Värdepotential i ny stadsdel

Karlstad Tullholmssågen 4 (del av)

Läge
Nuvarande C-läge Karlstad (under utveckling till A alternativt starkare B)

Uthyrbar area totalt
ca 40.500 kvm

Hyresvärde, bedömt
ca 85 mkr

Uthyrningsgrad, bedömd
99%

Underhållsbehov
Nyproduktion

Transaktion

Köptidpunkt
April 2020

Köpare
Trenum

Säljare
Magnolia Bostad

Köpeskilling
1.700 mkr

Bedömd direktavkastning
ca 4,1%

Kr/kvm
42.000

Visa faktaruta

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder i Tullholmsviken i Karlstad. Området utgör del av fastigheten Tullholmssågen 4, där Magnolia Bostad i två omgångar förvärvat byggrätter under 2019 och 2020. Bostäderna förväntas bestå av blandade upplåtelseformer, och byggnationen beräknas starta under andra halvan av 2020 med inflyttning från och med januari 2023.

Försäljningen omfattar 53.500 kvm BTA, och den genomsnittliga bostadsarean för lägenheterna bedöms uppgå till 45 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 1,7 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 42.000 kr/kvm, och enligt Svefas bedömning uppgår hyresvärdet för objektet till ca 85 miljoner kronor. Med beaktande av nämnda parametrar samt det rådande marknadsläget vid köpetidpunkten bedöms direktavkastningen till cirka 4,1 procent.

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick Karlstads befolkning till 93 898 invånare, en ökning med cirka 1,5 procent sedan föregående år. Kommunen arbetar mot visionen att uppnå 100.000 invånare, och målet är att nå den siffran 2025. Projektaktiviteten på bostads­marknaden i Karlstad har de senaste åren varit relativt hög. Inom de vatten- och centrumnära stadsdelarna Inre Hamn, Kanikenäsholmen och Tullholmsviken har ett flertal nationella aktörer genomfört bostadsprojekt, och prognosen för kommande år är fortsatt hög aktivitet med tyngdpunkt inom Tullholmsviken. Området, som tidigare utgjorts av lager och livsmedelsindustri, genomgår för närvarande en omvandling. En ny detaljplan har tagits fram för området och antogs av kommunfullmäktige under maj månad. I planen framgår att staden fortsatt vill bevara områdets historiska industriarv, och de arkitektoniska riktlinjerna präglas av formspråk och materialval som för tankarna till traditionell industribebyggelse. Magnolia Bostad, som kommer att driva och utveckla bostäderna i Trenumaffären fram till tillträdet, bekräftar också att byggnationen i projektet kommer att uppföras i enlighet med ovanstående.

Sammantaget ges vid handen att Tullholmsviken har goda förutsättningar att bli en ny attraktiv stadsdel i Karlstad, och den fortsatta utvecklingen av området blir mycket spännande att följa.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Castellum har förvärvat en byggrätt för logistik i Burlövs kommun, lokaliserad i industriområdet Sunnanå invid kommungränsen till Malmö. Säljare är …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

I mars kommunicerades att Genesta Property Nordic säljer logistikfastigheten Norra Hamnen Kubiklager i Malmö, på uppdrag av GNRE Fund II, …

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan