Topplista

12 Dyraste Styrelserna

Flera bolag har höjt ersättningen till styrelsen rejält. Det visar Fastighetsvärldens granskning.

HÄR LISTAS DE tolv bäst betalda styrelserna bland bygg- och fastighetsbolag. Den genomsnittliga ersättningen till arvoderade medlemmar är 266000 kronor. Till detta kommer fackliga representanter och andra anställda.
Av listan framgår även att ersättningsnivåerna relativt väl följer bolagens storlek. Undantagen är det lilla men generösa hotellfastighetsbolaget Home Properties och stora Vasakronan, som hamnar utanför listan med ett snitt på blott 104 000 kronor.
Intressant är också att studera kvinnorepresentationen i styrelserna för de grabbiga fastighetsbolagen. Det är inte så illa som man kan tro. Genomsnittet är mycket nära det för samtliga börsbolag enligt Andra APfondens undersökning från juni 2006, 17,6 procent. Bäst klarar sig AP Fastigheter och Castellum med nära 30 procent kvinnor medan Peab hamnar i botten med 10 procent. Allra sämst är Allokton, Din Bostad och Sagax som helt saknar kvinnor i styrelsen.

Bolag

1. Skanska

Snittarvode kkr: 500,0 Föränd. kkr: 62,5 Andel kvinnor: 26%
Utöver ordinarie arvode har styrelsen erhållit totalt 675 000 kronor för kommittéarbete. Skanskas styrelse består av åtta arvoderade ledamöter varav ordförande Sverker Martin-Löf erhållit 1,2 miljoner och de övriga 400 000 kronor var. De har sammanträtt nio gånger under året, inklusive ett konstituerande möte.

2. NCC

Snittarvode: 366,6 Föränd. kkr: 0 Andel kvinnor: 18%
Styrelsen består av sex arvoderade ledamöter där ordförande erhållit 500 000 kronor, vice ordförande 400 000 och övriga 340000. Under 2006 höll de sju möten inklusive ett konstituerande.

3. JM

Snittarvode: 324,7 Föränd. kkr: 4,2 Andel kvinnor: 18%
JM:s styrelse består av sex arvoderade ledamöter som under 2006 sammanträdde 14 gånger, varav sex per telefon. För detta erhöll ordföranden 566 000 kronor och övriga 276 400.

4. Home Properties

Snittarvode: 291,7 Föränd. kkr: 29,2 Andel kvinnor: 14%
Hotellfastighetsbolaget styrelse består av sex arvoderade ledamöter, ordföranden erhöll 500 000 kronor och övriga 250000. Styrelsen sammanträdde 14 gånger under 2006 inklusive telefonmöten.

5. AP Fastigheter

Snittarvode: 285,0 Föränd. kkr: 28,8 Andel kvinnor: 29%
I styrelsen ingår endast två arvoderade ledamöter, varav ordföranden är en. Hans arvode under fjolåret var 365 000 kronor och den andra externa ledamotens ersättning var 205000 kronor. Övriga i styrelsen är anställda av AP-fonderna. De har hållit nio sammanträden varav ett konstituerande.

6. Peab

Snittarvode: 244,0 Föränd. kkr: -6 Andel kvinnor: 10%
Styrelsen består av fem arvoderade ledamöter som sammanträtt 13 gånger varav fem per telefon. Ordföranden erhöll ett arvode om 350 000 kronor och övriga 161 250 kronor. Utöver styrelsearvodet tillkommer totalt 125 000 kronor för kommittéarbete.

7. Castellum

Snittarvode: 228,6 Föränd. kkr: 53,6 Andel kvinnor: 29%
Styrelsen består av sju arvoderade ledamöter som hållit nio sammanträden varav ett konstituerande. Ordföranden erhöll 400 000 kronor och övriga ledamöter 200000 kronor för detta.

8. Fabege

Snittarvode: 220,8 Föränd. kkr: 25 Andel kvinnor: 14%
Sex av ledamöterna i styrelsen är arvoderade. Av dessa erhöll ordförande 350 000 kronor, vice ordförande 225 000 kronor och övriga ledamöter 187 500 kronor. Styrelsen har haft tolv möten varav ett konstituerande.

9. Kungsleden

Snittarvode: 192,1 Föränd. kkr: -13,9 Andel kvinnor: 14%
I styrelsen ingår sju arvoderade ledamöter som hållit 23 möten varav sju varit ordinarie protokollförda sammanträden. För detta erhöll de ordinarie ledmöterna 164 000 kronor var och ordförande 360000.

10. Wallenstam

Snittarvode: 187,5 Föränd. kkr: 0 Andel kvinnor: 16%
UStyrelsen har under 2006 hållit fem protokollförda möten. Den består av sex arvoderade ledmöter och arvodet fördelades så att 400 000 kronor gick till ordföranden, 225000 till vice ordförande och 125000 kronor till §de övriga.

11. Hufvudstaden

Snittarvode: 179,7 Föränd. kkr: 15,4 Andel kvinnor: 12,5%
De sju arvoderade ledamöterna i Hufvudstadens styrelse har under året sammanträtt sju gånger inklusive ett konstituerande sammanträde. Ordföranden erhöll 300 000 kronor och övriga ledamöter 160000.

12. Lundbergs

Snittarvode: 171,4 Föränd. kkr: 0 Andel kvinnor: 12,5%
Styrelsen sammanträdde fem gånger under fjolåret. De sju arvoderade ledamöterna erhöll för detta 300 000 (ordförande) respektive 150 000 kronor.

KOMMENTAR: Carl-Olof By, CFO, Industrivärden

– Höjningen av arvodet motiverar vi med de väsentligt ökade kraven och det allt större ansvar som ställs på ledamöterna. Arbetsmässigt krävs dessutom en betydligt större insats tidsmässigt än för bara några år sedan. Nivån på arvodet ska även vara jämförbar med de stora byggbolagen ute i Europa, säger Carl-Olof By, CFO Industrivärden som är majoritetsägare i Skanska.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan