En kris åt gången tack!

Vi klarar bara en kris åt gången. Ja, det är en fundering som jag haft den senaste tiden. För några år sedan var det bl.a. Irland och Island som krisade. Under förra krisen runt Lehman Brothers var det USA och USA’s växande skuld och budgetunderskott som var problemet. Europeiska politiker var inte sena att klaga på den politiska förlamning som rådde ”over there”. Senare blev det Grekland. När Greklands regering fallit verkade världen dra en suck av lättnad. Jag har aldrig riktigt förstått varför eftersom problemen fortfarande var och är kvar. Innan den suckens utandningsluft ens kondenserat fick Berlusconi lämna ifrån sig makten och räntorna sköt i höjden. Näst på tur är Spanien, Frankrike etc. Allt detta sker medans de amerikanska politikerna inte nog allvarsamt kan påpeka vikten av att EU tar i tu med sina problem och obalanser. Samtidigt finns den stora ekonomin i öst som planmässigt ökar sin BNP år efter år och med en valuta vars värde blir allt mer ifrågasatt. Vad händer den dagen Kina får problem? Hemska tanke! Skuldsättningen bland G20-länderna är på historiska nivåer som runt första och andra världskriget. Det behövs väl inte ett tredje världskrig för att vi skall få igång hjulen igen!? Ett utav Europas problem är att Tyskland och Tysklands centralbank i princip ensamt finansierar ECB och därmed PIIGS- ländernas banker. Jag tror att det har funnits och i viss mån finns en generation människor i Tyskland som fortfarande betalar av på en moralisk skuld från andra världskriget men tror också att de nya generationer som nu kommer inte har samma storsinne. Vad händer då? En stor del av de obalanser som nu finns i världen har byggts upp ungefär sedan millennieskiftet. Om det skulle ta lika lång tid att rätta till ett fel som det tog att orsaka det är det ju hög tid. Detta kommer sannolikt innebära förhållandevisa låga räntor en lång tid framöver. Inte osannolikt en ökande inflation, inte minst från länder som kan ”inflatera” sig ur sin kris, typ USA. Om vi i Sverige kan hålla emot någorlunda, om än med sämre tillväxt, med en inhemsk marknad i balans kan det trots allt bli riktigt bra för fastighetsinvesteringar i Sverige, vilket i sig också kan locka utländska investerare. Var hittar man bättre riskjusterad avkastning? Jag är därför i grunden optimist och tror att vi vare sig får en ny fastighetskris i Sverige eller behöver ett nytt världskrig för att rätta till obalanser i världen.

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Krönika

Renässans för fastighetsskatten?

”Fastighetsskatten är godtycklig – dess avkastning går inte att beräkna”

Krönika

Utseende är inte allt

”Att sälja radhus och villor kan vara svårt i det polisen kallar särskilt utsatt område.”

Krönika

Dan Andersson och Klarakvarteren

”Vi renoverar det som är borta, bevarar rivna hus, återupplivar de döda.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Studieresa till Landskrona?

”Det behövs helt nya, lång­siktiga grepp. Fastighets­ägarna borde till exempel börja bry sig.”

Krönika

Happy days are here again

”Så snart allt återgår till det normala blir det business as usual.”

Krönika

En chans för att överleva

Så har jag suttit här hemma framför datorn dag efter dag och ibland stirrat ut över den skräpiga bergsknallen på …

Tillbaka till förstasidan