Projekt
De höghus som ska finnas i de fyra kvarteren har både minskat i höjd samt placeras längre ifrån vattnet än tidigare tänkt.

Prestigeprojekt vid lyxigt vattenläge

Första kvarteret i det som ska bli en omstart för en del av Liljeholmen går nu in i en ny fas. JM har börjat säljstarta i det första av totalt fyra kvarter som ska byggas nära vattnet.

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 3/2024)

Det har tagit tid och turerna har varit många men först ut i området Marieviks udde blir kvarteret Mary, där ett höghus på 27 våningar främst sticker ut.

Liljeholmen i Stockholm har varit en byggarbetsplats i snart 20 år och kommer fortsätta att vara det under en överskådlig tid. Det nu aktuella steget gäller igångsättningen av första etappen av Marieviks udde.
Här kommer JM att bygga kvarteret Mary inom fastigheten Marievik 15, vilket blir det första kvarteret av fyra som är en del av projektet beläget sydost om Liljeholmsbron, mitt emot Tantolunden på andra sidan vattnet.

Området har genomgått flera förvandlingar under åren. På 1800-talet blev det ett av de första industrialiserade områdena i Stockholm, först med järnvägen och senare som ett område för stålgrossister fram till 1980-talet då det ersattes av främst kontor. Själva namnet Marievik kommer från en liten byggnad, som på en karta från 1926 benämndes som ”Maryvik”, efter en av byggherrarnas fru. Ett namn som nu alltså återuppstår i kvarteret Mary. Sedan 1980-talet har det här främst legat kontorslokaler, och 2014 sålde AMF Fastigheter Marievik 15 till JM för 815 miljoner kronor.

Problem på höjden
Projektet har dragits i långbänk, och redan i början av 2010-talet fanns planer på att riva det kontorshus på 12 våningar som stått där sedan 1980. Men det var först förra året som byggnaderna faktiskt kunde rivas. Just nu förbereds marken inför byggstart. En av de stora bromsklossarna för hela projektet i Marievik har varit höjderna på husen. Från början var det tänkt att husen skulle vara så höga som 38 våningar och stå mycket nära vattnet. Men efter protester som bland annat menade att husen skulle lägga delar av Tantolunden i skugga har både höjden och placeringen av husen fått ändras.

Höghusens placering har nu flyttats bakåt inom kvarteren på grund av de nya kraven. Det har inneburit omprövade kalkyler och en väsentlig försening i planering och igångsättning.

Första kvarteret
Det nya kvarteret på Marievik 15 är format som ett L med en lägre del om sju våningar, Kajhuset, som ligger längs kajen samt en högre del, Höghuset, med 27 våningar är placerat indraget i kvarteret. Då höjderna på husen varit ett hett debatterat ämne kan man konstatera att i den nya plankartan ligger högsta totalhöjden från nollplanet för Höghuset på 86,9 meter, och för sjuvåningshuset är maxhöjden 27,5 meter. Omfattningen och höjden på kvarteret har minskat allteftersom och gått från 38 våningar till 32, till slutgiltiga 27. Men det planeras fortfarande för högre hus i de andra kvarteren.

I Mary kommer det nu att byggas totalt 147 bostäder i storleksordningen 2–4 rum, omfattande 34–100 kvadratmeter. Till det tillkommer även fem premiumlägenheter om 152–336 kvadratmeter. I byggnaden kommer det också att finnas två kommersiella lokaler och ovanpå taket av Kajhuset kommer det att finnas en grönskande takgård, uteplatser samt ett orangeri. Intill kvarteret kommer det även byggas en badanläggning som planeras att stå färdig 2025.

Kvarteret Mary är ritat av Wingårdhs som även har ritat Kajen 4 och Brohuset, klara 2014 respektive 2018, cirka 500 meter från Mary. Brohuset med sin uppmärksammade glasfasad och 16 våningar precis intill pendeltåget fungerar som bullervall och möjliggör på så vis hela den fortsatta kajexploateringen i Liljeholmen.

Vid Marieviks udde är det tänkt att de fyra kvarteren ska skilja sig från varandra i uttryck, särskilt de höga husen ska ha olika karaktär. Ett ska vara klätt i plåt, ett i grönaktig skiffer och ett i brunt tegel. Höghuset i Mary kommer bestå av ett ljusare tegel eftersom just vattenfronten ska vara ljusare och de mer centrala delarna mer kulörta.

Totalt 27 våningar högt blir ett av de två husen i det nya kvarteret Mary. Intill byggnaderna kommer det också att finnas en strandpromenad och ett utomhusbad.

Omfattande projekt
JM är inte de enda som har planer för området Marieviks udde. AMF Fastigheter äger nu nio fastigheter i Marievik med en totalyta om cirka 133.000 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler. Den nya detaljplanen ger AMF möjlighet att via påbyggnader tillföra cirka 27.000 kvadratmeter lokalyta för kontor och verksamheter. AMF har sedan tidigare andra stora planer för Liljeholmen. Men nyligen framkom det att deras omfattande projekt om en kvartersstad på 1 750 lägenheter längs med intilliggande Södertäljevägen läggs på is på grund av att de omfattande investeringarna i infrastruktur som krävs skulle ge för låga marginaler.

Även Klövern har utvecklingsplaner i området i fastigheten Marievik 22, med ett antal huskroppar för bostäder, varav den högsta är 27 våningar. Totalt planeras det för 960 bostäder inom Marieviks udde och för cirka 27.000 kvadratmeter moderna kontor.

Men just nu är Marieviks udde bara en tom byggarbetsplats och själva byggandet av kvarteret Mary har ännu inte påbörjats. Men klartecken har getts för byggstart. Den första etappen av försäljningen har inletts och pågår för fullt under april. Den första etappen om 36 lägenheter, på de första 6 våningarna har ett preliminärt tillträde under Q3 2027–Q1 2028. Byggstart för de övriga kvarteren är i nuläget okänt.

Uppdaterat: Säljstart har ägt rum för 36 bostäder som finns i ”baksidan” av kajhuset och i de lägre våningsplanen i höghuset. Ännu (början av juli 2024) har endast åtta lägenheter sålts och två bokats i Kv Mary.

Fler Projekt

Projekt

Prestigeprojekt vid lyxigt vattenläge

Höjderna har fått sänkas, men nu är JM på gång med det första av totalt fyra kvarter precis utanför innerstaden.

Projekt

Så blir AL:s nya Mälarterrassen

Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Tillbaka till förstasidan