Victoria Parks portfölj med bostäder växer

Bostadsportfölj, Stockholm/Kristianstad,
1.337 lägenheter

Läge Bästa i Kristianstad och miljonprogram i Stockholm
Fastigheter Bostadsbestånd i Kristianstad
och Stockholm (Tensta)
Uthyrningsbar area ca 105 000 kvm
Hyresrisk Låg till medel
Hyresvärde 114 Mkr

TRANSAKTION
Tillträde 30 april 2014
Köpeskilling ca 1051 Mkr
Köpare Victoria Park AB
Säljare Fastighets AB Tornet
Direktavkastning normaliserad 5,5 – 5,75%
Kr/kvm ca 10 000

Visa faktaruta

I december köpte Victoria Park Fastighets AB Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm. I förvärvet ingick även 25 friliggande villor och radhus i Skurup och Sjöbo. Förvärvet skedde i bolagsform och baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 1.051 miljoner.

Bostadsfastigheterna har en uthyrbar area på 105 000 kvadratmeter (1 337 lägenheter) och hyresvärdet anges till 114 miljoner.

Beståndet i Kristianstad utgörs av 24 centralt belägna fastigheter uppförda från tidigt 1900-tal till 2011. den uthyrningsbara arean uppgår till 55 000 kvadratmeter. Hyresvärdet är cirka 59 miljoner och snitthyran cirka 1 050 kronor per kvadratmeter.

Stockholmsbeståndet ligger i Tensta, uppfört kring 1970, och består av 532 lägenheter med en uthyrningsbar area om 47 000 kvadratmeter. Hyresvärdet anges till cirka 54 miljoner och den genomsnittliga bostadshyran till cirka 1 050 kronor per kvadratmeter.

Den uthyrningsbara arean för villorna i Skurup och Sjöbo uppgår till 2 000 kvadratmeter med ett hyresvärde om cirka 2 miljoner.

Med förvärvet växer Victoria Park från 261 000 kvadratmeter till 366 000 och från 3 200 lägenheter till 4 537. Victoria Park har som långsiktigt mål att nå en portfölj om minst en miljon kvadratmeter.

Hur bra var då affären sett till direktavkastningen? om bedömningen utgår från en genomsnittlig drift- och underhållskostnad och inklusive kommunal fastighetsavgift på sammanlagt ca 515 kronor per kvadratmeter samt en antagen vakansgrad/ hyresbortfall om 0,5 procent i Stockholm och 1,5 i övrigt erhålls ett driftnetto om drygt 61 miljoner. Det motsvarar en initial direktavkastning om cirka 5,7 procent. Victoria Park uppger själva 5,5 procent.

Förvärvet finansieras med nya fastighetskrediter om cirka 800 miljoner (76 procent) och genom en företrädesemission av stamaktier om cirka 200 miljoner. Bolaget skjuter själva in resterande del med eget kapital motsvarande mycket låga ca 5 procent av fastighetsvärdet. oavsett de exakta nivåerna för upplåningskostnaderna så blir hävstångseffekten ytterst hög. Skulle företrädesemissionen väljas att inte betraktas som extern finansiering utan också som eget kapital erhålls en avkastning på mer moderata, men tämligen goda, ca 10 – 13 procent beroende på vilken räntekostnad som erhålls.

TEXT P-O SKOOG

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Tillbaka till förstasidan