Krönikor

Kan vi blåsa faran över när värdefallet avtar?

Optimisten säger att nu har fastighetsmarknaden tillfrisknat efter finanskrisen. Visst finns några indikatorer på att fastighetsmarknaden är på väg att återhämta sig. Index för fastighetsaktier anses vara en tidig indikator på fastighetsmarknadens utveckling. Fastighetsaktierna har nu haft en positiv utveckling och stigit med 82% sedan november 2008, dvs trenden har varit positiv i drygt ett år. Fastighetsbolagen rapporterade att värdefallen på fastigheterna helt upphört under fjärde kvartalet 2009. BNP-tillväxten förväntas svänga snabbt uppåt från -4,9 förra året till +2,5 till 3,0 under 2010, vilket borde indikera uppgång på fastighetsmarknaden inom snar framtid. Omsättningen på fastighetsmarknaden har ökat. Många positiva tecken, men trots det har vi har vi en bra bit kvar till de nivåer som rådde före finanskrisen.

   Ett värdefall på 50% på aktiemarknaden är helt återhämtat först när börsen stigit med 100%. Fastighetsaktierna föll med 63% från toppen april 2007 till botten i november 2008. En uppgång på 82% räcker således inte på långa vägar, utan börsen måste stiga med ytterligare 50% för att fastighetsaktierna åter ska nå ”all time high”. Fastighetsmarknaden i Storbritannien har under finanskrisen utvecklats enligt W-modellen, dvs marknaden föll i två omgångar med en svag återhämtning emellan. Det totala värdefallet blev 42%, men värdena har stigit med 10% under andra halvåret 2009. Men värdet måste stiga med ytterligare 57% för att återhämta hela värdefallet, vilket torde komma att ta flera år.

   När avkastningen 2009 på direkta fastighetsplaceringar nu har publicerats av IPD, KTI och NCREIF för tio länder syns ingen klar global trend. I sex av länderna är avkastningen lägre än året innan, medan fyra länder har sett stigande avkastning 2009. Däribland Sverige där värdefallet var 3,8%, vilket var hälften mot året innan. Men alla tio länder visar fortsatt värdefall år 2009, med mellan 1 och 29 procent. Kan man då säga att fastighetskonjunkturen vänt? Vi brukar ju räkna med recession så länge BNP ligger under noll. För vi över detta på fastigheter så har vi inte sett någon global tillväxttrend i årsstatistiken än.

   Men där finns mer frekventa avkastningsindex kan vi sedan mitten av 2009 se en vändning på fastighetsmarknaden. I sex länder med kvartalsindex är värdefallet svagare under andra halvåret än första halvåret 2009. Men Storbritannien är det enda landet som visar värdeökning under andra halvåret 2009. Om man med tillfrisknande menar att fallet inte sker lika snabbt som tidigare, då har optimisten rätt. Men vägen tillbaka är lång och med viss risk för W även här, dvs att det blir gropigt på vägen framöver när tjälen tinar.  

Fler Krönikor

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Tillbaka till förstasidan