Porträtt

Vill göra affärer med förnuft och känsla

Slumpartat. Svarta måndagen med en optionssmäll på 6 miljoner banade vägen för en karriär med fastighetsaffärer. Nu är han aktuell med en tredje fond som just köpt SAS-huset.

Henric From

ÅLDER:
56 år.

BOR:
På Lidingö.

UTBILDNING:
Handelshögskolan i Stockholm.

KARRIÄR:
Började med optionshandel och corporate finance på Enskilda, sedan corporate finance på Carnegie. Chef för capital markets JLL Sverige. Grundade 2005 private equity-företaget Mengus.

AKTUELL:
Senaste fonden har nyligen köpt SAS-huset i Frösundavik.

OM FASTIGHETS-BRANSCHEN:
”Det gäller att köpa vid rätt postnummer, men inte på fel sida om korsningen.”

KARRIÄREN I KORTHET:
1983: Börjar på Handelshögskolan
1987: Anställs på Enskilda
1991: Carnegie corporate finance
2003: Chef JLL capital markets Sverige
2005: Grundar private equity-firman Mengus

”En affär som få förstod var en fastighetsaffär var när vi hjälpte ASG att sälja Frigoscandia till amerikanska SCI, en affär om nära två miljarder.”

Visa faktaruta

Han har fått upp farten nu, Henric From. Nyligen kunde han och det företag han skapat, Mengus, stolta berätta att man förvärvat SAS-huset i Frösundavik via sin tredje fond.

Den första fonden reste han kapital till under 2005, och under 2015 såldes den sista fastigheten ur den. Fond nummer två var på plats 2012 och blev fullinvesterad tre år senare. Tillfället att förvärva den omtalade fastigheten i Frösundavik blev frestande. Han och hans kollegor ser stor utvecklingspotential i den och investerarna samtyckte – en tredje fond möjliggjorde förvärvet.

Även om Henric From gillar systematik så håller han med om att mycket i hans liv samtidigt formats av slumpen.

– Det gäller att vara beredd och ta steget, där kan du påverka utvecklingen själv.

Idén att söka till Handelshögskolan i Stockholm fick han till exempel när han läste en artikel i en fackföreningstidning under sommarjobbet på Rönnskärsverken i slutet av 70-talet. Det var där, i det lilla brukssamhället Skelleftehamn ungefär 15 km utanför Skellefteå, han växte upp.

Rönnskärsverken, det smältverk som ingår i Boliden, var också ingenjör Froms arbetsplats medan Henric Froms mamma arbetade som lärare.

Henric From minns att hon i det lilla brukssamhället titulerades lärarinnan From i speceributiken. I samhället, med knappt 5.000 invånare, fanns det mesta som behövdes. Skola, badhus och sporthall, Folkets Hus med en liten biograf samt ett bibliotek.

Med målet att komma in på Handels motiverade sig Henric From till att läsa mer och förbättra sina betyg.

Just biblioteket är ett kärt minne för Henric From, det var där han fick redan på att han kommit in på Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag cyklade till biblioteket för att kunna läsa Svenska Dagbladet som publicerade antagningspoängen, det var en skön känsla.

På Handels fastnade From snabbt för några kurser i datamatik, grundläggande kunskaper i programmering etc.

– Jag blev verkligen biten och gick även extrakurser på KTH för att lära mig mer.

Mengus har fått upp farten och har flera stora utvecklingsbara fastigheter. Henric From fokuserar nu på långsiktiga strategifrågor och förvärvsmöjligheter.
Mengus har fått upp farten och har flera stora utvecklingsbara fastigheter. Henric From fokuserar nu på långsiktiga strategifrågor och förvärvsmöjligheter.

Han fick möjlighet att som amanuens tjäna lite pengar och undervisa andra elever.

Det kunde mycket väl ha blivit ett yrkesliv med IT-inriktning om inte olyckan varit framme. Föreståndaren för den sektionen, professor Staffan Persson, avled hastigt och med honom blev hela sektionen roderlös. Tillsammans med ytterligare några andra amanuenser fick Henric From under en tid hålla uppe den delen av verksamheten på egen hand.

Utan en sådan förebild och kreativ motor fortsatte han sedan utbildningen med ett bredare perspektiv.

Men han hade stor nytta av IT-kunskaperna när studietiden närmade sig sitt slut.

Några tidigare studiekamrater som börjat arbeta på Enskilda visste om IT-inriktningen och att han läst finansiell matematik och därmed borde vara väl lämpad som medarbetare i den nystartade handeln med optioner och liknande produkter.

Henric From minns att ha dök upp till anställningsintervjun i en för bankingverksamhet rätt oortodox klädsel – storrutig kavaj med röd slips till. Men han passerade ändå nålsögat och var med under ett spännande år som slutade med förskräckelse den 19 oktober 1987 – den ”svarta måndagen”. Börsen föll handlöst. Minus 20 procent på en dag, och för optioner och terminer blev slagen än mer dramatiska.

På kvällen räknade ha igenom hur mycket fallet hade kostat Enskilda. Det var minus sex miljoner och det blev tufft att somna den kvällen. Han ställde sig frågan om inpasseringskortet skulle fungera nästa morgon.

Det gjorde det, men väl på kontoret blev han omedelbart kallad till ledningsgruppen för att redogöra för hur illa det stod till.

– Jag sammanfattade vad jag kommit fram till, minus sex miljoner, och förberedde mig på att samla ihop mina pinaler och lämna.

Men beloppet var avsevärt mycket mindre än de förluster på hundratals miljoner som andra banker hade gjort. Banken lät flera personer fingranska positioner och siffror för att se om inte den relativt nyanställde hade förskönat siffrorna.

Några veckor senare fick han ett personligt tackbrev från bankens VD Curt G Olsson. Genom att snabbt stänga positioner enligt regelboken och inte göra några chanstagningar visade han stor duglighet. Att han dessutom inte försökt dölja något var berömvärt. Brevet avslutades med att han kunde inkomma med önskemål om var i banken han ville fortsätta att arbeta.

Henric From valde att söka sig till corporate finance-verksamheten inom Enskilda, och där träffade han Peter Leimdörfer som ledde en satsning på fastigheter. Banken ville ta del av det massiva intresset för fastigheter i Europa som uppstått i Sverige. De skapade tre bolag som hade fokus på London, Tyskland respektive Paris och arbetade med lokala partners. Totalt tog banken in två miljarder för denna satsning som några år senare slutade i moll.

Medan Peter Leimdörfer startade egen rådgivningsfirma så gick Henric From till Carnegie, som vid den tiden var helägt av Nordea. Deras corporate finance-avdelning bestod av enbart sex personer då men skulle komma att växa dramatiskt under 90-talet.

Där såg han möjligheten att fortsätta kombinera corporate finance med fastigheter. Konkurrensen var inte överdrivet stor.

– Det uppstod ett behov för affärer med större volym. Det var då Catella tog ett stort grepp och därpå följde Leimdörfer. Vi på Carnegie försökte också ta för oss och lyckades så småningom riktigt bra.

Henric From

Genombrottsaffären inom fastighetsområdet var när man sålde åt Sven-Olof Johanssons Barkman & Co. Det handlade om hotellfastigheterna d’Angleterre, Plaza och Kong Fredrik i Köpenhamn. Strax därpå var man med och sålde de fastigheter där hans skapelse Mengus nu har sitt kontor. Det var VBB-Viak (numera Sweco) som ville frigöra kapital, och där fann Carnegie en av de allra första internationella köparna i Shejk Al Amoudi. Han hade en affär med OK Petroleum på gång och behövde visa seriositet och kapitalstyrka. Ett par solida kontorsfastigheter intill Stureplan var precis vad som behövdes.

Carnegie var också ofta inne i uppdrag där fastigheter var ett stort inslag men där det gällde bolagsaffärer med inriktning mot börsen. Amerikanska investmentbanker fanns på plats för att ta del i struktureringen av de finansiella tillgångar och fastighetstillgångar som hamnat i bankstödsprocessen. Carnegie arbetade tätt med dem och var en viktig länk till den svenska börsen.

– Jag lärde mig enormt mycket av att jobba tillsammans med dem, de låg ju ”mil” före oss i sitt tänkande. Där vi såg kaos och konkurser såg de framtida tillgångar.

Under de sista åren av 90-talet var From med och genomförde några riktigt stora affärer där statliga tillgångar skulle säljas. Carnegie var med och sålde Telias bestånd (Telaris-Amplion) för 5,1 miljarder och Postens terminalfastigheter för ungefär halva det beloppet. Börsnotering var ett spår men det slutade med ett konsortium av svenska och internationella investerare i båda fallen.

– En affär som få förstod var en fastighetsaffär var när vi hjälpte ASG att sälja Frigo-scandia till amerikanska SCI (Prologis), en affär om nära 2 miljarder.

Carnegie hade en fin utveckling och blev börsnoterat under 2001. Därmed kunde Henric From lite senare taxa ut ur bolaget med en hyfsad förtjänst på de aktier han ägde där. Han tog jobbet som ansvarig för Jones Lang LaSalles svenska kapitalmarknadsverksamhet.

– Man kan säga att det var en förutsättning för det som skulle komma. På JLL arbetade vi mycket med köprådgivning de åren och det perspektivet var otroligt viktigt för mig att ta del av.

JLL hade svåra lönsamhetsproblem och hade knappt gjort några transaktioner alls i den svenska verksamheten, där förvaltning dominerade stort. Men Henric From hade flax med tajmingen. Det fanns ett tryck från internationella investerare, och under de 18 månader han arbetade där var man med på köparsidan i affärer för 11 miljarder. Mycket av kapitalet kom från tyska fastighetsfonder och amerikanska riskkapitalfonder.

På JLL träffade han även Hansi Danroth som arbetade med lokaluthyrning, och att knyta honom till den nya verksamhet han funderade på var mycket viktigt.

– Hansi kan allt som är värt att veta om lokaluthyrning, jag såg honom som en förutsättning för den affärsidé jag ville genomföra.

Fastigheter med vakanser var svårsålda och uppdragsgivarna tog inte regi. Säljarna ville inte peta in nya pengar för att öka uthyrningen före försäljning och köparna ville inte kalkylera med möjliga hyresintäkter genom extra investeringar.

– Jag hade då alltid arbetat som rådgivare med en ortodox hållning kring att göra egna affärer. Men jag insåg nu vilka bra affärer som kunde ha gjorts med en del svårsålda hus.

Någonstans där bestämde han sig för att starta eget och att göra det i form av en fastighetsfond, enligt den modell som blivit vanlig då. Den första tanken var att dra nytta av spreaden mellan finansieringskostnad och direktavkastning som var rådande.

– Men Keops, Acta och Sveafastigheter kom in och ”pajade” marknaden genom sina aggressiva förvärv. Direktavkastningen på marknaden sjönk betydligt innan jag hade något kapital på plats.

Henric From

Sin första fond började han resa under 2005 och den blev fulltecknad den hösten, 660 miljoner kronor, och då som nu var det enbart institutionella placerare.

– Det är ett ansenligt belopp att skramla ihop med några CV:n som egentlig grund, konstaterar Henric From.

Den övergripande strategin för Mengus är att till hyfsat pris finna fastigheter med vakansproblematik men där de ser möjligheter att ändra situationen väsentligt.

– Det finns inget som slår ett lågt kilopris.

Med öppna ögon gick de in i fastigheter där det redan var uttalat att stora hyresgäster skulle flytta. Det var JM:s kontor i Frösunda och Aprikosen vid Solna Strand där bland annat Länsförsäkringar skulle lämna.

– Med den vetskapen behandlade marknaden nästan dessa objekt som ”paria”, men vi såg möjligheterna. Vi kunde redan efter 18 månader stycka av en del av JM-huset och sälja det till ett 40 procent bättre pris.

Men även om uthyrningen gick planenligt och de tomma ytorna inte var någon överraskning så kom det andra bekymmer, Lehmankraschen.

– Det tuffaste var att behålla bankfinansieringen. Det blev åter en lärorik resa men genom god transparens gentemot placerare och finansiärer redde vi ut den situationen.

Efter att ha haft fullt fokus på Solna gjorde man 2010 ett första litet förvärv i city. Fond nummer två reste man kapital till under 2012, knappt 900 miljoner, och med den har Mengus genomfört tre investeringar i centrala Stockholm samt en i Solna. Den tredje fonden, som man fortfarande tar in kapital till, har redan en miljard i fondkapital.

Under förra året lämnade Henric From som VD och kan nu fokusera på strategiarbete och att generera nya affärer. Kanske finns det även lite mer tid för saker vid sidan om, även om han bedyrar att han fyller fulla arbetsdagar fortfarande.

Dessutom har han alltid sett vikten av att kombinera jobbet med bra fritidsaktiviteter. Intresset för golf och utförsåkning delar han med sina två döttrar medan hans tolvåriga son har en något bredare palett där även tennis och annat ingår.

Han har även ett geniunt intresse för musik. Det utvecklades när han var i tonåren och arbetade en hel del som DJ. Den tidens disco tycker han hade hög höjd och han minns Rappers delight med the Sugarhill gang som en av de riktiga höjdarna.

Från discon har han sökt sig bakåt till soulen och dess utveckling. Han är grundlig och vill ha ordning och reda så han byggde sin egen samling av de bästa 400 soullåtarna genom tiderna.

– Ja, jag kanske blev lite besatt av det. Systematisering ligger för mig, men jag kan lova att det inte var lätt att välja och samtidigt få bredd i urvalet.

Från Handels till fastighetsbranschen, hur planerat var det?

– Inte alls, det var slumpen som ledde mig in på det spåret. Men väl där så såg jag möjligheterna och har successivt kunnat förkovra mig och påverka utvecklingen själv.

Hur ser du på risk vid investeringar?

– En bra utgångspunkt är att göra det värsta scenariot till huvudscenario och bygga sin kalkyl efter det. Sedan tror jag det är viktigt att sätta rätt mål. Nu tror jag det är viktigt med viss försiktighet och att kapa av ”bottnarna”. Slipper man djupdykningarna så brukar det bli bra.

Hur stora tror du era fonder kan bli?

– Vi har aldrig haft ambitionen att bli jättestora. Genom att jobba med begränsningar blir vi mer noggranna med urvalet och blir tillräckligt lönsamma ändå.

TEXT Willy Wredenmark
FOTO Camilla Gewing–Stålhane

Fler Porträtt

Porträtt

Redo för förnyelse

Pembrokes Nordenchef berättar om bolagets filosofi och det efterlängtade projektet i Stockholms city.

Porträtt

Sätter tydliga mål

Målmedvetet och med låg risk har Hans Eliasson byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

Porträtt

Fängslande uppdrag

Ökade behov. Bolaget hon leder är verkligen speciellt, som namnet antyder. Och tyvärr behöver det växa.

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.
Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Tillbaka till förstasidan