Här älskar vi hus

När detta skrivs befinner vi oss i tid då enligt gammalt kyndelsmässodagen firades, den 2 februari. Fram till 1772 var detta en fristående helgdag, men därefter flyttades den till en söndag. Denna helgdag markerade
slutet på kyrkoårets julkrets. Den firades till minnet av när Jesus bars fram i templet av sin mor Jungfru Maria.
Men, det var säkerligen inte detta som upptog tankarna hos landets befolkning. Kyndelsmäss markerade att halva vintern hade gått. Detta är förvisso något att fira för oss som föredrar den varmare årstiden. I det agrara Sverige hade dock dagen betydigt större betydelse än som känslomässig markör. Det var en kontrollpunkt för om man planerat rätt inför vintern. Hade mer än hälften av förråden med mat, ved och hö till djuren gått åt var man illa ute.

Lite krasst kan man säga  att livet gick ut på att under den varma årstiden förbereda sig för den kalla. Det gällde att överleva en vinter som ibland kunde ta sig rent arktiska uttryck. Förutsättningarna för oss nordbor var betydligt kärvare än för medelhavsbefolkningen.
Här kommer naturligtvis husen in i bilden. För oss var ett boningshus något mer än ett skydd mot vind, regn, sol och insyn, det var en absolut nödvändighet för att över
huvud taget kunna överleva. Det var en livmoder till skydd för ett hotande och ogästvänligt yttre. Så har det varit i generation efter generation och så har synen på bostaden präglat oss nordbor. Detta märks än i dag, trots att vi under ett par generationer inte behövt samla i lador och bodar för att överleva. Nordborna lägger betydligt större vikt vid sitt boende jämfört med våra bröder och systrar vid Medelhavet. Och då handlar det inte bara om isolering och uppvärmningssystem. Vad detta har för betydelse för fastighetsmarknaden och på vilket sätt branschen kan dra nytta av detta faktum överlåter jag med varm hand åt läsekretsen.

Fler Krönikor

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Tillbaka till förstasidan