Krönikor

Att ledas eller låta sig ledas

Anne-Marie Pålsson
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M)

Visa faktaruta

Att leda väljarna eller låta sig ledas av dem – ett evigt dilemma för politiska ledare. Det gäller att hitta balanspunkten mellan de båda ytterligheterna – populism och elitism – och länge tycktes politikerna lyckas hyfsat bra med detta cirkusnummer. På senare tid verkar de dock ha tappat denna förmåga.

Ny teknik, nya organisatoriska samarbeten (EU) och marknadens ökade inflytande har ändrat förutsättningarna. Blev eliten förblindad av de nya möjligheterna eller paralyserad av de nya restriktionerna?

Det må vara hur det vill med den saken. Konsekvensen blev densamma. Kontakten med dem de var satta att leda och vars intressen de fått mandat att företräda gick gradvis förlorad. I stället verkade eliten ha fångats i en tävlan om vem som bäst kunde marknadsföra det nya honnörsordet globalisering tillsammans med ledorden tolerans, öppenhet och en hyllning till de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Inte sällan förvanskat till allas rätt till allt.

Kvar blev väljarna förundrade över det nya landskapet. Och vid de få tillfällen de tillfrågades om vad de tyckte om utvecklingen gav de tummen ner.

Men i stället för att ta väljarnas nej på allvar såg politikerna folkets motsträvighet som ett argument för att inte tillfråga dem fler gånger.

Nu erkänner man att man inte lyssnat på väljarna ordentligt. Fast jag undrar. Den som inte hört avgrundsvrålen måste ha varit döv. Tror mer att det handlar om att eliten att hört men struntat i det för det har inte stämt med den verklighetsbild man försvarade.

Brexit var den första varningen, Trump den andra, folkomröstning i Italien den tredje.

Den som inte vill ha flera överraskningar av detta slag gör klokt i att inte bara lyssna. Väljarna kräver också handling i enlighet med deras önskemål. Några kallar detta för populism. Själv kallar jag det demokrati. Ty bara envåldshärskare kan i längden strunta i folkets önskemål.

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Tillbaka till förstasidan