Porträtt

Brinner för att bygga ett sunt företag

Engagerad. Svåra, nästan omöjliga, uppdrag tillhör det Therese Rattik tycker är allra roligast. Det får henne och medarbetarna att anstränga sig extra mycket och därigenom finna bra lösningar.

Therese Rattik

ÅLDER:
40 år.

BOR:
På Södermalm.

UTBILDNING:
Civilingenjör KTH.

KARRIÄR:
Har de senaste tretton åren arbetat på Areim. Där har hon varit med att ta bolaget från konsulterande verksamhet till uppbyggnad av egna fastighetsfonder.

AKTUELL:
Har nyligen presenterat stora planer för Trygg-Hansahuset i Stockholm.

OM FASTIGHETS-BRANSCHEN:
”Det finns inget motsatsförhållande mellan lönsamma affärer och att bidra till god stadsutveckling, tvärtom.”

KARRIÄREN I KORTHET
1996: Börjar studera vid KTH – Lantmäteri
2000: Examen vid KTH
2001: Anställs hos Realia
2003: Anställs vid Areim
2013: Blir VD för Areim

”Det hade varit jättekul om det lyckats. Vi hade ju fått Goldman Sachs och Blackstone att sätta sig ned på samma sida om förhandlingsbordet.”

Visa faktaruta

Nyss hemkommen från en resa i Malawi är Therese Rattik ännu inte helt inne i den vanliga arbetslunken. Intrycken från resan till ett av världens fattigaste länder tar tid att smälta.

– De senaste sju åren har vi valt att tillsammans med ett par andra fastighetsföretag bidra till UNICEFs arbete för barnen i Malawi. Det är ett riktat projekt där vi var tredje år bestämmer inriktning på projekten.

Under veckan i Malawi besökte hon de projekt som Areim och de andra företagen sponsrat samt projekt som inte sponsrats alls utan drivs av lokala volontärer.

– Det jag tar med mig hem är bland annat att allt vi kan göra är bättre än inget. Precis som i vårt dagliga arbete är det bara att hugga i och börja någonstans, så småningom urholkar man stenen och det blir sakta lite bättre.

Hon anser att engagemanget i Malawi på så vis bidrar även till att stärka och symbolisera Areims företagskultur.

– Det viktiga är att vi åtar oss sådant där vi känner ett äkta och hjärtligt engagemang, oavsett om det gäller välgörenhet i Malawi, fondresning eller stadsutveckling – då är ingenting omöjligt!

MEN ATT ARBETA med fondinvesteringar och fastighetsaffärer var nog närmast en
omöjlig tanke när Therese Rattik gick ut från Naturvetarlinjen på gymnasiet. Hon gjorde ett aktivt val – aldrig mer någon utbildning eller jobb med siffor. Istället sökte hon in på kulturvetarlinjen för att satsa på det humanistiska spåret.

– Det dröjde väl ett halvår innan jag upptäckte att det var fel för mig. Jag kom på mig med att sitta och kludda kopplingsscheman på servetter.

Det blev Lantmäterilinjen på KTH med inriktning mot environmental engineering (miljöteknik) som lockade henne från uppväxtorten Malmö till Stockholm. Men som
så många andra upptäckt fann hon att det fanns andra intressanta ämnen att fördjupa sig i på skolan. Bygg- och fastighetsekonomi blev det som hon slutligen valde som inriktning.

De första åren efter studierna arbetade hon på fastighetsbolaget Realia. Det var ett bolag som var börsnoterat med stor ägarturbulens.

Therese Rattik arbetade med värdering och transaktioner och genom förändringarna i ägandet och i styrelsen var det många olika bud om vilka affärer som borde göras.

– Fördelen var att jag fick vara med om mycket på en kort tid och lärde mig massor.

Att vara beroende av andras viljor och förändrade förutsättningar utan att kunna påverka situationen var inget som passade Therese Rattik. Samtidigt som Realia höll på att bli utköpt från börsen blev hon tillfrågad av Leif Andersson om hon var intresserad av att arbeta med honom i hans nystartade Areim.

– Leif hade hyrt in sig på Regus vid Stureplan och hade ett rum på 12 kvm med ett skrivbord, det var hela firman, skrattar Therese Rattik vid minnet av anställningsintervjun för tretton år sedan.

Therese Rattik

 

MEN NÄR HAN berättade om sin affärsidé och det uppdrag som han nyligen hade lyckats ta hem så tyckte hon att det lät intressant, inte minst de internationella kopplingar som han hade skaffat sig. Helt övertygad var hon dock inte utan hon checkade av Leif med några hon visste hade jobbat med honom tidigare.

– Det lät bra och jag tänkte att jag ger det här ett år och funkar det inte kan jag alltid få ett annat jobb.

Uppdraget som Areim hade var att vara lokal partner till Blackstone i deras fastighetsinvesteringar i Norden. Förutom att det var ett spännande uppdrag så var det helt avgörande för att kunna betala lön för ytterligare en anställd i den nya firman.

Två år senare erhöll man även uppdraget av holländska ING Real Estate att hjälpa till med uppbyggnaden av deras nordiska fond.

ING Real Estate ingår numera i CBRE Global Investors.

Therese Rattik poängterar flera gånger hur mycket hon har lärt sig genom att samarbeta med några av de mest framstående internationella aktörerna.

– Då var vi främst bra på rena fastighetsinvesteringar men genom dem lärde vi oss fonduppbyggnad och mer om finansiella upplägg. Samarbetena tillförde även ett större fokus på exit-strategierna redan vid förvärv.

Men att arbeta med de här uppdragen innebar även en exponering för ett par få investerares viljor och inriktning. Att skapa ett större oberoende blev en stark drivkraft till att starta Areim Fond 1.

– Vi ville skapa ett modernt bolag med hög höjd och spets på verksamheten och med sunda värderingar, säger Therese Rattik.

Den första fonden restes 2007 och tog in totalt två miljarder från tre investerare.

Det var en grundpelare i deras idé – att ha få men mycket starka investerare där man kunde vara övertygad om att de skulle finnas kvar och vara aktiva under lång tid. Mitt under investeringsperioden kom Lehmankraschen men de stabila investerarna stod kvar vid sina åtaganden och uppskattade Areims plan att förskjuta resterande delar av investeringarna framåt och på så vis bättre kunna utnyttja marknadsläget för bra investeringar.

Strategin med få men starka investerare visade sig vara helt rätt.

Parallellt med uppbyggnaden av den egna fonden var Therese Rattik och övriga medarbetare även djupt engagerade i ett par andra uppdrag, bland annat skapandet av Waterfront i centrala Stockholm samt ett försök att förvärva Vasakronan från den svenska staten.

– Det hade varit jättekul om det lyckats. Vi hade ju fått Goldman Sachs och Blackstone att sätta sig ned på samma sida om förhandlingsbordet, men vi nådde inte ända fram när det gällde Vasakronan, säger Therese Rattik.

Therese Rattik
På Kungsholmen arbetar nu Therese Rattik och medarbetarna på Areim med att öppna upp och utveckla ”Trygg-Hansahuset” till ett modernt kontorshus.

DET ANDRA projektet, att driva igenom Waterfront, gick man däremot i mål med.

Där var internationellt kapital genom CarVal samt Niam de stora investerarna men det var Areims dotterbolag Jarl Asset Management som drev projektet.

Det tog tio år för Areim att gå från 1 till 15 anställda. Sedan 2013 har det gått desto snabbare. Idag har företaget 30 anställda och ytterligare 5 om dotterbolaget Infranode räknas med.

– När vi var framme vid 2012 led vi av växtvärk. Verksamheten gick bra men vi var helt enkelt för få för att både kunna leverera det vi utlovat och för att kunna utveckla verksamheten ytterligare.

Hon beskriver sig som oerhört målmedveten men att hon inte vill vara i en miljö där vassa armbågar och egenintressen styr.

Så länge företaget endast hade omkring tio anställda var det ett förhållningssätt som satt i väggarna. Därefter har det varit en fråga hon behövt arbeta mer strategiskt med.

– Vi hade kört på i ett bra tempo men när jag och Leif satte oss ned för att staka ut framtiden såg vi att med ett ökat antal medarbetare behövde vi vara tydligare med värderingar och förväntningar. Dessutom behövde vi dela upp ansvaret lite och i samband med det tog jag över som VD.

ATT VÄXA VAR ett naturligt steg för att kunna vara med i alla marknader; köp, förvaltautveckla och sälj. Det läget har man nyligen uppnått genom att Areim fond I är under avveckling, Areim fond II är snart fullinvesterad och den tredje fonden, Areim fond III, är under uppbyggnad.

– Varje fas kräver olika specialister och vi vill ju helst arbeta med egen personal i så hög utsträckning som möjligt när det gäller de värdeskapande åtgärderna.

Men med storlek kan drivkraften och ansvaret försvinna, eller åtminstone tunnas ut.

– Jag försöker att vara mycket noggrann genom att addera personer som inser vilket uppdrag vi har och som är besjälade av att nå samma mål.

Flera av de investeringar som Areim gett sig in i inbegriper både stadsutveckling och fastighetsutveckling. Ett exempel på det är ”Trygg Hansa-huset”, eller Brädstapeln som kvarteret heter. Det förvärvades för ett och ett halvt år sedan, men Areim hade slagit sina lovar runt huset under fem års tid innan det blev till salu.

– Det gav oss en extra trygghet att vi kände fastigheten väl när det var dags att lägga bud och jag är övertygad om att det också gav oss ett försprång som bidrog till att vi lyckades med förvärvet.

Therese Rattik

 

NYLIGEN HAR Areim presenterat ett förslag på tillbyggnad samt annan utveckling av området kring byggnaden, ett förslag som redan blivit omdiskuterat och där fortsättning följer.

Trygg Hansa-huset bär 70-talets idé om en arbetsplats som skulle ta hand om den anställdes hela liv och byggnaden har en egen simhall och en takpaviljong med utsikt över Stockholms takåsar.

– I dag är det en exkluderande idé. Vi vill göra platsen tillgänglig och ge stockholmarna möjlighet att besök kvarteret och ta del av dess orealiserade potential i form av handel, nöjen och en modig arkitektur.

Therese Rattik berättar att man arbetat hårt tillsammans med bland annat staden och bjudit in flera världsarkitekter för att man skulle tillföra hög arkitektonisk kvalitet vid en påbyggnad av muttrarna, det vill säga de välkända sexkantiga huskropparna.

– Den som insinuerar att det på något vis skulle vara för enkelt att ändra en detaljplan i Stockholm kan omöjligt veta vad de pratar om, säger Therese Rattik.

I ett annat projekt arbetar Areim nu med bostadsutveckling i Kista. Det är en marknad som man annars nyss har gått ur genom att sälja en knippe kommersiella fastigheter efter nära åtta års utveckling av dem.

Det är vid IBM:s tidigare nästan helt dolda anläggning i kvarteret Odde som man tillsammans med Skanska ska utveckla 2000 bostäder i. Areim har redan tidigare arbetat i ett par bostadsprojekt med byggföretaget.

– När man idag pratar mycket om social hållbarhet är det främst kring boendesituationen vi som byggherrar kan bidra. I Odde kommer vi att bygga såväl studentbostäder som bostads- och hyresrätter. Det blir en tätare stad med ökad blandning av bostäder och arbetsplatser.

Vilken typ av affärer, projekt går du igång allra mest på?

– De ska gärna vara komplexa, stora och kännas nästan omöjliga att gå i land med. Då får vi vara på tå, göra grundliga studier och sedan skapa kreativa lösningar. När man måste anstränga sig blir det nästan alltid bättre och mer tillfredsställande än enkla ”case”.

Är inte dagens marknad omöjlig – priserna har dragit iväg en hel del?

– Det går alltid att skapa nya typer av affärer, olika upplägg som passar bättre i en viss typ av förutsättningar. Just nu satsar vi på Finland då det är en av investeringsstrategierna i Areim fond III.

Men stämmer alltid er karta – er tänkta plan för exit?

Det enda vi vet är att det troligen inte ser likadant ut i morgon. Att vara rörlig i sinnet är ett måste. Vi är bra på att göra annorlunda, att vrida och vända på problemen och finna bra lösningar.

TEXT Willy Wredenmark
FOTO Mattias Bardå

Fler Porträtt

Porträtt

Redo för förnyelse

Pembrokes Nordenchef berättar om bolagets filosofi och det efterlängtade projektet i Stockholms city.

Porträtt

Sätter tydliga mål

Målmedvetet och med låg risk har Hans Eliasson byggt en av Sveriges största bygg- och fastighetskoncerner.

Porträtt

Fängslande uppdrag

Ökade behov. Bolaget hon leder är verkligen speciellt, som namnet antyder. Och tyvärr behöver det växa.

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.
Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Tillbaka till förstasidan