Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Galleria Boulevard, Kristianstad

Galleria Boulevard karta

Läge:
Östra Boulevarden/nya Boulevarden/Södra Kaserngatan

Byggherre:
Steen & Ström

Total yta BTA(kvm):
28 000

Fördelning:
28 000 kvadratmeter, 70 butiker

Projektkostnad (entreprenad):
1,2 mdr

Arkitekt:
Fojab arkitekter

Entreprenör:
Peab

Inflyttning:
2014 (Etapp 1 okt 2013)

Projektstart:
September 2012

Visa faktaruta

Projektet innebär att den absolut sista Domusskylten i Sverige monteras ned. Varuhuset stod klart 1965. Fem år senare dubblerades säljytan och det var då ett av Sveriges största Domusvaruhus. Mot slutet av 80-talet växte byggnaden ytterligare. Kvarterets övriga delar är av senare datum. 1996 invigdes resecentrumet söder om Domus och fyra år senare i december år 2000 öppnade Kosmoramabiografen i norr.

Efter att Kristianstads kommun beställt en handelsutredning där slutsatsen var att stadskärnan behövde fler rationella och moderna handelsytor gick den ut med en förfrågan till flera intressenter. Steen & Ströms förslag väckte störst gillande.

Gallerian skulle sannolikt redan varit färdig om inte finanskrisen 2008 kommit emellan och föranlett Steen & Ström att lägga flera projekt på is, däribland östra Centrum som projektet fortfarande kallades då. Men under 2011 förvärvade Steen & Ström de ingående fastigheterna i kvarteret och slutligen den 1 september 2012 sattes spaden i jorden.

Ny park
Ambitionen med projektet, förutom att skapa nya butiksytor, har varit att ”spegelvända” stadskärnan. östra Boulevarden har tidigare markerat stadskärnans slut och kvarteret upplevdes som trasigt med Domushuset, parkeringar och resecentrum som stora barriärer mellan Kristianstads östra och västra delar.

– Med den nya gallerian vill vi istället skapa stadskärnans nya framsida med en inbjudande park mellan kanalen och galleriabyggnaden säger Charlotte Kristensson, ansvarig arkitekt på Fojab Arkitekter.

Utmed östra Boulevarden finns representanter från samtliga Kristianstads stilepoker. Tanken har därför varit att skapa en exteriör som harmoniserar med den omgivande bebyggelsen men samtidigt tillför en ny årsring i stadsbilden. Galleriabyggnaden blir stadskärnans största huskropp där skala och proportioner varit extra viktiga för att få volymerna att samspela med omgivande kvarter och byggnader. Fasadens färgskala blir varmgul med inslag av gröna nyanser. Sockeln i gatuplan har glaspartier och är dekorerad med vassmotiv i grafisk betong. Ovanför gatuplan kläs fasaden med glasprismor som gör byggnaden lätt och skimrande.

Shoppinggata
I anslutning till gallerian byggs även östra Boulevarden om. Gatan, med en bredd på 26 meter minskar till 18 meter och får en tydligare prägel som shoppingstråk. Detta förstärks genom att vissa av butikerna i den nya gallerian kommer att få egna entréer mot gatan.

Innanför huvudentrén, som kommer att ligga i det nuvarande Domushuset, möts besökaren av ett inomhustorg i två våningar med ett ljusinsläpp. Torget ska fungera som central mötesplats. Parallellt med östra Boulevarden ligger gallerians shoppingstråk i två plan med entréer i både söder och norr.

Interiör med lokal anknytning
Interiören är vald för att skapa en familjär atmosfär och harmonisk inramning till butikerna.

– Vi har valt naturliga, hållbara material som dessutom har en anknytning till Kristianstad, exempelvis kubbgolv i kombination med kalksandstensgolv, säger Charlotte Kristensson.

Ett byggprojekt i flera etapper
Projektet består av tre etapper. På den tidigare utomhusparkeringen färdigställs nu en byggnad om sju våningar där de översta fem utgör parkeringshus med totalt 1.100 platser. Gatuplan och delar av plan två utgör handel. I den första etappen blir de fyra ankarhyresgästerna Coop City, Systembolaget, Stadium och Clas Ohlson.

I etapp två byggs Domushusets övre plan samman med biografen Kosmorama samtidigt som Domushuset får sin nya fasad och interiör.

Då kommer även den befintliga bio-fastigheten att lyftas en meter för att komma i nivå med Domushuset. Nya Bio Kosmorama, med sex salonger, ska utgöra basen i den restaurang- och nöjesmix som blir den andra etappens kännemärke. Kvällsöppna restauranger och caféer med uteserveringar bidrar till att göra stadskärnan mer levande och trivsam att vara i.

Bostäder
Etapp tre byggs på den tidigare resecentrumtomten och ska huvudsakligen präglas av ungt mode. I söder anläggs även ett torg, Hästtorget. Där har Steen & Ström även en byggrätt till ett tolv våningar högt bostadshus. Det kommer även att vara förberett för att kunna bygga radhus på galleriafastighetens tak.

Av ytorna i den nya gallerian kommer cirka 25 procent att upptas av befintliga hyresgäster. varav flera expanderar sina butiksytor jämfört med idag.

Stort intresse
Uthyrningen går enligt plan och första etappen är fullt uthyrd.

– Intresset för att etablera sig i Galleria Boulevard är stort både från butikskedjor som redan finns i centrum och sådana som ännu inte finns representerade där, säger Lars Ingendoh projektledare på Steen & Ström.

I framtiden finns även möjlighet att skapa 5 000 kvadratmeter ytterligare butiksyta på plan två i parkeringshusdelen.

Hösten 2014 kommer skapelsen med 70 butiker om totalt 28 000 kvadratmeter stå klar.

TEXT JÖRGEN WIBERG

Fler Projekt

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett forskningsinriktat äldreboende beläget strax intill Astrazenecas forskningscentrum i Mölndal.

Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart två bostadstorn där det inte sparats på terasser och balkonger.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Tillbaka till förstasidan