Uppgradering en viktig bricka i affären

Bostäder utanför Örebro

Läge
C-läge Brickebacken, bostäder

Uthyrbar area totalt
ca 18.100 kvm

Hyresvärde, bedömt
16 mkr

Uthyrningsgrad
100%

Antal hyresgäster
223

Underhållsbehov
Normalt

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Oktober 2018

Köpare
Victoria Park AB

Säljare
Ekström Proventum Fastigheter AB

Köpeskilling
220 mkr

Direktavkastningskr.
3,75%

Kr/kvm
12.100

Visa faktaruta

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström Proventum Fastigheter.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 18 100 kvadratmeter och inrymmer 14 hyreshusbyggnader i form av radhuslängor med i huvudsak två plan ovan mark. Byggnaderna uppfördes 1971 och utgör en betydande del av området Brickebacken som till stora delar uppfördes under miljonprogrammet. Byggnaderna på objektet byggdes till under åren 2004–2005. 80 procent av lägenheterna består av två respektive tre rum och kök. Utöver bostäder inryms en mindre del lokaler samt 59 garageplatser.

Objektet ligger drygt fem kilometer från centrum och bedöms som ett C-läge för bostäder.

Transaktionsvärdet i affären uppgår till drygt 220 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 12 100 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Svefa bedömer direktavkastningen till omkring 3,75 procent vid försälj­ningstidpunkten, vilket är baserat på en genomsnittlig hyra om cirka 860 kronor per kvadratmeter. Varmhyror för bostäder likt det aktuella objektet avseende läge och ålder bedöms ligga i ett intervall om 800–1 000 kronor per kvadratmeter.

Transaktionsaktiviteten på marknaden i Örebro avseende bostadsfastigheter har varit hög under de senaste fem åren, avkastningskravet har varit sjunkande och är på historiskt låga nivåer, omkring 2,50–3,00 procent i centrala delar.

Ett ökat intresse för miljonprogrammet har kunnat observeras, och bedöms som attraktiva investeringsobjekt, med fokus på lägenhets­utvecklig snarare än fastighetsutveckling.

Överlag sker dock väldigt få försäljningar av fastigheter som ingår i miljonprogrammet i Örebro, eftersom det allmännyttiga bostadsföretaget Öbo innehar ungefär hälften av sitt bestånd i dessa områden och sällan avyttrar. Det kan i sammanhanget noteras att den aktuella fastigheten såldes av just Öbo år 2010.

Tallriset 1 är Victoria Parks andra förvärv på orten. Med det senaste förvärvet i Brickebacken etablerar sig bolaget ytterligare inom tätorten. Vid en första anblick kan direktavkastningen ses som låg, men goda utvecklingsmöjligheter bedöms föreligga för att förbättra fastighetens driftnetto genom hyreshöjande renoveringsåtgärder vid omflyttning.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Tillbaka till förstasidan