiker öppnar under hösten. Byggår: 2006–07.

6. Ingelsta Köpcentrum

Investering: 400 Handelsyta: 40 000 Ägare: Axfast AB
NORRKÖPING: Externhandelsanläggningen kommer att rymma 15 butiker mellan 1 200 och 15 000 kvadratmeter. Första etappen öppnar i slutet av oktober och andra etappen i april 2007. Byggår: 2005–07.

7. 421 Högsbo

Investering: 400 Handelsyta: 30 000 Ägare: Aspelin Ramm
GÖTEBORG: Består delvis av ombyggda fabrikslokaler och invigs den 25 oktober. Utformat av Gert Wingårdh. Högsbo är tyska elektronikkedjan Mediamarkts första etablering i Västsverige. Byggår: 2005–06.

8. Arctic Light Shopping Center

Investering: 400 Handelsyta: 24 000 Ägare: Akelius

HAPARANDA: Projektet är försenat på grund av en omdragning av E4:an. Byggstart i oktober och öppning i slutet av nästa år. Fokus på mode för att komplettera IKEA och övrig volymhandel.
Byggår: 2006–07.

9. Mitt i City Gallerian

Investering: 375 Handelsyta: 16 000 Ägare: Steen & Ström
KARLSTAD: Såldes av konsortiet MittiCity Fastighets AB i oktober förra året till Steen & Ström för 605 miljoner kronor. Byggår: 2004–06.

10. Familia

Investering: 350 Handelsyta: 20 000 Ägare: Steen & Ström
ÅSTORP: Nybyggt köpcentrum som öppnar den 28 september och innefattar 58 butiker. Byggår: 2005–06.

11. Ikanohuset Birsta

Investering: 300 Handelsyta: 46 000 Ägare: Ikano
SUNDSVALL: Ikanohuset byggs ut med med 14 000 kvadratmeter när IKEA:s gamla lokaler byggs om. Ytorna kommer att fördelas på ett 50-tal nya butiker. Totalt blir det 90 butiker när huset står färdigt andra halvåret 2007. Byggår: 2006–07.

12. Solbacken, etapp 1–3

Investering: 280 Handelsyta: 30 000 Ägare: Property Group
SKELLEFTEÅ: Externhandelsanläggning med 15 butiker uppförd helt
i trä. Kungsleden köpte anläggningen 2004 från IBI för att ett år senare sälja den vidare till dansk/isländska Property Group för 133 miljoner kronor. Byggår: 2004–07.

KOMMENTAR: Sven Lorentzi, Vällingby Centrum

– Mot bakgrund av befolkningsökningen i Stockholm så ser vi att det finns ett underlag för en in-vestering i den här storleken. Dessutom drar vi fördel av både Vällingbys geografiska läge, avskiljt från kon-kurrerande köpcentrumanläggningar och vårt centrums specifika karaktär med arvet från 1950-talets arkitektur. Vi ska ha 15–20 procent av närmarknadens omsättning för att få lönsamhet i projektet och det ser jag inga problem med att uppfylla.

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan