Projekt
Klicka på kameraikonerna för att se bilder på hur de olika delarna av kvarteret ser ut i dag och Adias visioner för hur de ska se ut i framtiden. Illustrationer: Sweco. Grafik: Fastighetsvärlden

Så blir nya Sturekvarteret
– gå rundtur via FV:s bildkarta

Omdaningen av Sturekvarteret har skapat stor uppståndelse. Nu går projektet in i nästa viktiga fas när detaljplanen ska ut på samråd. Projektledare Charlotta Rosén ser fram emot att äntligen visa upp planerna.

Sagan om Sturekvarterets förvandling började när Abu Dhabis statliga investeringsfond Adia oväntat gick in och budade över alla konkurrenter vid försäljningen av Sturegallerian 2006.

Köpet blev fondens första och hittills enda i Sverige.

Efter en tuff budgivning landade prislappen på 4 miljarder för de tre fastigheterna Sperlingens Backe 27, 55 och 56 – som omfattar merparten av byggnaderna i Sturekvarteret på Östermalm i Stockholm.

Säljaren, dåvarande Diligentia, var mycket glad.

– Vi är väldigt nöjda med köpeskillingen som är högre än vad vi hade förväntat oss. Det har varit ett oerhört stort intresse, sa Diligentias VD Per Uhlén till Fastighetsvärlden då.

Sturekvarteret i siffror

Ytor (kvm) Framtid I dag
Bruttoarea 124.500 111.100
Handel 28.900 21.700
Kontor 55.700 60.200
Bostäder 7.300 1.700
Hotell 7.900 0
Sturebadet 2.500 2.500
Parkering 2.800 9.300
Stråk och torg 5.100 2.100

Vid köpet fick Adia ta över påbörjade utvecklingsplaner som Diligentia tagit fram för kvarteret. Spekulationerna om vad den nya ägaren skulle välja att göra med byggnaderna i hjärtat av Östermalm var många.

I stället hände ingenting.

Och åren gick.

Först sommaren 2015 meddelade Adia att de hade planer på att modernisera kvarteret.

Och det visade sig att det handlade om mer än en finputsning.

Charlotta Rosén är projektledare för Sturekvarteret på Tam Group, som sedan 2013 driver projektet åt Adia. Hon tycker att det är bra att förändringen av området dröjde.

– Det är ett tecken på Adias långsiktighet. De kompromissar inte med kvalitet och är beredda att vänta för att det ska bli rätt, säger hon.

Fler entréer. Vid utformningen av framtidens Sturekvarter har mycket tid lagts på att skapa en loop för att förbättra flödet inne i gallerian. Det tillkommer även några tydliga entréer runt kvarteret.

De förändringar som föreslogs för Sturekvarteret rörde dock upp mycket känslor. Förutom motstånd från allmänheten hörde Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum till dem som var kritiska.

Motståndet gällde bland annat planerna på att riva Freys hyrverk. Det fanns en oro för att husen i kvarteret skulle bli för höga samt att nattlivet och handeln skulle dö ut under byggtiden och sedan inte uppstå igen.

Freys hyrverk bevaras
Projektgruppen tvingades tillbaka till ritbordet.

Ett år senare presenterade de sina reviderade planer där de stora förändringarna var att färre hus rivs, att Freys hyrverk blir kvar och lyfts fram. Det är den byggnad som finns innanför ingången från Grev Turegatan. Dessutom sänktes den planerade påbyggnationen i kvarteret med en våning.

Efter ett intensivt planarbete har det nu blivit dags för Stockholms stad att skicka ut detaljplanen på samråd.

Parallellt med det ställer Adia ut en paviljong vid Stureplan, där allmänheten kan se visionerna för kvarteret.

Adia och Vasakronan. Adia äger merparten av byggnaderna i kvarteret Sperlingens backe. I detaljplanen för omdaningen av kvarteret ingår även Vasakronans båda fastigheter (i grönt).

– Det ska bli jättekul att gå ut på samråd och visa vad vi vill göra. Det har varit mycket kritik om rivning. Jag hoppas att samrådet ska göra att folk ser hur mycket omsorg vi lagt på restaurering av byggnaderna. Mycket har handlat om att återskapa hur det en gång såg ut, säger Charlotta Rosén.

Efter omvandlingen får kvarteret en total bruttoarea på 124.500 kvadratmeter. I dag är arean 111.100 kvadratmeter. Ombyggnationen kommer att möjliggöra att 1.600 fler personer kommer att kunna jobba där inom kontor och handel.

De stora förändringarna är att garageytan minskas rejält, ett nytt hotell byggs och kvarteret får ett tillskott av bostäder. Kontorsytan minskas något medan Sturegallerian får mer yta för inre stråk och torg.

Ny tunnelbaneingång
Vid renoveringen får kvarteret också ett nytt våningsplan under jord. Där byggs en ny ingång till Östermalms tunnelbanestation och ges även plats för butiker och restauranger.

– Den nya ingången till tunnelbanan kommer att få stor betydelse för stockholmarna. Det är bara en långsiktig ägare som skulle göra en sådan komplicerad investering. Vi har haft ett bra samarbete med SL som ser vilket mervärde det här blir för kollektivtrafiken, säger Charlotta Rosén.

Så här blir uppgången från tunnelbanan rakt in i den nya nedre planet i Sturegallerian. Rulltrappan leder upp till Marmorhallarna. Illustration: Sweco.

En annan viktig del i projektet har varit att skapa en cirkelgång inne i gallerian för att få ett bättre flöde. I dag måste man gå ut och in i gallerian för att komma till alla butiker.

– Stort fokus har legat på att loopen inne i Sturegallerian ska passa med stadsväven utanför, säger Charlotta Rosén.

Förutom att en del byggnader inne i kvarteret kommer att försvinna vid renoveringen ska även två hus ut mot gatan rivas.

Det ena är ett stort parkeringsgarage på Grev Turegatan. Det ersätts av en ny byggnad som kommer att fungera som en extra entré till gallerian och innehålla både handel och kontor.

Det andra huset som rivs är ett kontorshus från 80-talet på Humlegårdsgatan 17. Byggnaden ersätts av två nya: ett kontorshus och ett hotell.

Den vänstra delen av fasaden vid huvudingången återfår delvis sitt ursprungliga utseende. Illustration: Sweco.

Nytt boutiquehotell
Stureplansgruppen har fått i uppdrag att utveckla och driva det nya boutiquehotellet med 120 rum som byggs på platsen.

Stureplansgruppens vice VD Per Gunne ser fram emot utvecklingen av kvarteret.

– Det är hög tid att det händer något i Sturekvarteret då andra delar av staden utvecklas i rask takt. De delar av projektet som vi har sett balanserar utveckling och bevarande på ett bra sätt, säger han.

Han är också glad över samarbetet med Adia.

– Läget, storleken och fastigheten passar vår profil perfekt. Utvecklingen av kvarteret säkerställer Stureplans plats som Sveriges centrum oavsett om det handlar om shopping, restauration, kultur eller affärer. Givetvis vill vi fortsätta att vara en del av den platsen och utveckla den de kommande åren.

Adia vill inte berätta hur mycket de investerar i renoveringen av Sturekvarteret, men det rör sig om flera miljarder kronor.

Under arbetet med Sture­ kvarteret har Adia haft ett nära samarbete med Vasakronan som äger de två fastigheterna Sperlingens backe 45 och 47. Dessa ingår också i förslaget till ny detaljplan som tagits fram för kvarteret.

Historia: Sperlingens Backe

Bångska palatset 1956. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Kvarteret fick sitt namn efter generalmajoren Kaspar Otto Sperling (1596–1655). Majoren bosatte sig 1645 vid den västliga delen av ”Riddargathon” där han uppförde ett av stadsdelens första stenhus.

Under större delen av 1800-talet präglades kvarteret av träbebyggelse. Vid 1870-talets slut hade flera bostadshus i sten tillkommit. Från 1880-talet och några årtionden framåt bebygg­des kvarteret med flerbostads­hus i påkostad nyrenässans- och jugendbarockstil.

Freys hyrverk startades av familjen Liljedahl som anlitade arkitekt Wilhelm Klemming för att rita ett ”hästpalats” på Grev Turegatan. Bygget invigdes år 1900. En trappa upp fanns ett stall för 106 hästar som transporterades upp med hiss.

Bångska Palatset ritades 1883 av arkitekt Adolf Emil Melander på uppdrag av Johan August Bång, en framgångsrik affärsman och mindre lyckad målare. Byggnadens arkitektur och detaljrikedom imponerade på dåtidens stockholmare.

Dagens Sturegalleria stod klar 1989 efter att kvarteret byggs upp efter branden på Sturebadet 1985.

Källa: Stockholms stad, Svenska byggnadsvårdsföreningen

Tanken är att tunnelbaneuppgången som i dag ligger vid Vasakronans fastighet Sperlingens backe 47 stängs.

– Vi återskapar sockelvåningen så att byggnaden återtar sin ursprungliga karaktär, och vi har även möjlighet att bygga på ett indraget våningsplan på fastigheten, säger Susan Strömbäck, projektchef på Vasakronan.

Dolda pärlor blir synliga
Fastighetsbolagets hus kommer dessutom att integreras i det nya våningsplanet minus 1. Där är tanken att det nuvarande garaget och förrådsutrymmet ska förvandlas till butiksyta.

I fastigheten Sperlingens backe 45 har Vasakronan bland annat planer på att återskapa fasaden, som hyvlades ner på 50-talet, till sitt ursprungliga skick. De planerar även att bygga ihop två flyglar på baksidan och bygga på fastigheten med en våning inåt gården.

– Vi på Vasakronan tycker att det är jätteviktigt att utveckla den här delen av staden och skapa liv dygnet runt. Många har nog en bild av hur det ser ut på Stureplan, men när man börjar titta ordentligt så ser man att mycket är nedgånget. Det som är väldigt positivt i det här projektet är att man plockar fram många dolda pärlor som inte syns i dag, säger Susan Strömbäck.

Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) är också positiv till planerna.

– Det här är ett projekt som under lång tid har rört sig i rätt riktning och blivit bättre och bättre. I gestaltningen ser vi tydligt sidor som kommer att vara positiva för stockholmarna. Samtidigt går vi nu ut på samråd och det kommer säkert att vara delar som vi behöver ändra, säger han till Fastighetsvärlden.

Målet är att detaljplanen för Sturekvarteret ska kunna antas av kommunfullmäktige i början av 2018 och att byggstarten ska ske 2019. Adia kommer att börja med bygget av den nya tunnelbaneuppgången, vilket beräknas ta tre år.

Under den tiden är all handel öppen. Därefter öppnar den renoverade delen av kvarteret medan bygget fortsätter av den andra delen med gallerian.

Butiker och restauranger kommer då att vara stängda i omgångar, medan vissa, som exempelvis Sturecompagniet, är öppna under hela byggtiden.

Målet är att hela det nya Sture­kvarteret ska stå klart 2024.

Missa inte! Fastighetsdagen Uppsala 2024

Den 9 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Uppsala. Seminariet äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Projekt

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Tillbaka till förstasidan