Utländsk shopping av svensk handel fortsätter

Adaptern 2 och Reläet 18

Fastighet Adaptern 2 och Reläet 18
Uthyrningsbar area 37.000 kvm
Kontraktslängd Blandat
Uthyrningsgrad 90%
Hyresgäster Willys, Jula, Rusta, Bauhaus
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juni 2016
Köpare Standard Life
Säljare Axfast AB
Köpeskilling 525 mkr
Direktavkastning-normaliserad 6,5–6,75 %
Kr/kvm 14.000

Visa faktaruta

Två fastigheter i Ingelsta Retail Park i Norrköping har bytt ägare, från en svensk aktör till en internationell investerare. Det skotska livförsäkringsbolaget Standard Life Investments förvärvade fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18 i slutet av juni. Säljare var Axfast som har varit med och utvecklat den här delen av Ingelstaområdet sedan 2006.

Fastigheterna finns i den del av Ingelstaområdet som ligger närmast de centrala delarna av Norrköping. Läget är bra längs den naturliga avfartsvägen som leder till Norrköping centrum från E4:an.

Andra fastighetsägare i handelsområdet är bland annat Eurocommercial och Niam. Det förstnämnda äger shoppingcentret Ingelsta Shopping, vilket har runt 50 butiker.

Totalt finns det tre byggnader som inhyser runt tio hyresgäster. Störst av dessa är Bauhaus, som har en egen byggnad, och näst största är Willys. Livsmedelsbutiken och Bauhaus bedöms vara dragare. Andra butiker där är bland annat Rusta, Jula, Lager 157 och Stadium Outlet. Det är hyresgäster som man förväntar sig på en sådan här handelsplats. Det har historiskt funnits en del vakanser i fastigheterna.

Hyresnivån för handelsfastigheter i externa områden brukar generellt återfinnas i nivåerna 1 000–1 500 kr/kvm beroende på bland annat läge, standard, utformning, och konkurrens.

Även det här objektet bedöms ha hyror kring den nivån. I vår bedömning har vi antagit en hyresnivå kring 1200 kr/kvm i snitt inklusive eventuellt omsättningstillägg. Utöver det antar vi att även andra brukliga tillägg samt fastighetsskatt bärs av hyresgästen. Driftskostnader som fastighetsägaren svarar för bedöms till 125–175 kr/kvm.

En långsiktig vakansgrad för handelsparken bedöms ligga någonstans runt 5–7 procent. Med ovanstående som grund ger det är objektet en normaliserad direktavkastning på 6,25–6,5 procent. Den initiala avkastningen bedöms vara lägre framför allt beroende på högre befintliga vakanser.

Transaktionen visar åter intresset för handelsfastigheter ifrån de stora internationella investerarna. Standard Life äger sedan tidigare ett tiotal fastigheter i Sverige.

Sammanfattningsvis får köparen två fastigheter i ett väl etablerat externhandelsläge med en bra mix av hyresgäster och potential att jobba med befintliga vakanser för att öka driftnettot.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan