Tvättbjörnen trivs bra i centrala Sundsvall

Portfölj, Sundsvall 

Läge A – kontor
Gatuadress Storgatan 1-8 m fl
Uthyrbar area totalt 16 150 kvm
Hyresgäster knowit, Invito, Opus m fl
Marknadshyra 17 mkr
Uthyrningsgrad  88%
Hyresrisk Normal

TRANSAKTION
Köptidpunkt November 2012
Tillträde Mars 2013
Köpare Tvättbjörnen
Säljare Diös
Köpeskilling 140 mkr i underliggande fastighetsvärde (bolagsaffär)
Initial direktavkastning 5,4 %
Kr/kvm 8 700

Visa faktaruta

Transaktionsaktiviteten i centrala Sundsvall har varit hög under de senaste åren och har dominerats av fastighetsbolag med lokal förankring. I mars tillträdde den lokala aktören Tvättbjörnen sex stycken centralt belägna fastigheter som förvärvades av Diös i en bolags­ affär under november 2012

Fastigheterna Mercurius 5, 11 och 12, Minerva 4 och 6 samt Bacchus 10 är samtliga belägna i anslutning till Storgatan och byggdes i slutet av 1800­-talet efter den stora branden i Sundsvall. I likhet med andra fastig­heter i centrala Sundsvall med bygg­ år efter branden karakteriseras de av vackra fasader och trappuppgångar samt stora öppna spisar. Ytorna är dock ofta svåranpassade och kostnaden för tekniska installationer blir ofta dyrare än normalt då bjälklag och väggar är tjocka.

Kvarteren där de aktuella fast­igheterna är belägna bedöms som ett A­-läge för kontor och bostäder men som B­-läge för handel. I kvarte­ren finns ett flertal välrenommerade restauranger och butiker i gatupla­net. Från våning ett och uppåt är det kontorslokaler och bostäder.
Fastigheterna omfattar 16 150 kvm uthyrningsbar area varav drygt 5 200 kvm avser kontor, 4 600 kvm butiker och 5 600 kvm bostäder.

Vakansgraden bedöms till cirka 12 procent av ytorna och hyrorna be­ döms i genomsnitt till 1 050 kr/kvm för kontor, 1 200 kr/kvm för butiker och 830 kr/kvm för bostäder. De genomsnittliga marknadshyrorna i det geografiska mikroläget bedöms till 100–200 kr/kvm högre än hyresnivåerna i de förvärvade fastig­heterna.

Det underliggande fastighetsvär­det i affären var 140 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 8 700 kr/kvm uthyrningsbar area. Priset per kva­dratmeter är något lägre än de se­naste transaktionerna i Stenstaden som dock har haft ett bättre läge. I augusti 2011 förvärvade Lilium Jupi­ter 6 från Norrporten för 9 200 kr/ kvm. Kvarter Jupiter är beläget ett kvarter närmare Stora Torget än Minerva och fastigheterna har i övrigt uppenbara likheter.

Den initiala direktavkastningen bedöms till cirka 5,4 procent vilket är något lägre än normalt för jämförbara fastigheter i Sundsvall. Man kan konstatera att hyrespo­tential finns i både vakanta ytor och i befintliga hyresnivåer samtidigt som underhållet på fastigheterna bedöms mer eftersatt än normalt. Sammantaget bedöms prisnivån som rimlig tanke på detta.

TEXT RICKARD HELLSTRÖM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan