Renässans för fastighetsskatten?

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M).Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

Punkt 4 i januariöverenskommelsen. En omfattande skattereform genomförs. Två till regeringen närstående organisationer – Finanspolitiska rådet och ESO – har redan lämnat förslag på en sådan, och i båda föreslås att fastighetsskatten återinförs. Det skapar likformighet i skattesystemet – alla kapitalinvesteringar behandlas lika – och är ekonomiskt effektivt.

Men det stämmer inte. Fastighetsskatten är en tillgångsskatt. Enhetlighet kräver att alla tillgångar beskattas. I vart fall de av ett betydande värde som lyx­bilar, lyxkryssare, antikviteter och konst. Det föreslås inte.

Skattens effektivitet förklaras med att den inte påverkar människors drivkrafter till arbete. Men något vetenskapligt stöd för detta påstående finns inte. Bara lösa slutsatser hämtade från ekonomiska teorier vars relevans i sammanhanget kan diskuteras.

I stället finns det goda skäl för att inte återinföra den. Den strider mot en grundläggande princip för svensk beskattning – likviditetsprincipen. Det egna boendet genererar ingen avkastning i pengar, utan i nyttjandevärde som inte kan omvandlas till kronor. Att låna med fastigheten som säkerhet för att betala skatten ter sig närmast cyniskt.

”Ty införs en fastighetsskatt faller priset på boendet.”

Den leder till en omfördelning av förmögenheter från dagens ägare till morgondagens. Ty införs en fastighets­skatt faller priset på boendet. Hur mycket beror på skattesatsen. Konsekvensen kan bli att många som köpt en bostad under de senaste åren kan få se hela den egna insatsen utraderad. Fastighetsskatten är godtycklig därför att dess avkastning inte går att beräkna.

Argumenten mot dess ersättare – reavinstbeskattningen – är föga övertygande. Det må så vara att den kan skapa inlåsningseffekter, men de är bara temporära. Ty någon gång uppstår ett ägarskifte. Om inte förr så när ägaren avlider, och då ska skatten betalas. Vid den tidpunkten finns både pengar att betala den med och kunskap om storleken på vinsten. Slutligen kan de som förespråkar fastighetsskatten påminnas om att vi lever i en demokrati. Att de politiska besluten vägleds av vad väljarna vill ha, inte vad som är ekonomiskt effektivt. Och då är fastighetsskatten ingen valvinnare.

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Tillbaka till förstasidan