Krönikor

Miljölagen måste göras om i grunden

Malin Siwe, Krönikör

Är sedan 2004 krönikör i magasinet Fastighetsvärlden. Hon är journalist och har bland annat jobbat på Finanstidningen och Dagens Nyheter. Sedan 2010 är hon knuten till Expressens ledarsida. 2005 utsågs Malin Siwe till Årets krönikör, av tidningen Resumé.

Visa faktaruta

Åkermarken i Sverige krymper. I september kom Jordbruksverkets senaste rapport. Mellan 2016 och 2020 har 3.000 hektar – relativt sett mest på den fina skånska jorden – exploaterats för bostäder, företagsfastig­heter och infrastruktur.

Hu och fy, sa inte bara LRF. Färre påpekade att det totalt har tagits 30.000 hektar ur bruk. 90 procent av jordbruksmarken har fått växa igen, eller bli våtmark. Med statliga bidrag för artrikedomens skull. Tvärtom är klagomålet att det anläggs för få dammar och över­svämningsbäddar. 90 procent av det naturliga vatten som fanns på 1800-talet är borta, påpekade våtmarkssamordnaren i Västmanland i SVT i oktober.

Om nu gammalt är bäst kan man notera att 90 procent av ytan i dagens Helsingborgs kommun var äng och betesmark för 200 år sedan. Nu är över två tredjedelar åker.

Inte för den enskilde men för samhället är det dyrt

I Trellborg utgör åker­arealen 83 procent, mest i Sverige. Men nu planerar kommunen tillsammans med staten i form av Kriminalvården att bygga ett nytt fängelse på 40 hektar prima åker. LRF är emot liksom Centerpartiet. Facebookgruppen ”Fängelsefritt Trelleborg” konstaterar belåtet att kommunen fått in över tusen yttranden i ärendet och uppmanar alla att påverka kommande beslut: ”Det kostar ingenting att överklaga till Mark- och miljödomstolen.”

Inte för den enskilde, men för samhället är det dyrt. Också när det rör mindre ärenden än Cementa och LKAB. Miljölagstiftningen måste göras om i grunden. Det är inte rimligt att domstolar ska tvingas göra politiska avvägningar för att politikerna stiftar lagar med motstridiga mål. Men att göra om kommer att ta lång tid.

För att hålla mat- och foderproduktionen uppe trots krympande areal finns dock en enkel lösning – skrota målet om att ekologiskt ska vara 30 procent av produktionen och 60 procent av den offentliga konsumtionen. Det är effektivt och klimatsmart.

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Tillbaka till förstasidan