När får studenterna tak över huvudet?

Tisdagen den 11 januari fick bostadsminister Stefan Attefall ta emot protestlistor från unga som vill ha en egen bostad. Inte sedan, utan nu. Bakgrunden till protesterna är bland annat att regeringens budget för 2011 beskriver problemet med bostäder för unga som ”ett delvis övergående problem”.

I dag saknas ungefär 120.000 bostäder till de runt 200.000 unga som söker eget boende, enligt medieuppgifter. Samma tisdagskväll fick Stefan Attefall försvara sig och regeringens politik i Aktuellt-studion.

”Vi måste jobba för att långsiktigt få upp bostadsbyggandet på en högre nivå”, sade han bland annat.

På fastighetsbolaget Kungsleden delar vi uppfattningen att det är grundläggande för ungdomar och studenter att hitta ett bra boende. Det gäller inte minst i Stockholm, i studentstäder och på många andra håll runt om i landet.

En bra bostad behöver dock inte vara ett hus på fast grund. Moduler är ett mycket prisvärt men också förbisett alternativ. Beställarna är dock ofta okunniga om hur man upphandlar billiga bostäder, bland annat på grund av krav som utesluter färdigutvecklade alternativ. Upphandlingarna är nästan alltid individuellt utformade. Det blir dyrare än att till exempel beställa kataloglösningar, precis som de flesta gör när de ska köpa ny villa.

Kungsledens dotterbolag Nordic Modular har lång erfarenhet av modullösningar för olika ändamål. Nordic Modular kan på kort tid ta fram färdiga och flexibla studentboenden av god boendestandard till en rimlig kostnad, till exempel för kommuner och kommunala bostadsbolag. Förutom att det är snabbt och flexibelt är det också en besparing för skattebetalarna.

De svenska universiteten och högskolorna kommer bl.a. tilldelas utbildningsplatser beroende på hur man lyckas lösa studenternas boende. Det vore spännande om vi inom Kungsleden tillsammans med andra fastighetsägare som är inriktade på boende, kommuner och olika universitet och högskolor skulle kunna hitta nya spännande och mer flexibla lösningar.

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Tillbaka till förstasidan