Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Mölndal galleria, Mölndal
Mölndal galleria, Mölndal

Läge
Mölndals centrum, 7 km söder om Göteborgs centralstation.

Entreprenör
NCC

Total butiksyta (kvm)
24.000

Fördelning
24.000 kvm varav 3.200 kvm livsmedel. 670 p-platser i garage plus 280 platser via internbro.

Projektkostnad (ca)
1,1 mdr

Byggherre
Citycon

Öppnar
2018 andra kvartalet.

Arkitekt
Rstudio for architecture

Visa faktaruta

Historien bakom Mölndal Galleria tar formellt sin början i juli 2008 då Steen & Ström tillkännager förvärvet av fastigheten Kungsfiskaren 5 i Mölndals centrum från Svenska Byggnadsarbetarförbundet.

Där ska de uppföra ett regionalt storcentrum omfattande 65.000 kvadratmeter handel fördelat på 150 butiker. Endast två månader efter planernas offentliggörande inträffade finanskrisen varpå Mölndalsplanerna förpassades längst in i Steen & Ströms frysskåp. Där blev de liggande till sommaren 2011 då det norsk-franska bolaget slutligen drog sig ur projektet.

Kommunen tvingades då till en omstart av förnyelsen av Mölndals centrum. Den 7 mars 2012 tecknade kommunen ett samarbetsavtal med NCC. Gallerian hade då bantats med 40.000 kvadratmeter och det handlade nu om ett renodlat stadsdelscentrum med dagligvaruhandel som grund.

I de ursprungliga planerna fanns även 600 lägenheter. Av dessa återstår 145 som uppförs ovanpå och bredvid gallerians livsmedelsdel med Riksbyggen som byggherre. Totalt, inklusive SCA-koncernens nya kontor och innovationscenter om 25.000 kvadratmeter som nu byggs på granntomten, investeras 3 miljarder i det som nu kallas för Mölndals innerstad varav galleriadelen står för 1,1 miljarder.

NCC ville dock inte utveckla gallerian själva utan sökte en partner för den kommersiella utvecklingen av handeln. Nordiska Citycon som på sin meritlista har bland annat Åkersberga Centrum och Liljeholmstorget Galleria insåg att Mölndal Galleria som ett urbant stadsdelscentrum med bra kommunikationsläge överensstämde mycket väl med checklistan över den typ av projekt som bolaget ska engagera sig i. I början av 2014 togs de första kontakterna mellan NCC och Citycon och den 9 september 2014 skrevs avtalet mellan parterna under. Enligt avtalet övergår ägandet av gallerian till Citycon när den står färdig våren 2018.

Småstadskänsla
Även om gallerian designmässigt har en huvudentré́ placerad mot Mölndalstorget har man vinnlagt sig om att samtliga entréer ska ge likvärdiga bidrag till kundströmmen för att i möjligaste mån eliminera problemet med bra och sämre butikslägen. Planmässigt är gallerian uppbyggd av ett huvudstråk som förbinder två inomhustorg i väst och öst vid vilka merparten av caféerna och restaurangerna samt rullbanden till plan två kommer att finnas. Torgen och huvudgången utgörs av arkader med genombruten takhöjd till plan två med flera atrium för dagsljusinsläpp. Det skapar inte bara ljus och rymd utan underlättar även orienteringen och överblicken av utbudet.

Moderna köpcentrum är ofta uppvisningar i spektakulär arkitektur som avviker från sin omgivning. Mölndalsprojektet satsar i stället på en högklassig arkitektur i samklang med den omgivande staden. Gallerian har en egen tydlig identitet men övergången mellan den yttre gatumiljön och gallerian ska vara sömlös.

– För att åstadkomma detta har den stora volymen delats in i kvarter, med två huvudsakliga fasaduttryck. Dels ett vi kallar murat hus med fönster och dels pelarbalkhus, säger John R Johnson, Rstudios och gallerians ansvarige arkitekt.

På dessa två grundtyper har applicerats flera olika fasadmaterial som till exempel tegel och kortenstål för att ge huset en färgskala som stämmer med staden.

I området finns flera gågator och merparten av verksamheterna i gatuplan har möjlighet till egna gatuentréer för att ytterligare förstärka stadskänslan.

De exteriöra materialen och kvartersindelningen går igen även interiört med undantag för ett kvarter som kommer att vara utfört helt i trä samt galleriagången till livsmedelsbutiken som tack vare att den går under Broslättsgatan bryter av från övriga gallerian, får lägre takhöjd och större glaspartier och en offensivare färgsättning. Plan tre och fyra är parkeringsdäck med totalt 670 platser.

Hela anläggningen toppas med ett sedumtak, något som är valt dels för att lösa dagvattenproblemet och dels av rent estetiska skäl eftersom det är tänkt att öka trivseln för de boende runt omkring. Parkeringsplatserna till trots är det de som bor eller arbetar i närområdet som är den primära målgruppen. Resecentrumet är Göteborgs näst mest trafikerade plats efter Centralstationen, och vägg i vägg med gallerian skapas för närvarande tusen nya arbetsplatser.

Mölndal galleria, Mölndal

Över 50 procent uthyrt
Med service till närområdet som utgångspunkt har Citycon i det inledande uthyrningsarbetet fokuserat på att locka till sig de stora välkända kedjeföretagen som ankarhyresgäster på de största butiksytorna.

Trots att det ännu är 2,5 år kvar till öppning är redan över 50 procent av ytorna uthyrda.

– Det är mycket bra med tanke på att många av butikskedjorna har en tidshorisont som inskränker sig till 18 månader, säger Nils Styf, investeringschef på Citycon.

Bland de klara kontrakten återfinns bland annat Apoteket, H&M, Systembolaget och Ica. Styf medger att namnen kanske inte är jättespännande men säger att man fram till öppning har för avsikt att krydda mixen med lite mer unika inslag främst inom restaurang- och caféutbudet samt även sträva efter lokala inslag i butiksmixen.

För närvarande sker pålning för livsmedelsdelen samt rivning av befintlig centrumbebyggelse vilket fortskridit ganska långt. Under andra kvartalet 2018 ska den nya gallerian vara öppningsklar. Därefter finns möjligheter att fortsätta med en andra etapp som förbinder gallerian med resecentrum via en täckt gångbro över Nygatan till gallerians plan två. Etapp två kan bli 10.000–15.000 kvadratmeter, men det primära där är inte handel utan kommunal service som vårdcentral och tandläkare med inslag av handel i gatuplan. Den sista pusselbiten i nya Mölndal Galleria.

TEXT Jörgen Wiberg

Fler Projekt

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Tillbaka till förstasidan