Krönikor

Vågar någon bank lansera bonusfritt?

När jag läser svensk och utländsk press slås jag av att nere i Europa verkar krisen ha drabbat bankerna mycket hårdare än i Sverige.
Utan starka banker med god utlåningskapacitet stannar i vart fall fastighetsmarknaden, bankernas största kundkategori.

  • Irland har bildat en Bad Bank där problemlån på 800-900 miljarder kr bokas
  • En av Tysklands största fastighetsbanker överväger att starta en Bad Bank och överföra problemlån till ett värde av 2.000 miljarder kr och en av de största Landesbanken, WestLB lägger över 850 miljarder i sin Bad Bank
  • Två av Storbritanniens största banker, RBS och Lloyds, ägs numer till största delen (83 resp. 43 procent) av staten. Regeringen räknar inte med att kunna privatisera dem inom de kommande 5 åren
  • Fastighetspriserna i London sjönk med mer än 50%
  • Sex av  de tyska fastighetsfonderna är stängda för uttag, dvs. motsvarande 100 miljarder kr är tillsvidare låsta för innehavarna av fondcertifikaten
  • Mot flera av de tidigare cheferna i tyska banker  pågår utredningar av åklagarmyndigeten om felsatsningar och alltför spekulativ kreditgivning

   Detta är bara ett axplock av vad som pågår väster och söder om våra gränser i en marknad som före krisen betecknades som gränslös. Kan allt detta ske utan att svenska banker drabbas mer än att två nödgas skriva ner sina alltför stora lån i Baltikum och att en räknar med att tillföra fem miljarder till sin Bad Bank?
 
   Att skriva om kris utan att nämna Grekland, Spanien, Portugal, Italien och Island vore fel men skulle föra alltför långt. I Sverige ser jag emellertid  två problem som gäller fastighetsfinansieringen.

   De flesta av de utländska banker som sedan slutet på 90-talet kommit in på den nordiska fastighetsmarknaden är på väg hem igen. En grov skattning är att 150 miljarder kr fastighetskrediter vill ut ur Sverige. Vem tar över dessa krediter?

   De lån som tecknades 2005–2007, och i värsta fall löper ut detta år, hade ofta en belåningsgrad på 75-85 procent, vakansen låg på några procent, och hyrorna 10-15 procent över dagens. I flera fall har värdet sjunkit med 20 procent och den 80-procentiga belåningen betyder nu en 100 procentig belåningsgrad. Idag önskar bankerna börja på 70 procent. Än så länge är kassaflödet acceptabelt eftersom de korta räntorna är låga, men vem ställer upp med det kapital som saknas då lånet skall omförhandlas?

   Även på ett annat plan har bilden förändrats i  Europa: Süddeutsche Zeitung skrev för några veckor sedan: ” Banker, das war mal was. För några år sedan återfanns kontorschefen på banken på tredje plats efter borgmästaren och kyrkoherden på den lokala ranglistan, men ingen yrkesgrupp har på så kort tid förlorat så mycket anseende som bankcheferna. Idag står ordet Banker inte längre för sinnebilden av seriositet och förtroende, utan för lurendrejeri och girighet.”

   Så långt har det inte gått i Sverige och så långt gick det inte ens under fastighetskrisen i början på 90-talet för oss bankmän, men…

   En av mina chefer berättade under krisen 1991 att hans gamla mor kommit in på långvården. Hon bodde i en av Smålands metropoler och hade alltid vitt och brett skrutit om sin framgångsrike son Bankdirektören. De gamla damerna på långvården satt en dag och pratade om, jo just det, sina söner och deras yrken. Hon ringde samma kväll till min kollega Bankdirektören och sade: ”till slut var jag ju tvungen att berätta för de andra att du arbetade på en bank”. Till och med på långvården i Tranås eller Eksjö förstod de gamla damerna att Bankdirektörens status falnat.

   Ännu så länge ligger vi bankmän nog bättre till idag än då för tjugo år sedan. För att inte hamna i medborgarnas onåd idag skulle det nog räcka att visa upp ett intyg att man inte tagit emot någon Bonus, eller?

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Tillbaka till förstasidan