Porträtt

Tuffa grepp ger nystart

TURNAROUND. Nu har Tomas Carlsson städat i tre kvartal och dragit fram den ena surdegen efter den andra. Nyligen gav styrelsen dessutom aktieägarna en råsop med halverad utdelning. Men han är övertygad om att NCC kommer att bli bättre för var dag som går.

Tomas Carlsson

Född:
1965, uppvuxen i Umeå.

Bor:
Bromma, Stockholm.

Utbildning:
Civilingenjör väg och vatten, Chalmers. MBA-utbildning vid Columbia University och London Business School.

Karriär:
Större delen inom NCC. Vd för Sweco 2012-2018. Sedan våren 2018 vd för NCC.

Aktuell:
Genomför förändringar i NCC, för att minska risker och lyfta lönsamheten.

Karriären i korthet
1991: Examen Chalmers.
1991: Anställd vid NCC i Umeå.
1998: Arbetschef NCC Roads i Linköping.
1999: Produktionschef Skanska.
2000: Affärsenhetschef NCC Roads.
2005: Regionchef väst NCC.
2007: Vd NCC Construction Sverige.
2012: Vd Sweco.
2018: Vd NCC.

Visa faktaruta

Februarikylan har plötsligt släppt sitt grepp och i stället är det småklafsigt när NCC:s koncernchef Tomas Carlsson banar sig fram till platsen för det första spadtaget för kontorshuset Hangar 5, strax intill Bromma flygplats i Stockholm.

Det är det första nya stora kommersiella utvecklingsprojektet i Stockholm han är med om att ”sjösätta” sedan återkomsten till NCC. Får han som han vill så är det endast det första i en räcka av lönsamma projekt de kommande åren.

Det vimlar inte av norrlänningar på den högsta positionen i börsnoterade bolag, eller så har de flesta av dem slipat av det mesta av sin dialekt. Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC sedan i maj 2018 är ett av undantagen. Med en utpräglad Umeådialekt sticker hans röst ut bland andra mer återhållna och anpassade röster i samband med spadtaget ute i Bromma.

När ceremonin är avklarad får vi en pratstund inne i det tält som speciellt för detta tillfälle ställts upp på platsen. Han är varm i kläderna nu efter att ha avverkat snart tio månader som vd på NCC. Men ännu är han försiktig med att utlova några snabba förbättringar efter de kraftfulla åtgärder han tagit initiativ till under hösten. Han väljer att uttrycka det som många små steg i rätt riktning för att så småningom kunna ha ett blomstrande företag.

Tomas Carlsson befann sig i ”exil” från NCC under sex år då han i stället var vd för Sweco. Ja, han var ju inte borttvingad i och för sig. Men jobbet som vd för Sweco blev han erbjuden året efter att styrelsen i NCC valt kollegan Peter Wågström som vd för NCC. Han var naturligtvis en av de möjliga kandidaterna då, men han fick stå på tillväxt.

Men det var ”no hard feelings”, NCC är bolaget som färgat den större delen av Tomas Carlssons arbetsliv och när han för drygt ett år sedan fick chansen till toppositionen så tog han den.

Han har haft något av en klassisk chefsutbildning genom att med jämna mellanrum bli satt på nya uppdrag. Efter civilingenjörsexamen från Chalmers fick han arbete på NCC i Umeå och avverkade positioner som arbetsledare och platschef innan han 1998 begav sig till Linköping som arbetschef på NCC Roads. Året efter övergav han bolaget en kort stund för konkurrenten Skanska där han var produktionschef för Södra länken i Stockholm. Men redan 2000 var han tillbaka på NCC och fortsatte inom Roads i olika befattningar med flera utlandsuppdrag. Nästa kliv kom 2005 då han blev regionchef för västra Sverige och från 2007 tills han lämnade för Sweco 2012 var han vd för NCC Construction i Sverige.

Han känner själv att hans egen utveckling lyft ordentligt vid fyra tillfällen. Först som ansvarig för utlandsverksamheten inom Roads, sedan jobben som regionchef och Sverigechef inom Construction och nu senast koncernchefsjobbet vid Sweco.

– Det återstår att se om det här jobbet också innebär ett lyft, säger han och ler stort.

Att befinna sig ute på fältet, både på projekten och koncernens olika lokala kontor är något Tomas Carlsson fäster stor vikt vid.

De senaste åren har han lett ett företag med enbart tjänstemän och som dessutom har haft ett högt förvärvstempo. Hos NCC finns inga stora förvärvsplaner och här handlar det om att leda såväl tjänstemän och yrkesarbetare som underentreprenörer.

– Jag tror att jag genom att leda ett stort bolag i en närliggande bransch, men inte samma, blivit en bättre ledare för NCC. Jag tar kanske främst med mig att det är viktigt att ha en tydlig modell för hur man driver företaget. Det jobbade jag mycket med på Sweco och det kommer jag att jobba mycket med på NCC.

Det handlar om gemensamma sätt att verka på inom koncernen. Det kan vara hur en avdelning eller projekten organiseras och hur man bedömer projekten. Det skiljer sig i dag ganska mycket mellan olika länder och olika städer.

– Man kan tycka att det där ska man inte ha någon åsikt om från koncernledningen, men från Sweco lärde jag mig att det där har en stor betydelse. Jag har idéer om det men det finns många andra inom NCC med bra idéer så det ska vi ta och arbeta fram tillsammans.

Det har inte varit någon mysig resa för aktieägarna i NCC sedan Tomas Carlsson tillträdde i maj. Redan före dess hade en rad obekväma resultatpåverkande åtgärder vidtagits, och i samband med att resultatet för det tredje kvartalet publicerades så presenterade han sina slutsatser efter att ha gått igenom bolaget samt vilka åtgärder han avsåg att genomföra. Resultatet belastades med över 1,5 miljarder genom olika omvärderingar, och reserveringar om 200 mkr gjordes för andra omstruktureringar. Bland dessa fanns att sälja av affärsområdet Road services samt att avveckla några utvecklingsfastigheter. Det ingick även planer för nyrekrytering och kompetensutveckling.

Gemensamt för alla åtgärder var att sänka risken i verksamheten samt sätta planer för hur lönsamheten ska förbättras.

– Jag vinnlade mig om att verkligen syna igenom hela bolaget – att lära känna det på nytt och att förstå vilka skillnaderna var. Delvis beroende på att jag förut främst var fokuserad på ett område, construction, men även för att inte bli alltför ytlig i min analys.

– Det hade ju varit enkelt för mig att påstå att företaget stått still under min frånvaro, men så var det ju inte alls.

– Jag kände igen mycket, men det fanns ju en del uppenbara skillnader också. Organisationen var annorlunda och nästan hela koncernledningen och koncernstaben bestod av nya personer.

– Förutom att granska skillnader i kvantifierbara termer som lönsamhet etc. synade jag även en del kvalitativa termer. Hur är kulturen, hur umgås man, hur kommunicerar man.

Tomas Carlsson gillar att resa på sin fritid, men även i jobbet reser han mycket – det tillhör hans ledarstil. Han vill hålla sig nära organisationen och gärna ta in informationen direkt från den. Det var även ett betydande inslag under hans initiala genomlysning av företaget.

– Ingenting skulle vara enklare än att låta alla komma till kontoret i Stockholm, men jag tycker det är värdefullt att besöka både våra olika kontor ute i Norden och våra arbetsplatser ute på fältet.

Nu anser sig Tomas Carlsson klar med de mest drastiska åtgärderna.

– Ett turnaroundprogram är lanserat och en ny organisation är på plats, vi har bestämt vilka delar vi ska fortsätta att hålla på med och vilka vi inte ska fortsätta med. Vi har satt lokala turnaroundprogram och program för kompetensutveckling.

Men han betonar vikten av att fortsätta hålla koll på att allt som är beslutat verkligen genomförs fullt ut de närmaste åren.

Men nu är det dags att höja blicken och se vart bolaget går under de kommande åren.

– Det har jag börjat ägna mig åt sedan före jul ungefär. Jag tog de kortsiktiga sakerna först och nu gäller det att lägga en längre plan.

När den planen ska presenteras har han inget datum på. Till dess fortsätter han att trumma ut budskapet att hålla risknivån låg.

– Projektverksamhet där vi gör bedömningar över vad som ska hända långt fram i tiden är svårt. Det är inte intuitivt utan man måste ha järnkoll.

– Sedan är det svårt för dem som följer vår projektekonomi att riktigt förstå hur successiv vinstavräkning fungerar. Särskilt när den sker enligt IFRS.Viktigt att komma ihåg är att det bygger på bedömningar om hur projektet kommer att gå och att kassaflödena samtidigt är ganska löst sammankopplat med resultatet.

Numera är NCC fokuserat till de nordiska marknaderna. Det är en bra fokusering anser Carlsson, men samtidigt lite synd eftersom medarbetarna inte får chansen till den utveckling det innebär att jobba utanför den komfortabla zonen.

– Jag har jobbat i flera olika länder, främst i Europa och Asien. Jag tycker vi underskattar erfarenheterna man får av att arbeta i olika miljöer i allmänhet och i andra länder i synnerhet. I mitt fall har det lärt mig mycket. Att på riktigt förstå hur stor världen är och hur man leder i olika miljöer. Jag uppmuntrar verkligen till att arbeta på andra ställen än sin hemort.

Inom kort kommer en av hans tidigare chefer, Alf Göransson, väljas in som ledamot i styrelsen. Göransson ledde som vd en turnaround av NCC i början av 2000-talet. Tomas Carlsson ser fram emot Göranssons entré i styrelsen.

– Jag har ju jobbat med Alf tidigare och värdesätter möjligheten att få ta del av hans erfarenheter. Både från tiden på NCC och kanske främst från hans tid som vd på Securitas, ett bolag med väsentligt många fler anställda än NCC.

– Att leda stora organisationer ser jag som en av mina kärnkompetenser och att ytterligare kunna lyfta den med hjälp av råd från en kunnig och erfaren styrelseledamot är mycket värdefullt för mig.

NCC är varken det första eller sista byggbolaget som plötsligt visar dålig lönsamhet eller förlust i delar av verksamheten. Vad är det som ligger bakom detta egentligen?

– Det är en komplex verksamhet där det är mycket svårt att på förhand kunna kvantifiera samtliga behov och kostnader i projekten. En huvudkompetens är att bedöma risker. Där är en av mina personliga lärdomar att det är lätt att överskatta sin förmåga vad gäller att bedöma vilka risker som finns. Så en försiktig hållning är det som är framgångsrikt.

Kommer ni att återuppta en egen bostadsutvecklingsverksamhet?

– Nej, något vi tror mycket på är att renodla vår affär. Bostadsutveckling är en annan slags affär som binder väldigt mycket mer kapital. Dessutom är det en konsumentaffär medan vi fokuserar på företagsaffärer, business to business. Bostadsproduktion har vi naturligtvis kvar inom construction, men det är mot externa beställare.

Ni har inte riktigt nått fram med projekt inom property development det senaste året. Blir det ändring på det?

– Jag tycker att vi har en riktigt bra property development-verksamhet. Vi har under en period varit i en fas där vi byggt upp vår projektportfölj. Just påbörjade Hangar 5 i Bromma samt vårt stora projekt vid Järva Krog i Solna är exempel på det, och mer kommer. Jag ser med stor tillförsikt fram mot de kommande årens leverans.

En personlig fråga – vad är det som driver dig, lönen eller något särskilt mål?

– Nej, oavsett lön vet jag att jag haft samma drivkraft hela tiden, men jag vet inte varifrån den kommer. Jag vaknar helt enkelt varje morgon och tänker att nu jäklar ska det hända saker.

Brukar du vara nöjd på kvällen?

– Oftast, inte alltid.

 

Fler Porträtt

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Porträtt

Långläsning: Omsorg i detaljerna

Dan T Sehlberg lämnade it- och mediesektorn för att satsa på socialt entreprenörskap, numera via bolaget Sehlhall.

Porträtt

Långläsning: 100-åringen och framtiden

Jubilaren om tvärniten, om värdegrunden och de nya utmaningarna.

Porträtt

Lång intervju: Oväntad vinnare på kuppen

Han hade inga planer på att bli fastighetsägare – i dag äger han ett miljardbestånd.

Porträtt

Redo att ta risk

Han gillar att ta kalkylerade risker och reser just nu Almas tredje fond.

Porträtt

Mer psykolog än ingenjör

FV-intervju. Under hans år som vd på Svefa har bolaget dubblats i storlek, och Mikael Lundström har gett sig den på att få till ytterligare en lika stor ökning.

Porträtt

Redo för förnyelse

Pembrokes Nordenchef berättar om bolagets filosofi och det efterlängtade projektet i Stockholms city.

Porträtt

Sätter tydliga mål

Målmedvetet och med låg risk har Hans Eliasson byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

Porträtt

Fängslande uppdrag

Ökade behov. Bolaget hon leder är verkligen speciellt, som namnet antyder. Och tyvärr behöver det växa.

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Tillbaka till förstasidan