Hållbara investeringar – var finns drivkraften?

Som relativt ny koncernmiljöchef för NCC och ny i fastighetsbranschen kan jag förundras över de frågor som finns i fokus när man diskuterar investeringar i fastigheter sett snävt från ett investerarperspektiv. Snabb avkastning, gynnsamma lägen, låga byggkostnader etc. dominerar bland argumenten. Frågor som: kommer gynnsamma lägen att förändras givet klimatförändringarna, har vi grepp om det som byggs in, är jag beredd att investera lite mer initialt för att få god avkastning och sänkta kostnader på sikt, hörs inte så ofta, ännu.

Härom månaden kom jag i kontakt med en forskningsrapport om miljöprestationer inom den kommersiella fastighetssektorn utgiven för ca ett år sedan som jag tror bl.a. gav mig en förklaring.  Bakom studien stod tre stora europeiska institutionella investerare: APG, PGGM och the Universities Superannuation Scheme, tillsammans med några stora fastighetsaktörer.

Rapporten baserades på en global undersökning med 700 fastighetsföretag och fondförvaltare. Den gjordes av the European Centre for Corporate Engagement vid Maastricht University i Holland. Ansvarig för rapporten är professor Nils Kok, verksam bl.a. i Mistras forskningsprogram Sustainable Investments.(Den svenska Stiftelsen för miljöstrategiskt forskning)

Trots investeringar i åtgärder som sparar energi, visar undersökningen att majoriteten av de undersökta företagen inte aktivt arbetar med miljöfrågor. Bara några få investerare från Australien, Sverige och Storbritannien kom i närheten av att toppa det globala ”Environmental Real Estate Index”. De här bäst-i-klassen-investerarna skulle kunna fungera som goda exempel för andra i branschen.

Undersökningen visar också att väldigt få undersökta företag kan rapportera om sin energikonsumtion (endast 19 procent), vattenkonsumtion (endast 16 procent) eller sina koldioxidutsläpp (14 procent). Forskningen har resulterat i en ny miljönorm, the global ”Environmental Real Estate Index”. I den ingår hur ledningen driver frågorna kring miljöarbetet och hur man inför detta inom företaget. Genom att använda samma uppgifter som finns i miljöindexet kan institutionella investerare jämföra enskilda fastighetsinvesteringar med deras egna miljömål för fastighetsbranschen. Ambitionen är att den här miljönormen ska fungera som en katalysator för miljöengagemanget inom fastighetsinvesteringar.

Med andra ord svenska investerare har ett försprång och svenska byggentreprenörer har ett försprång! Utnyttja det för att få till en kommersiellt, långsiktigt hållbar fastighetsutveckling både inom ny- och ombyggnad. Kunskapen och viljan finns hos oss entreprenörer. Ni investerare, utmana oss!

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Tillbaka till förstasidan