Krönikor

En stad ovan molnen

Var är jag? I Frankrike? I någon stad där barockens idéer en gång förverkligades? Nej, på Stortorget i Karlskrona, omgiven av pampiga byggnader och breda gator där smaken av hav letar sig upp från skärgården.
Karlskrona blev för några år sedan Världsarv och det förstår jag: detta är en märklig plats. En stad som sprang fram ur pannan på en kung (Karl XI) och hans bästa arkitekter.
Än märkligare blir det när jag några timmar senare befinner mig i Konserthuset – jag är där för att delta i Boverkets konferens ”Hur bygger vi staden?” – och tvingas lyssna till minister Mats Odell. Även han ska tala om hur vi bygger staden, men känslan är stark av att det är en Stad ovan molnen han tal-ar om, som i frikyrkosången.
Hans ideologiska känsla för ägandet är långt starkare än hans känsla för ekonomins funktionssätt: Odells och den sittande regeringens politik går ut på att få fler i arbete men samtidigt missgynnar de ju den upplåtelseform som allra bäst befrämjar rörligheten på arbetsmarknaden: Hyresrätten. Hans grundtes är förstås: Politiker ska lägga sig i så litet som möjligt i allt vad som rör stadsplanering och boende.
När det blir min tur hackar jag på honom. Men det viktiga jag själv har att säga är något annat: Jag tänker nämligen på det slags stadsbebyggelse som idag i global skala expanderar mer än något annat, nämligen slummen.
Trettio miljoner nya sluminnevånare varje år, enligt FN, och slumstäderna byggs inte i glas och stål utan av gamla bräder, plast, obränt tegel.
Detta enorma skeende måste laddas ner i associations-sfären kring ordet Stad, ty då känner vi de moraliska förpliktelserna när vi själva formar våra städer: Bygg så att social segregation motverkas! Bygg så att städerna blir
ekologiskt hållbara!
Så ser en stad på jorden ut.

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Tillbaka till förstasidan