Topplistor

12 Största projekten

Shopping är hetare än någonsin och flera av de de största byggprojekten som just nu är i gång runt om i landet har just handel som gemensam nämnare.
Största handelprojekten

1. Vällingby Centrum

Investering: 2900 Handelsyta: 46 000 Ägare: Svenska Bostäder
STOCKHOLM: Byggs under fyra år ut från 28000 till 46 000 kvadratmeter detaljhandelsyta. I oktober invigs Nya mattorget och det svävande taket över Pajalagatan står klart. Byggår: 2004–08

2. Skärholmens Centrum

Investering: 1800 Handelsyta: 62 000 Ägare: Centrumkompaniet
STOCKHOLM: Handelsytan ökar från 38 000 till 62 000 kvadratmeter. I oktober öppnar Ica Kvantum, Coop och Systembolaget i nya lokaler. En månad senare öppnar ett restaurangtorg vid Måsholmstorget med tusen sittplatser. Byggår: 2005–08.

3. Bromma Center

Investering: 1300 Handelsyta: 45 000 Ägare: KF Fastigheter
STOCKHOLM: Handelsytorna i Bromma Flygplats K-märkta hangarer från 1940-talet rustas upp i etapper och utökas med totalt 15 000 kvadratmeter. Coop flyttar in i Hangar 1 och 2 nästa år då renoveringen av Hangar 3 vidtar. Byggår: 2004–09.

4. Forum Nacka

Investering: 1085 Handelsyta: 45 000 Ägare: Rodamco
NACKA: Centret byggs ut med 22 000 till 45 000 kvadratmeter handelsyta. Antalet butiker fördubblas till 142. Därtill kommer kontorsytor och ett nytt parkeringshus. Byggår: 2006–08.

5. Stinsen

Investering: 450 Handelsyta: 40 500 Ägare: CA Fastigheter
SOLLENTUNA: CA Fastigheter bygger i samarbete med Aberdeen Shopping ut Stinsen i Häggvik med 18 500 kvadratmeter. Tio nya butiker öppnar under hösten. Byggår: 2006–07.

6. Ingelsta Köpcentrum

Investering: 400 Handelsyta: 40 000 Ägare: Axfast AB
NORRKÖPING: Externhandelsanläggningen kommer att rymma 15 butiker mellan 1 200 och 15 000 kvadratmeter. Första etappen öppnar i slutet av oktober och andra etappen i april 2007. Byggår: 2005–07.

7. 421 Högsbo

Investering: 400 Handelsyta: 30 000 Ägare: Aspelin Ramm
GÖTEBORG: Består delvis av ombyggda fabrikslokaler och invigs den 25 oktober. Utformat av Gert Wingårdh. Högsbo är tyska elektronikkedjan Mediamarkts första etablering i Västsverige. Byggår: 2005–06.

8. Arctic Light Shopping Center

Investering: 400 Handelsyta: 24 000 Ägare: Akelius

HAPARANDA: Projektet är försenat på grund av en omdragning av E4:an. Byggstart i oktober och öppning i slutet av nästa år. Fokus på mode för att komplettera IKEA och övrig volymhandel.
Byggår: 2006–07.

9. Mitt i City Gallerian

Investering: 375 Handelsyta: 16 000 Ägare: Steen & Ström
KARLSTAD: Såldes av konsortiet MittiCity Fastighets AB i oktober förra året till Steen & Ström för 605 miljoner kronor. Byggår: 2004–06.

10. Familia

Investering: 350 Handelsyta: 20 000 Ägare: Steen & Ström
ÅSTORP: Nybyggt köpcentrum som öppnar den 28 september och innefattar 58 butiker. Byggår: 2005–06.

11. Ikanohuset Birsta

Investering: 300 Handelsyta: 46 000 Ägare: Ikano
SUNDSVALL: Ikanohuset byggs ut med med 14 000 kvadratmeter när IKEA:s gamla lokaler byggs om. Ytorna kommer att fördelas på ett 50-tal nya butiker. Totalt blir det 90 butiker när huset står färdigt andra halvåret 2007. Byggår: 2006–07.

12. Solbacken, etapp 1–3

Investering: 280 Handelsyta: 30 000 Ägare: Property Group
SKELLEFTEÅ: Externhandelsanläggning med 15 butiker uppförd helt
i trä. Kungsleden köpte anläggningen 2004 från IBI för att ett år senare sälja den vidare till dansk/isländska Property Group för 133 miljoner kronor. Byggår: 2004–07.

KOMMENTAR: Sven Lorentzi, Vällingby Centrum

– Mot bakgrund av befolkningsökningen i Stockholm så ser vi att det finns ett underlag för en in-vestering i den här storleken. Dessutom drar vi fördel av både Vällingbys geografiska läge, avskiljt från kon-kurrerande köpcentrumanläggningar och vårt centrums specifika karaktär med arvet från 1950-talets arkitektur. Vi ska ha 15–20 procent av närmarknadens omsättning för att få lönsamhet i projektet och det ser jag inga problem med att uppfylla.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan