Träskallarnas komplott

Malin Siwe, Krönikör

Är sedan 2004 krönikör i magasinet Fastighetsvärlden. Hon är journalist och har bland annat jobbat på Finanstidningen och Dagens Nyheter. Sedan 2010 är hon knuten till Expressens ledarsida. 2005 utsågs Malin Siwe till Årets krönikör, av tidningen Resumé.

Visa faktaruta

Det är mycket nu i november. Wood Building Summit i Skellefteå den 7 och 8 november. Föreningen Trästad har seminarier med rubriken ”Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen” i Stockholm den 23 november och Göteborg en vecka senare. Samt i Falun den 4 december.

Trätillskyndarna var också rikt företrädda under Almedalsveckan.

Inget fel i att bygga hus med trästommar. Inget fel att bygga med betong, stål eller tegel heller. Eller lecakulor om man har lust med det. Den privata byggherren gör rimligen som den vill.

När det kommer till kommuner, landsting och staten är det annorlunda. Då måste önskad funktion till lägsta pris vara utgångspunkten. Inte svärmiska idéer om naturlighet, kompletterade med svajiga kalkyler om klimatnytta och mänskligt välbefinnande.

Men allt fler kommuner håller på att besluta om ”träbyggnadsstrategier”. I Sunne ska hälften av de kommunala nybyggena 2020 ha trästomme, fem år senare ska procenten vara 75. I Mönsterås ska trä alltid prövas som förstahandsalternativ när kommunen bygger.

Det är illa. Än värre är att flera kommuner också vill tvinga privata byggherrar att välja trästommar även om man uttrycker det lite inlindat, som Falun.

Alla deltagare i träskallarnas sammansvärjning borde titta varandra i ögonen och säga: etanol, etanol, etanol.

”Planer, markanvisningar och exploateringsavtal ska utnyttjas, som ett tillfälle för dialog med byggherre som vill utveckla själva träbyggandet. Träets fördelar ur ett hållbarhets- och särskilt livscykelperspektiv ska säkras och klargöras för byggherrar och entreprenörer”, slog kommunfullmäktige fast i juni i år. Och Falun är inte ensam om denna maffialiknande övertalningstaktik.

Alla deltagare i träskallarnas sammansvärjning borde titta varandra i ögonen och säga: etanol, etanol, etanol. Den massiva miljösatsningen blev som bekant dyr och dålig, även om den lät bra.

Svenskt byggande kostar åt skogen för mycket redan som det är.

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Tillbaka till förstasidan