Värdepotential i ny stadsdel

Karlstad Tullholmssågen 4 (del av)

Läge
Nuvarande C-läge Karlstad (under utveckling till A alternativt starkare B)

Uthyrbar area totalt
ca 40.500 kvm

Hyresvärde, bedömt
ca 85 mkr

Uthyrningsgrad, bedömd
99%

Underhållsbehov
Nyproduktion

Transaktion

Köptidpunkt
April 2020

Köpare
Trenum

Säljare
Magnolia Bostad

Köpeskilling
1.700 mkr

Bedömd direktavkastning
ca 4,1%

Kr/kvm
42.000

Visa faktaruta

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder i Tullholmsviken i Karlstad. Området utgör del av fastigheten Tullholmssågen 4, där Magnolia Bostad i två omgångar förvärvat byggrätter under 2019 och 2020. Bostäderna förväntas bestå av blandade upplåtelseformer, och byggnationen beräknas starta under andra halvan av 2020 med inflyttning från och med januari 2023.

Försäljningen omfattar 53.500 kvm BTA, och den genomsnittliga bostadsarean för lägenheterna bedöms uppgå till 45 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 1,7 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 42.000 kr/kvm, och enligt Svefas bedömning uppgår hyresvärdet för objektet till ca 85 miljoner kronor. Med beaktande av nämnda parametrar samt det rådande marknadsläget vid köpetidpunkten bedöms direktavkastningen till cirka 4,1 procent.

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick Karlstads befolkning till 93 898 invånare, en ökning med cirka 1,5 procent sedan föregående år. Kommunen arbetar mot visionen att uppnå 100.000 invånare, och målet är att nå den siffran 2025. Projektaktiviteten på bostads­marknaden i Karlstad har de senaste åren varit relativt hög. Inom de vatten- och centrumnära stadsdelarna Inre Hamn, Kanikenäsholmen och Tullholmsviken har ett flertal nationella aktörer genomfört bostadsprojekt, och prognosen för kommande år är fortsatt hög aktivitet med tyngdpunkt inom Tullholmsviken. Området, som tidigare utgjorts av lager och livsmedelsindustri, genomgår för närvarande en omvandling. En ny detaljplan har tagits fram för området och antogs av kommunfullmäktige under maj månad. I planen framgår att staden fortsatt vill bevara områdets historiska industriarv, och de arkitektoniska riktlinjerna präglas av formspråk och materialval som för tankarna till traditionell industribebyggelse. Magnolia Bostad, som kommer att driva och utveckla bostäderna i Trenumaffären fram till tillträdet, bekräftar också att byggnationen i projektet kommer att uppföras i enlighet med ovanstående.

Sammantaget ges vid handen att Tullholmsviken har goda förutsättningar att bli en ny attraktiv stadsdel i Karlstad, och den fortsatta utvecklingen av området blir mycket spännande att följa.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan