Topplistor

10 Mest välbetalda

Fastighetsbolag betalar i dag sina topptjänstemän lite mer än börsbolagen i förhållande till resultatet. Flera direktörer fick rejäla lyft under fjolåret.

De tio bolag som ligger i topp vad gäller fastighetsdirektörernas löner och ersättningar är samma som 2004.
Det är vara den inbördes ordningen som ändrats. Årets raketer är JM:s Johan Skoglund och Vasakronans Håkan Bryngelson som i fjol plockade många placeringar jämfört 2004.
Mest frikostiga bonusregler har Kungsleden med 100 procent av grundlönen. 10 av 23 undersöka fastighets- och byggbolag saknar helt bonusavtal medan övriga har maximerat bonus till runt 50 procent av grundlönen.
Hur står sig då lönen i förhållande till resultatet? Medelvärdet för lön plus bonus delat med resultat efter skatt i de 23 undersökta bolagen är 0,42 procent, exakt en tiondels procent högre än för de mest omsatta bolagen på börsens A-lista. Några enstaka bolag höjer dock snittet rejält. David Mindus i Sagax kostade sitt bolag 1,46 procent av resultatet efter skatt, samt Brinovas Anders Silfverbåge med 0,84 procent.

Direktörer

1. Stuart Graham, Skanska

Lön&fömån: 9 756 ändr. 04: +5,2% Bonus: 3 033 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,35%
Bonus kan uppgå till max 50 procent av den fasta lönen. Därtill kommer ett aktieincitamentsprogram med tilldelningen av Skanskaaktier till värde motsvarande högst 30 procent av den fasta lönen. Pension från 62 år, med full pension från 65 år om USD 500 000 årligen. Äger 75 000 B-aktier vilket gav 487 500 kronor i utdelning. Graham har sex månaders uppsägningstid och 30 månadslöner.

2. Alf Göransson, NCC

Lön&fömån: 5 953 ändr. 04: +18,7% Bonus: 2 700 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,73%
Bonus är maximalt 50 procent av grundlönen. Äger 4 000 B-aktier vilket gav 62 000 kronor i utdelning. Pension från 60 år grundad på en årlig premie om 30 procent av den fasta lönen. Göransson har tolv månaders uppsägningstid med tolv månadslöner.

3. Håkan Bryngelson, Vasakronan

Lön&fömån: 3 760 ändr. 04: +13,8% Bonus: 0 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,22%
Pension från 60 år vilken betalas med en premie motsvarande 40 procent av lönen fram till 50 års ålder och 45 procent av lönen efter 50 års ålder. Bryngelson har sex månaders uppsägningstid och 18 månadslöner.

4. Mats Paulsson, Peab

Lön&fömån: 3 387 ändr. 04: +1,9% Bonus: 2 065 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,64%
Bonus baseras på bolagets resultat och är maximerat till 2,2 miljoner kronor. Hans aktieinnehav gav en utdelning om 21,3 miljoner kronor för 2005. Paulsson har avtalad pension. Pension från 60 år med 75 procent av pensiongrundande lön (motsvarade grundlön samt genomsnittlig bonus åren 2002–2004) till 65 år.

5. Johan Skoglund, JM

Lön&fömån: 3 360 ändr. 04: +13,8% Bonus: 490 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,39%
Bonusen är maximerad till högst 1 560 miljoner kronor. Äger 5 000 aktier som gav 50 000 kronor i utdelning 2005. Pension från 60 år vilken betalas med en årlig premie om 35 procent av den fasta lönen. Skoglund har tolv månaders uppsägningstid och tolv månadslöner.

6. Hans Wallenstam, Wallenstam

Lön&fömån: 3 259 ändr. 04: +5,7% Bonus: 1 000 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,26%
Bonus beslutas av styrelsen om synnerligen goda resultat redovisas. Aktieinnehavet gav förra året drygt 23 miljoner kronor i utdelning. Pension från 65 år. Premie om 35 procent av bruttolön inkl. förmåner och livförsäkring. Sex månaders uppsägningstid och 24 månadslöner.

7. Per-Håkan Westin, AP Fastigheter

Lön&fömån: 2 901 ändr. 04: –9,2% Bonus: 0 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,09%
Pension från 62 år betalas ut med 50 procent av den pensionsgrundande lönen mellan 30 och 55 basbelopp. Westin har tolv månaders uppsägningstid samt tolv månadslöner.

8. Ivo Stopner, Hufvudstaden

Lön&fömån: 2 750 ändr. 04: +3,5% Bonus: 527 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,25%

Bonus kan uppgå till maximalt 500 000 kronor per år. Äger 3 300 aktier med 4 785 kronor i utdelning. 24 månaders uppsägningstid. Pension vid 65 år enligt gällande ITP plan.

9. Lars-Erik Jansson, Castellum

Lön&fömån: 2 748 ändr. 04: +2,5% Bonus: 2 051 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,37%
Bonusen är uppdelad i två delar. En aktiekursrelaterad del och en resultatbaserad del. De kan maximalt ge sammanlagt en årslön per år. Pension från 65 år grundad på en premie om 17 procent av den fasta lönen. Lars Erik Jansson gick i pension den 31 december 2005.

10. Jens Engwall, Kungsleden

Lön&fömån: 2 553 ändr. 04: –0,8% Bonus: 2 640 Lön+Bonus/ resultat e. skatt: 0,26%
Bonusen kan uppgå till max 100 procent av grundlönen. Hans aktier gav en utdelning om 3 036 miljoner kronor. Engwall avgår som VD vid halvårsskiftet. Pension från 60 år. Dock endast 30 procent av lönen mellan 60 och 65 år.

KOMMENTAR: Sverker Martin Löf, Styrelseordf. Skanska

– Att leda en världs-koncern som Skanska är en ansvarsfull och krävande uppgift. För att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens i företagsledningen krävs därför marknadsmässiga löner.
Som styrelseordförande anser jag att Stuart Grahams ersättning uppfyller dessa kriterier väl.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan