Rättssäkerheten över- eller underskattad!?

Thomas Erséus. VD vid börsnoterade Kungsleden sedan 2006. Tidigare VD och koncern- chef för WSP Europe AB. Göteborgare som har stuga i norska Trysil.

Visa faktaruta

Alla företag ska bidra till samhället och betala skatt enligt gällande lagar. Hur de lagarna ska se ut är ett ansvar för politikerna och påverkar i högsta grad vårt företagsklimat. I dagsläget handlar debatten om gott företagsklimat nästan uteslutande om hur höga skattesatserna bör vara. Men företagsklimatet saboteras väl så mycket av brist på förutsägbarhet. Detta särskilt om man, utöver beskattningen, påförs skattetillägg även i fall där rättsläget varit extremt svårbedömt.

På senare år har vi sett två trender. Dels har rättstillämpningen skärpts, dels har förutsägbarheten blivit sämre. Ett exempel är underprisöverlåtelser som enligt god redovisningssed gett ett skatteavdrag. Enligt praxis från högsta instans var detta under många år ett tillåtet tillvägagångssätt, något som nu ifrågasätts.

Vi på Kungsleden står inför en situation där förutsättningarna i en av våra tidigare affärer har bedömts på tre helt olika sätt när man läste avgörandena från skattedomstolarna. Vi har valt att överklaga till högsta instans. Kungsleden är dock inte det enda bolaget som befinner oss i denna ovisshet och i förlängningen påverkar det företagsklimatet och investeringsviljan negativt.

Retroaktivt verkande skattelagstiftning är förbjuden. I dagsläget är det dock mycket svårt att förutsäga skatteeffekterna av gjorda transaktioner när domstolarna i sina bedömningar av tidigare års fall påverkas av de lagar riksdagen beslutar om idag och bortser från vad som gällde när affärerna gjordes. Den samlade effekten blir just en retroaktiv skattelag.

Vad bör då ske? För det första: domstolarna måste bli bättre på att värna rättssäkerheten, både genom större träffsäkerhet och genom att bevaka så att vi inte drabbas av retroaktiva skattemässiga effekter. För det andra: det färska förslaget om skärpta villkor för ränteavdrag måste göras om i grunden. Vi kan inte ha ännu ett område där Skatteverket i efterhand bedömer ”affärsmässighet” i de avtal vi i näringslivet träffar, och sedan smäller till med högre skatt och skattetillägg. För det tredje: den sittande Företagsskattekommittén måste på allvar ta upp frågor om förutsägbarheten. I kommittédirektiven står begreppet förutsägbarhet redan i första meningen. Visa att det ligger allvar bakom detta!

 

 

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Krönika

Renässans för fastighetsskatten?

”Fastighetsskatten är godtycklig – dess avkastning går inte att beräkna”

Krönika

Utseende är inte allt

”Att sälja radhus och villor kan vara svårt i det polisen kallar särskilt utsatt område.”

Krönika

Dan Andersson och Klarakvarteren

”Vi renoverar det som är borta, bevarar rivna hus, återupplivar de döda.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Studieresa till Landskrona?

”Det behövs helt nya, lång­siktiga grepp. Fastighets­ägarna borde till exempel börja bry sig.”

Tillbaka till förstasidan