Hyresgästföreningen är en bubbla som spricker inom två år

Roger Akelius Sveriges största privata ägare av bostadsfastigheter. Investerar sedan tidigare i Tyskland och numera även i Storbritannien och Kanada. Bosatt på Bahamas.

Visa faktaruta

En hyresgäst vill kosta på sig ett topputrustat kök, ett badrum med flärd eller parkettgolv. Hyresvärden svarar; Glöm det. Du har inte mandat att förhandla för dig själv. Det är Hyresgästföreningen som bestämmer hur du ska bo och då får du linoleummatta inte någon snygg parkett.

Åttio procent av nya hyresgäster vill kosta på sig First Class, som innebär högre hyra för designade kök och badrum, bättre parkett, målning, till och med nya elkontakter.

Hyres-överförmyndar-föreningen säger sig veta vad som är bra för hyresgästen och försöker stoppa en uppgradering av Miljonprogrammet. Akelius betalar 1,5 miljarder per år, motsvarande 1500 arbetare hos underleverantörer. Hyresgästföreningen kämpar för att varsla dessa arbetare genom att förhindra affärsmässig uppgradering av hyresbaracker. Varför?

Peps Persson klargjorde en längtan från hyresbarack till hög standard.

Trolöshet mot huvudman

Bostadsrätt blir ett par tusen kronor billigare per månad än hyresrätt. Det är politik. Därför ska hyresvärd och förening hjälpa sina hyresgäster att omvandla till ett betydligt billigare boende. Men Hyres-överförmyndar-föreningen prioriterar sin egen makt istället för att hjälpa sina medlemmar. Ren trolöshet mot huvudman. Straffbart. Lokala ombudsmän knackar dörr för att stoppa, de saboterar möten, de anmäler utan orsak den Ekonomiska planen, vilket fördröjer. Trots att Hyresgästföreningen lobbat in en stopplag, det krävs 67 procent, klarar tusentals hyresgäster att gå förbi sin förmyndare.

Grundlösa anklagelser

Hyresgästföreningen tror sig kunna värva medlemmar genom vulgär propaganda mot hyresvärdar, med polisanmälan, stämningar, osakliga och grundlösa, men med omfattande information till media.

Ombudet i Stockholm Terje Gunnarsson går ut i media med; ”Akelius ger sig på pensionärer”, ”kräva tvångsförvaltning”, Ombudet Lars Fors i Norrland orerar saklöst om skatteplanering, och att kapital förs till skatteparadis. Aldrig sakfrågan.

Ombudet i Göteborg gick i förra veckan till media mot allmännyttiga Poseidon i Göteborg, med ”Chockhöjning” och att Poseidon ger vinster till sin ägare. Hyresgästföreningen kräver att Poseidon ska redovisa hur den extra hyran ska användas både i år och för förra året. Låt oss använda ett språk som motparten förstår: ”Det ska du fullständigt skita i.”

Affärsverksamhet innebär att investera och lämna hög vinst till ägare. Jämför med att sätta in pengar på banken. Poseidon bör tvärtom lämna ytterligare några miljarder per år till sina ägare, för att anses affärsmässigt.

Jag uppmanar Hyresgästföreningen att avstå från medial vulgär propaganda.

Administrationens intäkter 820 miljoner per år

Ägare av hyreshus tvingas betala 300 miljoner till Hyresgästföreningen, vilket är en slags utpressning som beräknas dels per ägd lägenhet dels något som kallas Boinflytande. Jag minns hur ombuden i Göteborg godtog en högre hyra genom att de fick tolv miljoner extra ersättning för att de förhandlat. Ett krav om muta?

Obetydliga trettio procent av hyresgäster är medlemmar. Det ger ändå ytterligare 473 miljoner i intäkter. Det verkar lönsamt att starta ”medlemshjälp”.

Dessutom får föreningen bidrag från Sida, Palmes stiftelse med flera inom samma bransch.

Förmånerna för staben är långt utöver vad en hyresgäst kan drömma om. Då en chef slutar, utgår 90 procent av lönen i två år. Ordförande tjänar 1,3 miljoner plus pensionskostnader 935 000 kr. Helt overkligt sjukt för en hyresgäst.

Föreningen har 750 anställda, sju gånger fler än den största private hyresvärden. Varför? Bokförd frånvaro för sjukdom är skamliga fyra gånger högre mätt i procent än hos samme hyresvärd. Dessutom finns 12000 valda arbetare med arvode, vilket motsvarar 400 heltidsanställda.

Kostnaden för att driva Hyresgästföreningen är 1500 kr per medlem.

Denna miljardrörelse redovisar tillgångar på 934 miljoner. Största post av ägande är fastigheter och börsaktier, dock inga från fastighetsbolag. För vem eller varför har staben byggt upp dessa tillgångar?

I föreningens övergripande mål finns: Hyresrätter ska öka med 15 000. ”Inte uppnått. Knappt 6000 byggdes. ”Känns lustigt att ha mål utanför sin verksamhet. Mitt förslag till mål är att utveckla från hyresbarack till hög standard och redovisa åtgärder.

En annan lustighet är att föreningen skriver att den är politiskt oberoende.

Lägg ner Hyresgästföreningen

Hyresvärdar arbetar kontinuerligt för sina kunder genom att affärsmässigt utveckla hyresrätten.

Bostadsbristen har den nivå valarbetare och Hyresgästförening är överens om. Annars hade de ändrat och anpassat regler.

Tyskland har lägre hyror utan någon hyresgästförening. Där finns ett medelvärde för hyror som betydligt kraftigare skyddar befintliga hyresgäster mot höjningar. I praktiken är det svårare att höja hyror i Berlin än i Täby. Jag ser tyvärr ingen anledning att den svenska föreningen ska existera.

Hyresvärdar kan gemensamt säga upp dels förhandlingsersättning, dels förhandlingsordning.

Hyresgäster och lokala ombud måste få information hur de kan bilda egna fristående hyresgästföreningar. Hälften av hyresgästerna i en fastighet ska begära. Det ger lägre hyra, ger mer renovering.

Jag ser fram emot att omvandla hyresbaracker till hög standard. Det går inte med nuvarande hyresgästförening. Då behövs lokala föreningar med lokala styrelser.

ROGER AKELIUS

Kommentar från Hyresgästföreningen: Vid Hyresgästföreningen har man reagerat skarpt på Roger Akelius krönika. Läs deras bemötande här.

 

Tidigare Krönikor

Krönika

Drömmen om Trantor

Göran Greider

Trantor! Planeten nära Vintergatans centrum blev till slut en enda stad, med ett skyhögt metallhölje på ytan och borrande lika …

Krönika

Kanonad av hantverkare

Ulf Adelsohn

Strax efter påsk kom vår granne upp och meddelade att det läckte ner vatten ­utanför deras badrum. Då började det. …

Krönika

Förtätning vår tids misstag

Jan Wifstrand

”Under varje epok görs historiska misstag. Fastighetsbranschen är inget undantag. Nu är det ‘förtätning’ som gäller, på flertalet politikers och samhällsbyggares läppar. Det kommer de att få äta upp.”

Krönika

Så får man nya ovänner

Anne-Marie Pålsson

Donald Trump fortsätter att oroa världens ekonomier genom kritiken av frihandeln och de växande obalanserna i handels­utbytet. Först ut som …

Krönika

Lyssnandets förbannelse

Malin Siwe

I mars var det blågröna styret i Helsingborg malligt. Kommunen hade fått den högsta poängen som hittills utdelats av Sveriges …

Krönika

Att ledas eller låta sig ledas

Anne-Marie Pålsson

Att leda väljarna eller låta sig ledas av dem – ett evigt dilemma för politiska ledare. Det gäller att hitta …

Krönika

Enklare regler, tack!

Malin Siwe

Staten har lättat lite på bullerreglementet. Men nu måste man röja rejält i regelverken. Omedelbart. Dels för att göra nybyggen …

Krönika

I kölvattnet av Rikshem

Lennart Sten

När jag var liten lärde jag mig vad som var rätt och fel av min mamma. Sedan utbildade jag mig …

Krönika

Ett Saltsjöbadsavtal om staden

Jerker Söderlind

För att få en levande diskussion om villkoren för stadsbyggnad behöver samtalsklimatet förändras från ”idiotförklaring av motståndare” till ”konstruktiv aktivitet”.

Krönika

Nedanför Trump tower

Göran Greider

Tidningen Fastighetsvärlden är ju rimligen den bästa platsen att skriva om Donald Trump i. Denne republikanske presidentkandidat har tjänat sina …

Krönika

Låt pensionärerna bygga landet

Jan Wifstrand

Arlanda Express ägs till 37,5 procent av Australiens offentligt anställda och till lika stor del av kinesiska staten. Kastrups flygplats …

Krönika

En normlös ny stadsdel

Malin Siwe

Ordning och reda är normalt en lysande ledstjärna. Men vi lever i en tid när oordning och oreda kan vara …

Tillbaka till förstasidan