Analys & Fakta

Topplista

15 Högsta VD-lönerna

Efter att ifjol ha skärskådat bolagens styrelser och deras ersättningar sätter vi återigen de verkställande direktörernas lönevillkor i fokus.
Affärsanalys

Mycket hus för pengarna?

Åtvidabergs kommun säljer bostadsportfölj med hyresvärde som 2007 uppgick till 34,2 miljoner kronor till Klints Fastigheter för en köpeskilling om 130 miljoner.
Affärsanalys

Retailparkerna blir bara hetare

Redevco förvärvade i mars 2008 Spindeln 10 för 40 miljoner kronor, som komplement till förvärvet av grannfastgheten Spindeln 11, som gjordes 2007.
Affärsanalys

Ovanligt objekt gav högt pris

Wåhling Fastigheter har köpt en bostadsportfölj med sju fastigheter, samtliga belägna centralt i Sändbyberg. Säljare var Acta.
Topplista

12 Högsta nyproduktionshyrorna

I detta nummer presenterar vi en sammanställning över Sveriges högsta nyproduktionshyror. De slopade ränte- och investeringsbidragen har haft en drastisk påverkan på nyproduktionen av bostäder som framgår av listan här intill har den inte avstannat helt.
Topplista

20 Största ägarna

I detta nummer presenterar vi Sveriges största fastighetsägare, vilket vi även gjorde i november 2006
Affärsanalys

Kungsleden köper publikt

Kungsleden har under januari månad köpt ett fastighetsbestånd bestående av 13 fastigheter. Fastigheterna är lokaliserade i Västerås tätort och har …

Topplista

12 Största Kontorsprojekten

De senaste årens urstarka svenska fastighetsmarknad med stigande hyror och sjunkade vakanser har sporrat många aktörer sätta på sig spenderbyxorna och satsa på nyproduktion av lokaler.
Affärsanalys

Sänkta vakanser höjer förhoppningar

DnB Nor förvärvade under förra året Trinity-portföljen i Kista av Doughty Hanson för nästan tre miljarder kronor.
Affärsanalys

Inte så dyrt som man tror

Efter valet 2006 gav Stockholms stad direktiv om att de boende i de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder (inklusive Stadsholmen), Familjebostäder …

50 Mäktigaste

Transaktionskonsulter

De som besvarat enkäten   Arbetar med: På ett företag beläget i en stad med:   Företaget har fastigheter för: …

Topplista

Värderare

Kännedom om företagens värderarverksamhet De svarande fick ange hur väl de känner till verksamheten på en skala 1-5, där 1 …

Topplista

Lokalkonsulter

Läs fastighetsägarnas dom över konsultbolagen. I december 2007 ställde Fastighetsvärlden ett flertal frågor till landets fastighetsägare. Här redovisas resultatet av gallupen som gäller de konsultbolag som erbjuder rådgivning inom lokaluthyrning.
Topplista

16 Största Affärerna 2007

Den minskande omsättningen sätter spår i årets topplista. De stora affärerna är färre i år. Men utlänningarna fortsätter att dominera.