Uppgradering en viktig bricka i affären

Bostäder utanför Örebro

Läge
C-läge Brickebacken, bostäder

Uthyrbar area totalt
ca 18.100 kvm

Hyresvärde, bedömt
16 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
223

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Oktober 2018

Köpare
Victoria Park AB

Säljare
Ekström Proventum Fastigheter AB

Köpeskilling
220 mkr

Direktavkastningskr.
3,75%

Kr/kvm
12.100

Visa faktaruta

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström Proventum Fastigheter.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 18 100 kvadratmeter och inrymmer 14 hyreshusbyggnader i form av radhuslängor med i huvudsak två plan ovan mark. Byggnaderna uppfördes 1971 och utgör en betydande del av området Brickebacken som till stora delar uppfördes under miljonprogrammet. Byggnaderna på objektet byggdes till under åren 2004–2005. 80 procent av lägenheterna består av två respektive tre rum och kök. Utöver bostäder inryms en mindre del lokaler samt 59 garageplatser.

Objektet ligger drygt fem kilometer från centrum och bedöms som ett C-läge för bostäder.

Transaktionsvärdet i affären uppgår till drygt 220 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 12 100 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Svefa bedömer direktavkastningen till omkring 3,75 procent vid försälj­ningstidpunkten, vilket är baserat på en genomsnittlig hyra om cirka 860 kronor per kvadratmeter. Varmhyror för bostäder likt det aktuella objektet avseende läge och ålder bedöms ligga i ett intervall om 800–1 000 kronor per kvadratmeter.

Transaktionsaktiviteten på marknaden i Örebro avseende bostadsfastigheter har varit hög under de senaste fem åren, avkastningskravet har varit sjunkande och är på historiskt låga nivåer, omkring 2,50–3,00 procent i centrala delar.

Ett ökat intresse för miljonprogrammet har kunnat observeras, och bedöms som attraktiva investeringsobjekt, med fokus på lägenhets­utvecklig snarare än fastighetsutveckling.

Överlag sker dock väldigt få försäljningar av fastigheter som ingår i miljonprogrammet i Örebro, eftersom det allmännyttiga bostadsföretaget Öbo innehar ungefär hälften av sitt bestånd i dessa områden och sällan avyttrar. Det kan i sammanhanget noteras att den aktuella fastigheten såldes av just Öbo år 2010.

Tallriset 1 är Victoria Parks andra förvärv på orten. Med det senaste förvärvet i Brickebacken etablerar sig bolaget ytterligare inom tätorten. Vid en första anblick kan direktavkastningen ses som låg, men goda utvecklingsmöjligheter bedöms föreligga för att förbättra fastighetens driftnetto genom hyreshöjande renoveringsåtgärder vid omflyttning.

Missa inte! Mälarmarknaden 2020: Nytt läge för fastigheter

Tisdag 20 okt 2020 Västerås.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan