När kommer inflationen?

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M).Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

Det finns inget så praktiskt som en bra teori. Orden tillskrivs någon ekonom. Oklart vem och spelar i sammanhanget ingen roll, för det påverkar inte det faktum att ekonomiska teorier många gånger är praktiska. Ett exempel på det är kvantitetsteorin. Enkelt uttryckt säger den att när mängden pengar i en ekonomi ökar för snabbt stiger priserna. Detta samband mellan penningmängd och inflation har fungerat som styråra för den ekonomiska politiken de senaste 30–40 åren. Centralbankernas uppgift har varit och är fortfarande att hålla inflationen på en låg nivå. Redskapet för detta är att styra penningmängden.

Modellen har varit så framgångsrik att den låga inflationen nu närmast ses som en naturlag. Men allt detta kan ha förändrats i coronans kölvatten, ty nu öser centralbankerna ut pengar i en takt vi tidigare inte skådat för att lindra pandemins ekonomiska skadeverkningar.

”Att den förda politiken kan sätta fart på inflationen måste för dem därför vara en högst realistisk möjlighet.”

Med öppna ögon, ty centralbankscheferna är alla skolade i den ekonomiska filosofi som ligger bakom kvantitets­teorin. Att den förda politiken därför kan sätta fart på inflationen måste för dem därför vara en högst realistisk möjlighet.

Fast ännu syns ingen inflation. Ska det tolkas som att kvantitetsteorin är passé? Så enkelt är det inte. Faktum är att inflationen redan nu är hög. Fast det märks i den statistik som centralbankerna navigerar efter. Den mäter bara förändringar i konsumentpriserna, och dessa har stått still. Hade däremot också priset på tillgångar som fastigheter och aktier inkluderats i det använda prisindex hade bilden varit en helt annan. Ty prisökningarna på dessa tillgångar har under det gånga året varit dramatisk.

Kvantitetsteorin gäller inte heller nödvändigtvis omedelbart. Hur lång tid det tar för en ökad penningmängd att slå igenom i inflation vet vi inte i förväg. Men att marknaden är nervös och att många går i väntans tider går det inte att ta miste på. Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta positioner för att skydda sig mot inflationens verkningar.

För tidigt alltså att dödförklara kvantitetsteorin men inte för tidigt att efterlysa ett inflationsmått som fångar upp tillgångspriserna. Om inte annat för att ge beslutsfattarna ett bättre underlag inför sina beslut.

Fler Krönikor

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Tillbaka till förstasidan