Värdepotential i ny stadsdel

Karlstad Tullholmssågen 4 (del av)

Läge
Nuvarande C-läge Karlstad (under utveckling till A alternativt starkare B)

Uthyrbar area totalt
ca 40.500 kvm

Hyresvärde, bedömt
ca 85 mkr

Uthyrningsgrad, bedömd
99%

Underhållsbehov
Nyproduktion

Transaktion

Köptidpunkt
April 2020

Köpare
Trenum

Säljare
Magnolia Bostad

Köpeskilling
1.700 mkr

Bedömd direktavkastning
ca 4,1%

Kr/kvm
42.000

Visa faktaruta

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder i Tullholmsviken i Karlstad. Området utgör del av fastigheten Tullholmssågen 4, där Magnolia Bostad i två omgångar förvärvat byggrätter under 2019 och 2020. Bostäderna förväntas bestå av blandade upplåtelseformer, och byggnationen beräknas starta under andra halvan av 2020 med inflyttning från och med januari 2023.

Försäljningen omfattar 53.500 kvm BTA, och den genomsnittliga bostadsarean för lägenheterna bedöms uppgå till 45 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 1,7 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 42.000 kr/kvm, och enligt Svefas bedömning uppgår hyresvärdet för objektet till ca 85 miljoner kronor. Med beaktande av nämnda parametrar samt det rådande marknadsläget vid köpetidpunkten bedöms direktavkastningen till cirka 4,1 procent.

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick Karlstads befolkning till 93 898 invånare, en ökning med cirka 1,5 procent sedan föregående år. Kommunen arbetar mot visionen att uppnå 100.000 invånare, och målet är att nå den siffran 2025. Projektaktiviteten på bostads­marknaden i Karlstad har de senaste åren varit relativt hög. Inom de vatten- och centrumnära stadsdelarna Inre Hamn, Kanikenäsholmen och Tullholmsviken har ett flertal nationella aktörer genomfört bostadsprojekt, och prognosen för kommande år är fortsatt hög aktivitet med tyngdpunkt inom Tullholmsviken. Området, som tidigare utgjorts av lager och livsmedelsindustri, genomgår för närvarande en omvandling. En ny detaljplan har tagits fram för området och antogs av kommunfullmäktige under maj månad. I planen framgår att staden fortsatt vill bevara områdets historiska industriarv, och de arkitektoniska riktlinjerna präglas av formspråk och materialval som för tankarna till traditionell industribebyggelse. Magnolia Bostad, som kommer att driva och utveckla bostäderna i Trenumaffären fram till tillträdet, bekräftar också att byggnationen i projektet kommer att uppföras i enlighet med ovanstående.

Sammantaget ges vid handen att Tullholmsviken har goda förutsättningar att bli en ny attraktiv stadsdel i Karlstad, och den fortsatta utvecklingen av området blir mycket spännande att följa.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Tillbaka till förstasidan