Brämön 4 på Norra hamnen i Malmö

Utspridd logistikportfölj med potential

Estancia Logistik, 21 registerfastigheter

Orter Sammanlagt 13 kommuner
Läge Logistik A till B-lägen
Lokalarea 168.515 kvm
Hyresnivå 765 kr/kvm inkl tillägg
Uthyrningsgrad 86%
Hyresgäster Drygt 100 olika hyresgäster
Kontraktstid Genomsnitt 4,9 år

TRANSAKTION
Försäljningstidpunkter Mars 2016
Säljare Privat ägare genom bolag
Köpare Corem Property Group
Köpeskilling 1.315 mkr
Kr/kvm 7.803 kr/kvm
Direktavkastning 7,0–7,25%

Visa faktaruta

I mitten av mars meddelade Corem Property Group att företaget via en bolagsaffär köpt Estancia Logistik innehållande 21 registerfastigheter, i huvudsak avsedda för logistik- och industriverksamhet. Säljare är fyra privatpersoners bolag. Den totala uthyrbara arean anges till 168 515 kvm. Fastigheterna finns i sammanlagt 13 olika kommuner och ligger i regioner där Corem redan finns representerade. Totalt 12 av fastigheterna finns i Stockholmsregionen, inklusive Uppsala, motsvarande nästan hälften av den totala arean. I övrigt finns fastigheterna i Göteborgs- och Malmöregionerna samt Jönköping, Vaggeryd, Borlänge och Västerås. Nio fastigheter innehas med tomträtt.

Säljaren har införskaffat de aktuella fastigheterna vid sammanlagt fyra olika tillfällen mellan 2013 och början av 2015. Innehavstiden har därmed varit relativt kort. Den största transaktionen skedde så sent som i januari 2015 och avsåg en portfölj om sammanlagt nio fastigheter. Säljare var Hemfosa och köpeskillingen cirka 900 miljoner.

Fastigheterna är bebyggda med i huvudsak relativt moderna och ändamålsenliga byggnader. Några mer omfattande outnyttjade utbyggnadsmöjligheter bedöms inte finnas. I beståndet finns drygt hundra hyresgäster. Men lokalerna är inte fullt uthyrda, vakansgraden är 14 procent.

Säljaren redovisar att fastigheternas sammanlagda värde uppgår till 1 315 miljoner kronor och att hyresvärdet uppgår till 129 miljoner kronor som inkluderar diverse tillägg som exempelvis fastighetsskatt, värme etc. Men hyresvärdet inkluderar även hyresgarantier som följer med förvärvet och motsvarar i princip täckning för befintliga vakanser. Det genomsnittliga hyresvärdet uppgår till cirka 765 kr/kvm.

Den vid förvärvstillfället aktuella direktavkastningen kan av Forum Fastighetsekonomi uppskattas på nivån 7,0–7,25 procent. En jämförelsevis hygglig nivå.

Men om hyresgarantierna exkluderas så faller avkastningen till trakten kring 6,15–6,30 procent.

Men med fastigheternas överlag goda lägen, bra byggnader och en lång och tämligen trygg hyresgästlista talar detta för att driftnettot har potential till att gradvis öka och därmed leverera högre avkastning. Men då måste fastigheterna utvecklas ytterligare, vakanserna minst halveras och hyresnivåerna pressas uppåt en del.

TEXT P-O Skoog

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Måndag den 2 november, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan