Tvättbjörnen trivs bra i centrala Sundsvall

Portfölj, Sundsvall 

Läge A – kontor
Gatuadress Storgatan 1-8 m fl
Uthyrbar area totalt 16 150 kvm
Hyresgäster knowit, Invito, Opus m fl
Marknadshyra 17 mkr
Uthyrningsgrad  88%
Hyresrisk Normal

TRANSAKTION
Köptidpunkt November 2012
Tillträde Mars 2013
Köpare Tvättbjörnen
Säljare Diös
Köpeskilling 140 mkr i underliggande fastighetsvärde (bolagsaffär)
Initial direktavkastning 5,4 %
Kr/kvm 8 700

Visa faktaruta

Transaktionsaktiviteten i centrala Sundsvall har varit hög under de senaste åren och har dominerats av fastighetsbolag med lokal förankring. I mars tillträdde den lokala aktören Tvättbjörnen sex stycken centralt belägna fastigheter som förvärvades av Diös i en bolags­ affär under november 2012

Fastigheterna Mercurius 5, 11 och 12, Minerva 4 och 6 samt Bacchus 10 är samtliga belägna i anslutning till Storgatan och byggdes i slutet av 1800­-talet efter den stora branden i Sundsvall. I likhet med andra fastig­heter i centrala Sundsvall med bygg­ år efter branden karakteriseras de av vackra fasader och trappuppgångar samt stora öppna spisar. Ytorna är dock ofta svåranpassade och kostnaden för tekniska installationer blir ofta dyrare än normalt då bjälklag och väggar är tjocka.

Kvarteren där de aktuella fast­igheterna är belägna bedöms som ett A­-läge för kontor och bostäder men som B­-läge för handel. I kvarte­ren finns ett flertal välrenommerade restauranger och butiker i gatupla­net. Från våning ett och uppåt är det kontorslokaler och bostäder.
Fastigheterna omfattar 16 150 kvm uthyrningsbar area varav drygt 5 200 kvm avser kontor, 4 600 kvm butiker och 5 600 kvm bostäder.

Vakansgraden bedöms till cirka 12 procent av ytorna och hyrorna be­ döms i genomsnitt till 1 050 kr/kvm för kontor, 1 200 kr/kvm för butiker och 830 kr/kvm för bostäder. De genomsnittliga marknadshyrorna i det geografiska mikroläget bedöms till 100–200 kr/kvm högre än hyresnivåerna i de förvärvade fastig­heterna.

Det underliggande fastighetsvär­det i affären var 140 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 8 700 kr/kvm uthyrningsbar area. Priset per kva­dratmeter är något lägre än de se­naste transaktionerna i Stenstaden som dock har haft ett bättre läge. I augusti 2011 förvärvade Lilium Jupi­ter 6 från Norrporten för 9 200 kr/ kvm. Kvarter Jupiter är beläget ett kvarter närmare Stora Torget än Minerva och fastigheterna har i övrigt uppenbara likheter.

Den initiala direktavkastningen bedöms till cirka 5,4 procent vilket är något lägre än normalt för jämförbara fastigheter i Sundsvall. Man kan konstatera att hyrespo­tential finns i både vakanta ytor och i befintliga hyresnivåer samtidigt som underhållet på fastigheterna bedöms mer eftersatt än normalt. Sammantaget bedöms prisnivån som rimlig tanke på detta.

TEXT RICKARD HELLSTRÖM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan