Att ledas eller låta sig ledas

Anne-Marie Pålsson
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M)

Visa faktaruta

Att leda väljarna eller låta sig ledas av dem – ett evigt dilemma för politiska ledare. Det gäller att hitta balanspunkten mellan de båda ytterligheterna – populism och elitism – och länge tycktes politikerna lyckas hyfsat bra med detta cirkusnummer. På senare tid verkar de dock ha tappat denna förmåga.

Ny teknik, nya organisatoriska samarbeten (EU) och marknadens ökade inflytande har ändrat förutsättningarna. Blev eliten förblindad av de nya möjligheterna eller paralyserad av de nya restriktionerna?

Det må vara hur det vill med den saken. Konsekvensen blev densamma. Kontakten med dem de var satta att leda och vars intressen de fått mandat att företräda gick gradvis förlorad. I stället verkade eliten ha fångats i en tävlan om vem som bäst kunde marknadsföra det nya honnörsordet globalisering tillsammans med ledorden tolerans, öppenhet och en hyllning till de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Inte sällan förvanskat till allas rätt till allt.

Kvar blev väljarna förundrade över det nya landskapet. Och vid de få tillfällen de tillfrågades om vad de tyckte om utvecklingen gav de tummen ner.

Men i stället för att ta väljarnas nej på allvar såg politikerna folkets motsträvighet som ett argument för att inte tillfråga dem fler gånger.

Nu erkänner man att man inte lyssnat på väljarna ordentligt. Fast jag undrar. Den som inte hört avgrundsvrålen måste ha varit döv. Tror mer att det handlar om att eliten att hört men struntat i det för det har inte stämt med den verklighetsbild man försvarade.

Brexit var den första varningen, Trump den andra, folkomröstning i Italien den tredje.

Den som inte vill ha flera överraskningar av detta slag gör klokt i att inte bara lyssna. Väljarna kräver också handling i enlighet med deras önskemål. Några kallar detta för populism. Själv kallar jag det demokrati. Ty bara envåldshärskare kan i längden strunta i folkets önskemål.

Tidigare Krönikor

Krönika

Lär av historiska misstag

Anne-Marie Pålsson

”Vad historien lär oss är att administrativa knep för att hålla tillbaka utlåningen inte fungerar. Efterfrågan följer marknadens lagar.”

Krönika

Träskallarnas komplott

Malin Siwe

”Inget fel i att bygga hus med trästommar. Inget fel att bygga med betong, stål eller tegel heller. Eller lecakulor om man har lust med det.”

Krönika

Drömmen om Trantor

Göran Greider

Trantor! Planeten nära Vintergatans centrum blev till slut en enda stad, med ett skyhögt metallhölje på ytan och borrande lika …

Krönika

Kanonad av hantverkare

Ulf Adelsohn

Strax efter påsk kom vår granne upp och meddelade att det läckte ner vatten ­utanför deras badrum. Då började det. …

Nyheter från webben

Krönika

Förtätning vår tids misstag

Jan Wifstrand

”Under varje epok görs historiska misstag. Fastighetsbranschen är inget undantag. Nu är det ‘förtätning’ som gäller, på flertalet politikers och samhällsbyggares läppar. Det kommer de att få äta upp.”

Så blir AMF:s nya citysatsning: The Lobby

Castellum fyller upp med Carlsberg

Lokalen kommer att användas för Carlsberg Sveriges serviceverksamhet. Flytten till Rosersberg innebär en effektivisering då servicelokaler tidigare funnits på flera …

Öresundsporten i mindre köp i Helsingborg

Öresundsporten köper fastigheten Pukslagaren Västra 4 på på Regementsvägen 5 i Helsingborg. Fastigheten, med 2.300 kvm lokaler, ligger längs Ängelholmsleden …

Krönika

Så får man nya ovänner

Anne-Marie Pålsson

Donald Trump fortsätter att oroa världens ekonomier genom kritiken av frihandeln och de växande obalanserna i handels­utbytet. Först ut som …

Krönika

Lyssnandets förbannelse

Malin Siwe

I mars var det blågröna styret i Helsingborg malligt. Kommunen hade fått den högsta poängen som hittills utdelats av Sveriges …

Krönika

Enklare regler, tack!

Malin Siwe

Staten har lättat lite på bullerreglementet. Men nu måste man röja rejält i regelverken. Omedelbart. Dels för att göra nybyggen …

Krönika

I kölvattnet av Rikshem

Lennart Sten

När jag var liten lärde jag mig vad som var rätt och fel av min mamma. Sedan utbildade jag mig …

Krönika

Ett Saltsjöbadsavtal om staden

Jerker Söderlind

För att få en levande diskussion om villkoren för stadsbyggnad behöver samtalsklimatet förändras från ”idiotförklaring av motståndare” till ”konstruktiv aktivitet”.

Krönika

Nedanför Trump tower

Göran Greider

Tidningen Fastighetsvärlden är ju rimligen den bästa platsen att skriva om Donald Trump i. Denne republikanske presidentkandidat har tjänat sina …

Krönika

Låt pensionärerna bygga landet

Jan Wifstrand

Arlanda Express ägs till 37,5 procent av Australiens offentligt anställda och till lika stor del av kinesiska staten. Kastrups flygplats …

Tillbaka till förstasidan