Porträtt

Konsulternas Garbo redo att ta för sig

När fastighetstransaktioner var som hetast, 2004–2007, uppvaktades Lundberg & Partners av fem–sex konsultbolag, både svenska och utländska, som ville ta över eller gå ihop med Lundberg & Partners. Alla friare fick nobben och motiveringen var alltid detsamma.

– Vi har inte känt att vi har fått utrymme för den potential som vi tycker att vi har arbetet upp. Vi hade lätt försvunnit i en större organisation, säger Thure Lundberg när han tänker åter på bolagen som uppvaktat.

Den 10 augusti presenterades giftermålet mellan Lundberg & Partners och fastighetsteamet vid norska SEB Enskilda – Pangea Property Partners bildades. Ett udda par enligt de flesta, men även en duo som har goda förutsättningar att komplettera varandra.

– Nu får vi en frihet för utveckling på ett inspirerande sätt. Norge och Sverige hör allt mer ihop som marknad. Norge som investerarland är för litet för det kapital som finns där och vi tror att vi kan länka ihop de här marknaderna på ett effektivt sätt. Det norska teamet tillför oss kompetens inom corporate finance och vi tillför dem kunnande inom property transactions. Det är själva klon.

Det norska teamet kan beskrivas som, lite överdrivet kanske, högljutt, starkt drivande och kreativt. De svenska medarbetarna har haft som ledord att arbeta i det tysta, kända för stor fastighetskunskap och aldrig gått ut med sin medverkan i vare sig vid stora eller små affärer.
Parterna lärde känna varandra närmare i samband med genomförandet den stora Hemsöaffären mellan Kungsleden och 3:e AP-fonden, värd omkring 15 miljarder, under fjolåret. Tankarna om ett tätare samarbete uppstod i samband med en middag i maj efter tillträdet för Hemsöaffären. Därefter formades samarbetet snabbt till en samgående.

Duon bestämde sig för att bilda ett nytt konsulthus där både namnet och planerna är stora. Målet är att Pangea (grekiska för All jord) ska bli den suveränt ledande rådgivningsfirman på den nordiska fastighetsmarknaden. Den svenska enheten har sedan samgåendet växt från 21 till 25 medarbetare och den norska från 6 till 19 anställda. Thure Lundberg är styrelseordförande, Bård Bjølgerud är VD för bolaget och ansvarig för den norska verksamheten medan Olof Johansson är VD för den svenska verksamheten. Pangea Property Partners har nio partners, varav fem svenska.

Utmaningen är att få medarbetarna i de båda länderna att känna att de jobbar i ett företag med gemensamma mål och kunder.

– Vi ska integrera verksamheterna så gott vi kan och det är förstås en ny situation för oss. Vår tanke är att någon från det svenska kontoret ska var med vid de flesta stora uppdragen i Norge och att någon från Norge med i de största här. Idén är att vi ska blanda teamen i samband med projekten.

Lundberg & Partners har sedan 2004 medverkat vid affärer i Danmark för närmare två miljarder kronor och även det norska SEB Enskilda-gänget har gjort flera affärer där. Målet är att Pangea ska öppna ett kontor i Köpenhamn under hösten 2010. Bolaget siktar även på att ta marknadsandelar i Finland och Baltikum (där norrmännen gjort affärer tidigare), men de marknaderna ska klaras av från kontoret i Stockholm.

Thure Lundberg berättar att sedan 2002 har stora och små privatägda bolag utgjort ungefär hälften av transaktionsvolymerna vid de affärer Lundberg & Partners medverkat vid. Offentlig sektor står för en fjärdedel och börsbolag och institutioner står för resten.
70 procent av affärerna har ägt rum utanför de tre storstäderna.

– Vi har otroligt duktiga konkurrenter och kollegor vid de andra konsultföretagen. Men vi tyckte i början av 2000-talet att det inte fanns någon som hade ambitionen att bli stor i regionstäderna, speciellt inte när det var lätt att göra affärer i storstäderna och särskilt i Stockholm. Vi tyckte att det fanns ett fönster för oss i övriga Sverige. Alla som arbetar här har fått vänja sig vid att resa mycket för att nå uppdragsgivare och intressenter.

Thure Lundberg konstaterar även att den mindre konkurrensen i regionstäderna gjort det möjligt att argumentera för ett bättre arvode och att satsningen därmed även blivit ekonomiskt framgångsrik.

– När det gäller våra norska medarbetare har de bearbetat marknaden mer ur ett corporate finance-perspektiv, som av tradition är bättre betalt och vi har gjort det ur mäklarperspektivet som är en mer pressad arvoderingsmodell.

Framöver, med bland annat de nya norska kunskaperna, hoppas Lundberg att bolaget ska medverka vid börsintroduktioner, apportemissioner, göra flera affärer med börsbolag och institutioner som aktörer samt att bolaget ska ta marknadsandelar på transaktionsmarknaden i Stockholm.

– Vi vill konkurrera på de stora marknaderna och visa att vi kan skapa mervärde för våra uppdragsgivare.

Den fullständiga artikeln går att läsa i Fastighetsvärlden #12/2009

Fler Porträtt

Porträtt

Långläsning: Snabb tillväxt med lågpris

Få pratar om att växa inom fastigheter just nu. Men Fredrik Mässing är ett undantag. Nu leder han det nischade Prisma Properties som har en tydlig tillväxtagenda. Läs FV:s personporträtt – ur magasinet.

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Porträtt

Långläsning: Omsorg i detaljerna

Dan T Sehlberg lämnade it- och mediesektorn för att satsa på socialt entreprenörskap, numera via bolaget Sehlhall.

Porträtt

Långläsning: 100-åringen och framtiden

Jubilaren om tvärniten, om värdegrunden och de nya utmaningarna.

Porträtt

Lång intervju: Oväntad vinnare på kuppen

Han hade inga planer på att bli fastighetsägare – i dag äger han ett miljardbestånd.

Porträtt

Redo att ta risk

Han gillar att ta kalkylerade risker och reser just nu Almas tredje fond.

Porträtt

Mer psykolog än ingenjör

FV-intervju. Under hans år som vd på Svefa har bolaget dubblats i storlek, och Mikael Lundström har gett sig den på att få till ytterligare en lika stor ökning.

Porträtt

Redo för förnyelse

Pembrokes Nordenchef berättar om bolagets filosofi och det efterlängtade projektet i Stockholms city.

Porträtt

Sätter tydliga mål

Målmedvetet och med låg risk har Hans Eliasson byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

Porträtt

Fängslande uppdrag

Ökade behov. Bolaget hon leder är verkligen speciellt, som namnet antyder. Och tyvärr behöver det växa.

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Tillbaka till förstasidan