Topplista

12 Största Bobyggarna

VID ÅRSSKIFTET UPPHÖRDE möjligheten att söka ränte- och investeringsbidrag. Det medförde att flera byggherrar passade på att förverkliga sina projekt innan årsskiftet.
Bland de tolv största byggarna på listan är det dock än så länge svårt att se någon effekt i form av minskat byggande. En del av bolagen redovisar tvärtom planer på ökad igångsättning av nyproduktion av bostäder under 2007.
Efter en viss nedgång i höstas i samband med Riksbankens aviserade räntehöjning är efterfrågan tillbaka på rekordnivåer och ingen av de ledande aktörerna förefaller se någon avmattning den närmaste tiden.
En förklaring till detta är naturligtvis den rådande högkonjunkturen vilken medför att hushållen har välfyllda plånböcker att handla bostadsrätter med.
Bolagen rankas efter det antal bostäder de satte i produktion 1 januari till 31 december. Det betyder att det totala antalet bostäder bolagen har i produktion kan vara större än det som redovisas i tabellen.

Bolag

1. JM

Påbörjade lgh 2006: 3 336Påbörjade lgh 2007 (prog) : i.u.
JM är med god marginal Sveriges största bostadsproducent med de flestaprojekten i Stockholm. De två största projekten är Sjöstadsallén i Hammarby Sjöstad samt Bolinder Strand i Kallhäll, Järfälla. Enligt bolaget är efterfrågan på nyproducerade bostäder god och andelen sålda bostäder i förhållande till
produktionsstartade hög.

2. Peab

Påbörjade lgh 2006: 2 000Påbörjade lgh 2007 (prog.): i.u.
Byggbolaget har fördubblat sin bostadsproduktion sedan 2004. Även omVästsverige-, Öresunds- och Stockholmsregionen dominerar Peabs projektkatalog så driver bolaget egenutvecklade bostadsprojekt i hela landet. Det enskilt största projektet är den planerade utbyggnaden av Ulriksdal i Solna med 1 500 bostäder.

3. HSB

Påbörjade lgh 2006: 1 800Påbörjade lgh 2007 (prog) : 2 300
HSB driver idag bostadsprojekt i de flesta större städer i Sverige och har de senaste 3–4 åren kontinuerligt ökat sin produktion för att möta en stigande efterfrågan. Det enskilt största projektet i HSB:s katalog är utvecklandet av Finnboda Varv utanför Stockholm.

4. Skanska

Påbörjade lgh 2006: 1 484Påbörjade lgh 2007 (prog.): i.u.
Skanskas projektutveckling inom Nya Hem är koncentrerad till de tre storstadsregionerna medan BoKlok-konceptet även finns på mindre orter. Bolagets största projekt är den nya stadsdelen Järvstaden i Stockholm, där Skanska ska bygga 4 200 lägenheter under en tioårsperiod.

5. NCC

Påbörjade lgh 2006: 1 456Påbörjade lgh 2007 (prog) : i.u.
Med undantag för enstaka projekt i Umeå och Åre har NCC sin bostadsproduktion förlagd söder om Gävle och då företrädesvis till universitetsorter. Det enskilt största projektet inom NCC Boende finns i Ursviken i Tumba söder om Stockholm med 1 000 nya lägenheter.

6. Riksbyggen

Påbörjade lgh 2006: 1 361Påbörjade lgh 2007 (prog.): 1 638
Bolaget bygger i hela landet och har i dagsläget ett fyrtiotal projekt i produktion från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Störst är kvarteret Båtbyggaren i Hammarby Sjöstad om 137 lägenheter.

7. Stockholmshem

Påbörjade lgh 2006: 889Påbörjade lgh 2007 (prog) : 348
Stockholms nästa största allmännyttiga bostadsföretag är störst när det gäller nyproduktion. Totalt driver bolaget 11 bostadsprojekt varav kvarteret Svallvågen i Hammarby Sjöstad om 175 lägenheter är det enskilt största.

8. Svenska Bostäder

Påbörjade lgh 2006: 570Påbörjade lgh 2007 (prog.): 704
Förutom att omvandla skatteskrapan till bostäder för 600 studenter, utökas även beståndet av vanliga hyresrätter varav det största är kvarteret Rackarbergen vid Södersjukhuset om sammanlagt 173 lägenheter. Projektkatalogen för de närmaste åren är välfylld.

9. Uppsalahem

Påbörjade lgh 2006: 564Påbörjade lgh 2007 (prog) : 108
Uppsalahem är den av allmännyttorna utanför Stockholm som har den största projektportföljen och driver för närvarande fyra större bostadsprojekt. Fyrisvallen som startade i december och som omfattar 160 lägenheter i Luthagen är det enskilt största.

10. Familjebostäder Stockholm

Påbörjade lgh 2006: 480Påbörjade lgh 2007 (prog.): 569
Ambitionen är att inom en femårsperiod producera 2 000 nya lägenheter, vilket manifesteras i en projektkatalog om 25 projekt varav det senaste, kvarteret Kalkbruket i Årstadal om 175 lägenheter, startade i december.

11. Helsingborgshem

Påbörjade lgh 2006: 443Påbörjade lgh 2007 (prog) : 0
Allmännyttan i Helsingborg erfor något av en ketchupeffekt 2006 då projekt som genom överklaganden blivit flera år försenade äntligen kunde sättas igång. Enskilt största projekt är Maria Sofia om 199 lägenheter.

12. Besqab

Påbörjade lgh 2006: 366Påbörjade lgh 2007 (prog.): ca 300
Konsult- och byggbolag som driver bostadprojekt både i egen regi och som entreprenör åt andra. Verksamma i Stockholm, Uppsala samt Estland. Största pågående projekt är Bällstablick i Bromma om 86 lägenheter.

KOMMENTAR: Johan Skoglund, VD, JM

– En fortsatt god marknad och stor
efterfrågan för våra nyproducerade
bostäder har resulterat i ännu ett rekordår för JM.
En hög försäljningsnivå i pågående produktion och den fortsatt stora efterfrågan på huvuddelen av våra marknader medför goda förutsättningar även för 2007.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Måndag den 2 november, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan