Krönikor

Varför fokus på fler byråkrater?

Kommunerna är skyldiga att skriva bostadsförsörjningsplaner varje mandatperiod. De ska bedöma den demografiska utvecklingen, efterfrågan, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper. Därefter sätta upp mål och beskriva hur de ska nås.

Syftet är att ”skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder”.

Önska, önska runt i ring, önska kostar ingenting.

Byråkrati kostar däremot. Och nu ska den bli större. Regeringen är inte nöjd med att kommunerna tolkat invånarnas bostadsbehov olika. Enligt en ny proposition ska kommunerna specifikt analysera hur många hushåll som inte har en ”rimlig boendesituation”, som nye ministern Johan Danielsson (S) uttrycker saken. Boverket får i uppdrag att serva med underlag, som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.

”Därav alla dessa specialdestinerade statsbidrag som är apdyra att administrera.”

Men så är det i politiken; regeringar och oppositionspartier i riksdagen har en bergfast tro på statens ofelbarhet – parad med en nedlåtande syn på partikamraterna i kommuner och regioner. Därav alla dessa specialdestinerade statsbidrag, som är apdyra att administrera, och detalj­pillig lagstiftning.

Om staten skötte sina egna uppgifter med gott resultat ginge det möjligen att förstå instinkten att ständigt tafsa på det kommunala självstyret. Men var ska vi börja?

Här kommer två exempel ur mängden.

Uppklarningsprocenten för mord, mordförsök, skjutningar och sprängningar med koppling till kriminella kretsar är bedrövligt låg, om inte på cykelstöldsnivå.

De unga brottslingarna som dömts till låst LVU och suttit på statliga institutioner har inte omvänts till laglydigt liv i någon större utsträckning. De flickor som hamnar på Sis-hemmen får därtill sämre vård än pojkarna. Och varje institution gör lite som den vill.

Staten borde koncentrera sig på att sköta sitt arbete på fältet i stället för att skapa jobb för ännu fler byråkrater, i staten och i kommunerna.

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Tillbaka till förstasidan