Hyresgästföreningen är en bubbla som spricker inom två år

Roger Akelius Sveriges största privata ägare av bostadsfastigheter. Investerar sedan tidigare i Tyskland och numera även i Storbritannien och Kanada. Bosatt på Bahamas.

Visa faktaruta

En hyresgäst vill kosta på sig ett topputrustat kök, ett badrum med flärd eller parkettgolv. Hyresvärden svarar; Glöm det. Du har inte mandat att förhandla för dig själv. Det är Hyresgästföreningen som bestämmer hur du ska bo och då får du linoleummatta inte någon snygg parkett.

Åttio procent av nya hyresgäster vill kosta på sig First Class, som innebär högre hyra för designade kök och badrum, bättre parkett, målning, till och med nya elkontakter.

Hyres-överförmyndar-föreningen säger sig veta vad som är bra för hyresgästen och försöker stoppa en uppgradering av Miljonprogrammet. Akelius betalar 1,5 miljarder per år, motsvarande 1500 arbetare hos underleverantörer. Hyresgästföreningen kämpar för att varsla dessa arbetare genom att förhindra affärsmässig uppgradering av hyresbaracker. Varför?

Peps Persson klargjorde en längtan från hyresbarack till hög standard.

Trolöshet mot huvudman

Bostadsrätt blir ett par tusen kronor billigare per månad än hyresrätt. Det är politik. Därför ska hyresvärd och förening hjälpa sina hyresgäster att omvandla till ett betydligt billigare boende. Men Hyres-överförmyndar-föreningen prioriterar sin egen makt istället för att hjälpa sina medlemmar. Ren trolöshet mot huvudman. Straffbart. Lokala ombudsmän knackar dörr för att stoppa, de saboterar möten, de anmäler utan orsak den Ekonomiska planen, vilket fördröjer. Trots att Hyresgästföreningen lobbat in en stopplag, det krävs 67 procent, klarar tusentals hyresgäster att gå förbi sin förmyndare.

Grundlösa anklagelser

Hyresgästföreningen tror sig kunna värva medlemmar genom vulgär propaganda mot hyresvärdar, med polisanmälan, stämningar, osakliga och grundlösa, men med omfattande information till media.

Ombudet i Stockholm Terje Gunnarsson går ut i media med; ”Akelius ger sig på pensionärer”, ”kräva tvångsförvaltning”, Ombudet Lars Fors i Norrland orerar saklöst om skatteplanering, och att kapital förs till skatteparadis. Aldrig sakfrågan.

Ombudet i Göteborg gick i förra veckan till media mot allmännyttiga Poseidon i Göteborg, med ”Chockhöjning” och att Poseidon ger vinster till sin ägare. Hyresgästföreningen kräver att Poseidon ska redovisa hur den extra hyran ska användas både i år och för förra året. Låt oss använda ett språk som motparten förstår: ”Det ska du fullständigt skita i.”

Affärsverksamhet innebär att investera och lämna hög vinst till ägare. Jämför med att sätta in pengar på banken. Poseidon bör tvärtom lämna ytterligare några miljarder per år till sina ägare, för att anses affärsmässigt.

Jag uppmanar Hyresgästföreningen att avstå från medial vulgär propaganda.

Administrationens intäkter 820 miljoner per år

Ägare av hyreshus tvingas betala 300 miljoner till Hyresgästföreningen, vilket är en slags utpressning som beräknas dels per ägd lägenhet dels något som kallas Boinflytande. Jag minns hur ombuden i Göteborg godtog en högre hyra genom att de fick tolv miljoner extra ersättning för att de förhandlat. Ett krav om muta?

Obetydliga trettio procent av hyresgäster är medlemmar. Det ger ändå ytterligare 473 miljoner i intäkter. Det verkar lönsamt att starta ”medlemshjälp”.

Dessutom får föreningen bidrag från Sida, Palmes stiftelse med flera inom samma bransch.

Förmånerna för staben är långt utöver vad en hyresgäst kan drömma om. Då en chef slutar, utgår 90 procent av lönen i två år. Ordförande tjänar 1,3 miljoner plus pensionskostnader 935 000 kr. Helt overkligt sjukt för en hyresgäst.

Föreningen har 750 anställda, sju gånger fler än den största private hyresvärden. Varför? Bokförd frånvaro för sjukdom är skamliga fyra gånger högre mätt i procent än hos samme hyresvärd. Dessutom finns 12000 valda arbetare med arvode, vilket motsvarar 400 heltidsanställda.

Kostnaden för att driva Hyresgästföreningen är 1500 kr per medlem.

Denna miljardrörelse redovisar tillgångar på 934 miljoner. Största post av ägande är fastigheter och börsaktier, dock inga från fastighetsbolag. För vem eller varför har staben byggt upp dessa tillgångar?

I föreningens övergripande mål finns: Hyresrätter ska öka med 15 000. ”Inte uppnått. Knappt 6000 byggdes. ”Känns lustigt att ha mål utanför sin verksamhet. Mitt förslag till mål är att utveckla från hyresbarack till hög standard och redovisa åtgärder.

En annan lustighet är att föreningen skriver att den är politiskt oberoende.

Lägg ner Hyresgästföreningen

Hyresvärdar arbetar kontinuerligt för sina kunder genom att affärsmässigt utveckla hyresrätten.

Bostadsbristen har den nivå valarbetare och Hyresgästförening är överens om. Annars hade de ändrat och anpassat regler.

Tyskland har lägre hyror utan någon hyresgästförening. Där finns ett medelvärde för hyror som betydligt kraftigare skyddar befintliga hyresgäster mot höjningar. I praktiken är det svårare att höja hyror i Berlin än i Täby. Jag ser tyvärr ingen anledning att den svenska föreningen ska existera.

Hyresvärdar kan gemensamt säga upp dels förhandlingsersättning, dels förhandlingsordning.

Hyresgäster och lokala ombud måste få information hur de kan bilda egna fristående hyresgästföreningar. Hälften av hyresgästerna i en fastighet ska begära. Det ger lägre hyra, ger mer renovering.

Jag ser fram emot att omvandla hyresbaracker till hög standard. Det går inte med nuvarande hyresgästförening. Då behövs lokala föreningar med lokala styrelser.

ROGER AKELIUS

Kommentar från Hyresgästföreningen: Vid Hyresgästföreningen har man reagerat skarpt på Roger Akelius krönika. Läs deras bemötande här.

 

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Tillbaka till förstasidan