Krönikor

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M). Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av sex personer – alla med expertstatus. Några instruktioner utifrån om hur den ska handla får den inte ta emot. Att riksbanksledningen fick en gräddfil följer av att politiker misstänks för att agera mer i det egna intresset och än i landets.

Men nu har riksbankschefen och första vice riksbankschef hamnat i blåsväder. Anklagas av juridisk expertis för att ha varit jäviga i beslutet att låta Riks­banken köpa obligationer utgivna av svenska storföretag. Jävet ligger i att cheferna ägde stora aktieposter i de berörda företagen och att värdet på dessa ökade som följd av Riksbankens stödköp.

”Synen på en oväldig Riksbank med oförvitliga chefer har fått sig en törn.”

Cheferna har försvarat sig med att de handlade korrekt och i enlighet med befintligt regelverk. Från Riksbanksfullmäktige var tongångarna desamma. Men efter det att kritiken nått stormstyrka aviserade dess ordförande Susanne Eberstein att ärendet ska utredas.

Vad denna utredning mynnar ut i vet vi inte och det spelar heller ingen roll. Synen på en oväldig Riksbank med oförvitliga chefer har fått sig en törn. Antingen har de båda cheferna agerat regelvidrigt, och då raseras tron på att tjänstemäns handlande i moralisk mening är mer högtstående än politikers. Eller agerade bara cheferna slarvigt/okunnigt? Men då måste man ställa frågan om inte direktionsmedlemmar med denna status bör anstränga sig bättre för att sätta sig in i gällande lagar.

Med viss kännedom om maktens anatomi törs jag sätta en slant på att utredningen kommer att slå fast att inga fel gjorts. Möjligtvis tillstår Riksbanksfullmäktige att regelverket var otydligt och aviserar att det ska ses över.

Tilltron till vårt styrelseskick kräver tilltro till de personer som utövar makten. När fel görs ska ansvar utkrävs. Men detta gäller inte Riksbanken, ty riksbankslagen gör det i praktiken omöjligt att sparka en direktionsmedlem. Att makten skulle erkänna att den själv varit slapp i gränssättandet faller på sin egen orimlighet.

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Tillbaka till förstasidan