Porträtt

Kräver nya kunskaper

Förändrare. Som ung var han inte det minsta intresserad av fastighetsbranschen. Men krisen på 90-talet fick honom att ändra sig. Nu är han Nordenchef för rådgivningen på Nordens överlägset största fastighetskonsultbolag.

Max Barclay

Född:
1971 i Stockholm.

Bor:
Omväxlande i Stockholm och Göteborg. Har också ett boende i Florens.

Utbildning:
IHM Business School och senare Henley Business School utanför London.

Aktuell:
Leder Nordens största organisation för rådgivning inom fastigheter. Stor partner i Stronghold som äger Newsec.

Om branschen:
”Det är en otroligt spännande bransch som på ett eller annat sätt påverkar och berör alla människor.”

Karriären i korthet
1992: Egenföretagare inom fastighets­förvaltning.
1994: Börjar på Göteborg Westpartner, ett bolag inom fastig­hetsrådgivning.
1998: Är med och säljer Westpartner till Newsec.
2005–2012: Arbetar aktivt med Newsecs expansion utanför Sverige.
2013–2018: Chef för den svenska rådgivningsverksamheten på Newsec.
2018: Utsedd till head of advisory, ansvarig för hela Newsecs råd­givningsverksamhet.

Visa faktaruta

Max Barclays pappa arbetade med fastigheter. Men för Max Barclay framstod det som en bransch där man sitter på kontor, pratar i telefon och går på möten.

– Det verkade trist, jag ville arbeta med vad som helst, bara inte fastigheter.

Men att kunna ändra inställning är en av människans främsta tillgångar. Sedan april 2018 är Max Barclay Nordenchef för rådgivningen på Newsec.

Det var fastighetskrisen i början av 1990-talet som ledde Max Barclay in i branschen.

– Jag hade nyligen gått ut gymnasiet och fick möjligheten att jobba med ett gäng som startade en förvaltningsverksamhet för att ta hand om fastigheter som låg i träda. Fastighetsbolag gick i konkurs och det fanns ingen som riktigt visste hur man skulle ta hand om fastigheterna, vare sig praktiskt eller legalt.

– Jag jobbade väldigt intensivt med att hyresavisera, skriva hyresavtal, hantera uppsägningar och sälja fastigheter. Vi arbetade åt konkursförvaltare och gode män.

Så småningom skapades metoder och strukturer för att hand om fastigheter och panter. Bolag som Retriva, Kungsleden och Castellum kom till.

Och arbetet med fastigheter gjorde att Max Barclays inställning till branschen förändrades.

– Jag insåg att det är en bransch som bjuder på massor av omväxling och som angår alla eftersom vi alla ska bo och arbeta någonstans.

Max Barclay hamnade på konsultföretaget Westpartner som köptes upp av Newsec 1998 och på Newsec har han stannat.

Max Barclay tar emot på Newsecs kontor i Nordstjernanhuset, en klassisk Stockholmsbyggnad från 1898. Nedanför fönstren breder Stureplan ut sig med nöjen och business i stort sett dygnet runt.

Strax intill står det hus vid Biblioteksgatan, fastigheten Vildmannen 7, som skadades svårt i en brand på hösten 2017.

– Jag skyndade mig hit tidigt på morgonen och när jag såg förödelsen trodde jag att huset skulle vara bortom räddning.

Nordstjernanhuset hade klarat sig med sotig fasad och några förstörda fönster. Men det svårt brandskadade grannhuset väntar fortfarande på beslut från Stockholms stad innan renoveringen kan börja.

– Den demokratiska processen och den offentliga förvaltningen kan vara tröga. Det är oftast bra eftersom färre dåliga beslut fattas när saker får ta tid, säger Max Barclay.

Max Barclays arbetsdagar inleds ofta med ett tidigt frukostmöte med någon medarbetare, då något pågående projekt diskuteras.

I början av veckan brukar fokus ligga på att följa upp och planera arbetet med de olika enheterna. Senare i veckan skiftar fokus mer mot externa möten.

– Mina veckor ser väldigt olika ut och jag reser ganska mycket eftersom jag är ansvarig för hela Newsecs rådgivningsverksamhet.

Max Barclay är född i Göteborg men har nästan blivit en naturaliserad stockholmare. Sedan 1997 har hans professionella bas varit i Stockholm men av familjeskäl har han också ett boende i Göteborg.

– Tempot är högre i Stockholm och här finns de flesta beslutsfattarna och det internationella kapitalet på nära håll. I Göteborg har jag förstås långa och mycket goda relationer. Men jag tror att mitt jobb hade varit omöjligt att genomföra från någon annan stad i Norden än Stockholm.

När Max Barclay ska nämna en inspirationskälla i yrkeslivet blir det först Strongholds grundare och koncernchef, Urban Edenström. I Stronghold ingår Newsec, Niam och Datscha. Dagens Newsec bildades när Urban Edenström köpte loss bolaget från Wallenbergarnas Investor, 1994.

Max Barclay har arbetat tillsammans med Urban Edenström i över 20 år.

– Han har alltid trott på mig och givit mig nya utmaningar.

En mer avlägsen inspirationskälla är Dalai Lama.

– Han säger att man ska lösa konflikter genom att tala med varandra, det är enkelt och klokt på samma gång.

Nu hörs ordet proptech allt oftare. Property technologies står för den snabba digitalisering som pågår inom fastighetsbranschen. Hissar kan vara uppkopplade och på så sätt övervakas och åtgärdas innan de går sönder.

Uthyrningar kan skötas digitalt och kräva långt mindre mänskligt arbete än i dag.

Vinnare i digitaliseringen blir de arbetsgivare som kan locka till sig personer med nya kunskaper inom fastighetsbranschen. Det kräver gott ledarskap.

Så här beskriver Max Barclay sitt ledarskap:

– Jag jobbar mycket med ett coachande ledarskap där individen i stor utsträckning fattar beslut på egen hand. Men jag finns med som ett bollplank och stöd.

Newsec mäter regelbundet fyra saker i sin verksamhet och först och främst kommer hur nöjda de anställda är.

Först därefter kommer kundnöjdhet, tillväxt och resultat.

– Urban har aldrig kompromissat med att medarbetarna kommer först, säger Max Barclay.

När Max Barclay växte upp ville han arbeta med vad som helst, bara inte fastigheter.

Personalomsättningen bland fastighetskonsulterna är hög och Newsec är med i karusellen. Nyrekryteringar har kommit i en strid ström under hösten. Antalet anställda på bolaget närmar sig 2 000 och könsfördelningen är jämn.

Newsec är Nordens överlägset största fastighetskonsult och nummer fem inom fastighetsförvaltning i Europa, sett till antalet förvaltade kvadratmeter.

Bolaget är uppdelat i två affärsområden: Property asset management under ledning av Björn Lindeborg och Advisory som Max Barclay leder sedan april 2018, utöver rollen som svensk rådgivningschef.

– Vi skojar mycket inom vårt nordiska team om att vi nordbor kan ha förutfattade meningar om varandra. I Sverige ser vi ofta oss själva som storebror. Lite mer ödmjukhet skulle inte skada.

Det finns konsulter inom fastighetsbranschen som gör egna fastighetsaffärer kopplade till kundernas affärer. Det kan ses som en variant på den så kallade pilotskolan, konsulten har ett starkt eget intresse av att affären går bra.

Men Max Barclay har ett annat synsätt.

– Newsec startades för att vara ett oberoende företag och vi har aldrig egna pengar i de affärer som vi gör för våra kunders räkning. Det finns klara risker för intressekonflikter som vi håller oss borta från.

Vilka är dina främsta drivkrafter?

– I början drevs jag främst av nyfikenhet och av att jag ständigt fick lära mig nya saker. Numera tycker jag att det är ännu mer spännande att bygga lag, att bygga människor och att få människor att prestera tillsammans.

2005 gick Newsec in på marknaden i Finland. Expansionen har sedan fortsatt i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

De senaste fem åren har det skett en dramatisk likviditetsökning på den nordiska fastighetsmarknaden, inklusive den svenska. I Norden som helhet har omsättningen ökat från 200 till 400 miljarder kronor per år.

Det utländska intresset för fastigheter i Sverige växer. Ett viktigt skifte har skett, för knappt två år sedan var internationella aktörer fortfarande nettosäljare av fastigheter i Sverige. Nu är de nettoköpare.

En stor förändring är att investerare i Norden har fått upp ögonen för sina grannländer. Under årets tredje kvartal gick placerare inom Norden för första gången om investerare från andra delar av världen på den samlade nordiska transaktionsmarknaden.

På två år har internordiska investerare mer än fördubblat sin andel av den nordiska transaktionsmarknaden, från 11 till 24 procent. Investerare från andra delar av världen svarar för 16 procent.

Det finns en rad goda förutsättningar att peka på som har gjort det intressant att investera i fastigheter i Sverige under de gångna goda åren: god konjunktur, stark befolkningstillväxt, urbanisering, låga räntor och dålig avkastning på alternativa placeringar.

”Jag tror att de historiskt höga transaktionsvolymer som vi ser nu är här för att stanna”

Vad innebär det för er?

– För oss som arbetar med rådgivning innebär det en marknad som är mycket mer likvid och intensiv. Det händer mycket mer än tidigare, säger Max Barclay.

Under den gångna hösten har börsen varit orolig och det hörs varningsrop om att en dystrare världsekonomi stundar. Men Max Barclay pekar hellre på den svenska fastighetsbranschens styrkor och goda förutsättningar i ett internationellt perspektiv.

– Norden är en bra region att göra affärer i och jag tror att vi kommer att ha en fortsatt hög likviditet på marknaden.

Inte heller den högre styrränta som riksbanks­chefen Stefan Ingves har aviserat avskräcker Max Barclay.

– Jag tror att de historiskt höga transaktionsvolymer som vi ser nu är här för att stanna.

Är du rädd för de bistrare tider som kan komma?

– Det finns saker i omvärlden att vara vaksam på. Men jag tycker att förändringar i konjunkturen och affärsklimatet gör arbetet mer spännande. Och i världsekonomin har vi längre perioder med högkonjunktur än med lågkonjunktur över en cykel, säger Max Barclay.

– Men marknaden för bostadsutvecklare har varit överhettad och nu kommer en välbehövlig korrigering.

Hur ser du på CBD i Stockholm, är den marknaden också överhettad?

– Det vore vågat att förneka att vi befinner oss sent i en konjunkturcykel. Men på ett par års sikt tror jag att avkastningen på CBD i Stockholm kommer att vara fortsatt god.

Fastigheter i CBD byter sällan ägare, ägandet är oftast väldigt långsiktigt. För försäkringsbolag och andra institutioner är fastigheter i CBD en bra investering, även om avkastningen är lägre än på mer volatila placeringar.

Vakanserna i CBD i Stockholm har aldrig varit lägre än i dag, under 1,5 procent.

– Det gör att hyrorna fortsätter att stiga, och det kommer att fungera som en motvikt om räntorna skulle börja stiga, säger Max Barclay.

Fler Porträtt

Porträtt

Långläsning: Omsorg i detaljerna

Dan T Sehlberg lämnade it- och mediesektorn för att satsa på socialt entreprenörskap, numera via bolaget Sehlhall.

Porträtt

Långläsning: 100-åringen och framtiden

Jubilaren om tvärniten, om värdegrunden och de nya utmaningarna.

Porträtt

Lång intervju: Oväntad vinnare på kuppen

Han hade inga planer på att bli fastighetsägare – i dag äger han ett miljardbestånd.

Porträtt

Redo att ta risk

Han gillar att ta kalkylerade risker och reser just nu Almas tredje fond.

Porträtt

Mer psykolog än ingenjör

FV-intervju. Under hans år som vd på Svefa har bolaget dubblats i storlek, och Mikael Lundström har gett sig den på att få till ytterligare en lika stor ökning.

Porträtt

Redo för förnyelse

Pembrokes Nordenchef berättar om bolagets filosofi och det efterlängtade projektet i Stockholms city.

Porträtt

Sätter tydliga mål

Målmedvetet och med låg risk har Hans Eliasson byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

Porträtt

Fängslande uppdrag

Ökade behov. Bolaget hon leder är verkligen speciellt, som namnet antyder. Och tyvärr behöver det växa.

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.
Tillbaka till förstasidan