Porträtt

Tydlig och målinriktad

Snabbfotad. Arbetsuppgifterna har varierat. Sällan eller aldrig har Peter Wågström stannat på en position i mer än två år innan han erbjudits nya utmaningar att lägga händerna på. Nu ska han trimma NCC till högre tillväxt med fortsatt god lönsamhet.

Det var ingen allmän kunskap att tidigare koncernchefen, Olle Ehrlén, skulle lämna bolaget och gå i pension våren 2011. Peter Wågström befann sig i Schweiz på en intensiv managementutbildning vid IMD i Lausanne när han nåddes av det beskedet.

– Jag hade ingen aning om det och utbildningen var inbokad sedan länge så det var ingen särskild planering med det heller. Ibland behöver man ta sig tid att lyfta blicken och få nya influenser. Det var en mycket nyttig utbildning som pekade på alternativa lösningar, nya begrepp och trender. Men att den låg inplanerad just före jag fick frågan om jobbet som koncernchef var slumpartat.

Att det blev bygg- och fastighetsbranschen för Peter Wågström är inte så märkligt. Han är praktiskt taget uppväxt i den eftersom hans far drev ett arkitektkontor i Uppsala och familjen ägde dessutom några fastigheter. Det blev att hjälpa till med allehanda uppgifter där och sedan blev det sommarjobb på byggen.

Efter att under något år ha gasat fram i pansarvagnar på regementet P10 i Strängnäs sökte Peter Wågström sig till KTH. Men trots, eller kanske tack vare, sin erfarenhet från husbyggnadsarbete sökte han inte in på Väg och vattenlinjen utan till Lantmäteri.

– Jag tyckte väl att jag kunde mycket av det. Sommarjobben var ju bara en del i det, jag hade pluggat den fyraåriga tekniska gymnasieutbildningen och i den ingår ju mycket byggnadsteknik. Genom att söka till Lantmäteri ville jag få en lite bredare kompetens, mer juridik, förvaltning, ekonomi och fastighetsbildningsfrågor. Men Väg och vatten var mitt andrahandsval.

Peter Wågströms erfarenhet kommer från dels NCC som han nu har arbetat i sedan 2004. Dessförinnan arbetade han inom Drott/Fabege och innan dess på Skanska.

– Men mitt första jobb var faktiskt på ABV, föregångaren till NCC. Där sommarjobbade jag under flera år och fick prova på en massa arbetsuppgifter inom husbyggnad.

Även om det är få företag han har arbetat på så har arbetsuppgifterna varit betydligt fler.

– Det har blivit max två år i stöten med samma arbetsuppgift. Sedan har jag blivit tillfrågad om jag varit intresserad av att ta tag i något nytt inom företaget. Någon karriärplanering har det inte varit fråga om från min sida utan det har rullat på.

Som hos många av byggföretagen har bostadsutvecklingen blivit en mycket viktig del i NCC:s verksamhet på senare år. Det kanske var Peter Wågströms insatser på det området som förde fram honom som en möjlig ny koncernchef för några år sedan, även om bolagets styrelseordförande Thomas Billing redan tidigt hade ögonen på talangen från Drott/Skanska och uttalade sin övertygelse om att det var en ”coming man”.

Han hade lett den kommersiella projektutvecklingen i bolaget under två år då det behövdes göra en rejäl uppryckning av motsvarande verksamhet för utveckling av bostäder. Fram till dess hade verksamheten varit spridd på de olika Constructionenheterna och nu mötte man en svår marknad där resultatet gick åt fel håll. Under Wågströms befäl omorganiserades verksamheten till ett eget affärsområden – NCC Housing. Jobbet utfördes med högt tempo, det blev ordning och reda och värdefulla kompetenser samlades så att de kunde föras vidare till flera marknader. Det blev än tydligare att fokus var på lönsamhet, inte volym. Dessutom lades strategin fast att endast satsa ha på ett antal utvalda marknader där det finns en långsiktig tillväxt och därmed efterfrågan på bostäder. Genom en hård säljoffensiv och förbättrad marknad ökade försäljningen kraftigt och försäljningsgraden i de pågående projekten förbättrades från 48 till 77 procent.

Även Fastighetsvärldens redaktion fick tidigt upp ögonen för Wågström, redan i början av 90-talet faktiskt. I samband med en presentation av marknadsförutsättningarna för flera olika lokalmarknader i Sverige var det en enda i publiken som ifrågasatte de sanningar delar av redaktionen föredrog för det stora byggbolaget. Dessutom var denne väldigt insatt i Uppsalamarknaden. Det var Peter Wågström, bördig från Uppsala, som för säkerhets skull även hade gjort ett examensarbete om hemortens lokalhyresmarknad och hade på fötter när han ställde de för redaktionen väl tuffa frågorna.

Inom bostadsutvecklingen ser Peter Wågström stora möjligheter till att effektivisera produktionen. Samtidigt ställer det mycket krav på alla för att få fram den potentialen.

– Men de flesta är inte medvetna om att produktionskostnaden kan stiga löjligt mycket enbart genom små förändringar av en standardprodukt. Vi har projekt där kostnadsmassan kunnat sänkas med 40 procent genom en mycket strukturerad och enhetlig process, men genom några små ändringar tappar man hela besparingen.

Han har uppfattningen att marknaden inte är riktigt mogen, eller villig, att ta till sig de här produktionsmetoderna. Många har åsikter om att det blir tråkiga bostäder och få billiga bostäder blir byggda.

– Det är inte svårt att bygga snyggt och ha exklusiva planlösningar, men vem ska betala? Det finns en uppenbar risk att det därför byggs för lite nu och att vi om några år riskerar att få en stark prisuppgång på grund av en ännu värre bristsituation än vad som finns idag.

Peter Wågström tar NCC:s bostadsutvecklingsaffär i Tyskland som ett exempel på hur det går att pressa kostnader. Projekten är både inriktade på privatmarknaden och på investerare som har uthyrning som affärsidé.

– Där driver vi endast egen regi-projekt och har renodlat erbjudandet hårt. Det är i princip endast några få kataloghus som vi bygger samt relativt standardiserade flerfamiljshus. Det är en mycket stor marknad och vi är en av marknadsledarna och har fått den positionen genom att finnas på rätt marknader och för att vi kunnat pressa priserna ordentligt vilket inneburit att vi attraherar väldigt många köpare.

Ibland innebär ett byte på toppositionen att gamla surdegar ska rensas ut, krafttag som sedan ger den nye chefen möjlighet att leverera nya förbättrade siffror.

Något sådant har inte behövts i NCC men under det gångna året har Peter Wågström hanterat en revidering av företagets strategi. Några revolutionerande nyheter innebär den inte men den slår fast att företaget ska växa snabbare än BNP-utvecklingen och inom flera verksamheter ska den vara dubbelt så hög. Inom bostadsutveckling kvantifieras målet till 7 000 bostäder i pågående produktion, en ökning med 30 procent från läget idag.

– Marknadsförutsättningarna måste naturligtvis vara de rätta. Vi har inte haft något uttalat mål tidigare men jag är övertygad om att det här är realistiskt och kan uppnås med god lönsamhet.

Ett problemområde inom byggbranschen som Wågström inser att han hela tiden måste förhålla sig till, samt ha en tydlig och stenhård inställning till, är olika former av korruption.

– Vår bransch är utsatt, det finns ett kulturarv och produktionen sker långt ut. Men det finns ingen tvekan om inställningen till det här hos alla i ledande ställning hos de stora byggbolagen. Bryter du mot reglerna åker du ut – du får sparken. Den som sysslar med sådant här sätter trovärdigheten för hela bolaget på spel och åstadkommer stor skada.

Han konstaterar att företaget arbetat intensivt med frågan sedan länge, compliancefunktionen har utökats inom det här området, och alla som tar någon form av affärsbeslut utbildas och får skriva på avtal om att följa de regler som gäller.

Inom den kommersiella projektutvecklingen anser Peter Wågström att företaget nu har en pågående portfölj av lagom storlek med 23 projekt som rullar. Han konstaterar samtidigt att resultaten varit klena under 2010 och 2011.

– Vi har haft få rullande projekt men det var ett aktivt val vi gjorde 2006 och 2007 då vi såg en svag marknad framför oss. Det är viktigt med tajming och vi styr hårt för att få bra resultat utan att ta onödiga risker. Förutom de projekt vi redan startat har vi nu flera intressanta projekt på planeringsstadiet i Stockholmsområdet.

Inte sällan har NCC sålt projekten i ett mycket tidigt skede för att inte hamna i en situation där man blir sittande med ett förvaltningsbestånd.

– Exempel på sådana affärer är Kungsbron i centrala Stockholm och Västerport på Kungsholmen. Vi tyckte att yieldnivåerna var låga och att de knappast kunde bli lägre och att risken var betydligt större för en generell uppgång. Bättre då att säkra totalaffären medan vi däremot kände oss trygga med hyresmarknaden och vår förmåga att finna lämpliga hyresgäster och var villiga att ta en kontrollerad risk innan denna del där vi kunde erhålla en tilläggsköpeskilling beroende på vad vi åstadkom.

Ni har nyligen köpt tillbaka huvudkontoret. Var inte ni den enda möjliga köparen med tanke på att hyresavtalet var på väg att löpa ut?

– Vi förde förhandlingar med säljaren under en tid. Med tanke på deras inköpspris för några år sedan förstår jag att de först ville testa övriga marknaden innan de slutligen tog vårt bud. Läget fungerar utmärkt för oss och nu har vi påbörjat ett arbete med Solna Stad om hur fastigheten går att utveckla, det händer mycket i närområdet.

Ni har verksamhet i Norden, Ryssland och Tyskland, är det mycket resande?

– Inte lika mycket som tidigare. I bostadsverksamheten behövde jag till exempel mycket oftare bege mig till någon av våra marknader för att direkt se på tänkbara projekt och att få en egen känsla för risk och potential.

Styrelsen har nyligen fått två nya medlemmar, Sven-Olof Johansson och Olof Johansson som ersätter avgående Marcus Storch, kommentar?

– Marcus Storch är ju verkligen en mycket erfaren och kunnig person och hans ersättare har en annan bakgrund som jag värdesätter mycket. Olof har djup kunskap om projektutveckling och Sven-Olof är något av en fritänkare.

Du har varit koncernchef i snart ett år, hur är det?

– Det är naturligtvis spännande och arbetsuppgifterna har en större bredd än tidigare. Mycket av verksamheterna var jag bekant med sedan tidigare och nu under det första året har jag därför ägnat lite mer tid till vår väg och anläggningsverksamhet.

Är det inte svårt att hålla sig borta från konkreta projekt och affärer, saker du har stor kunskap om?

– Nej, inte alls. NCC är ett så stort bolag och det skulle inte fungera. Vi har bra ledare utsedda inom de olika affärsområdena som ska kunna hantera de här frågorna själva. Däremot är det en stor trygghet att ha den breda erfarenhet jag har när de presenterar sina olika satsningar och åtgärder. Då kan jag ställa frågor och känna av nyanser i deras argumentation.

TEXT WILLY WREDENMARK
FOTO MIKAEL SJÖBERG

Fler Porträtt

Porträtt

Lång intervju: Oväntad vinnare på kuppen

Han hade inga planer på att bli fastighetsägare – i dag äger han ett miljardbestånd.

Porträtt

Redo att ta risk

Han gillar att ta kalkylerade risker och reser just nu Almas tredje fond.

Porträtt

Mer psykolog än ingenjör

FV-intervju. Under hans år som vd på Svefa har bolaget dubblats i storlek, och Mikael Lundström har gett sig den på att få till ytterligare en lika stor ökning.

Porträtt

Redo för förnyelse

Pembrokes Nordenchef berättar om bolagets filosofi och det efterlängtade projektet i Stockholms city.

Porträtt

Sätter tydliga mål

Målmedvetet och med låg risk har Hans Eliasson byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

Porträtt

Fängslande uppdrag

Ökade behov. Bolaget hon leder är verkligen speciellt, som namnet antyder. Och tyvärr behöver det växa.

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.
Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Tillbaka till förstasidan