Toppnivå i område för nybyggnation

Sundbyberg 2:185

Läge B-läge, Sundbyberg, Västra Ursvik
Uthyrbar area totalt ca 10.000 kvm
Hyresvärde, bedömt ca 26 mkr
Antal lägenheter 200
Underhållsbehov Nyproduktion

TRANSAKTION
Köptidpunkt Januari 2021
Köpare CBRE Global Investors
Säljare Magnolia Bostad
Köpeskilling 588 mkr
Direktavkastning, bedömd ca 3,75%

● Hårt investerartryck på nyproduktion i Stockholmsområdet.
● Höga 59.000 kr/kvm är en rekordnivå för liknande område.
● Tvärbanan kommer att binda ihop området med Bromma/Alvik åt ena hållet och Kista åt andra.

Visa faktaruta

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det CBRE Global Investors som förvärvade Magnolias bostadsprojekt i västra Ursvik i Sundbyberg. Projektet omfattar 9.740 kvadratmeter bostäder, fördelat på 200 lägenheter motsvarande en snittstorlek om 49 kvadratmeter. Vidare ska cirka 270 kvadratmeter lokaler inrymmas liksom 76 parkeringsplatser. Fastighetsvärdet uppgår till 588 miljoner kronor, vilket motsvarar en köpeskilling om cirka 59.000 kr/kvm. Projektet är beläget i ett nybyggnadsområde i direkt närhet till kommande tvärbanelinje. Byggstart är förväntad till första kvartalet 2021 och färdigställande beräknas till det andra kvartalet 2023. Svefa bedömer normhyran för projektet till 2.150 kr/kvm, vilket motsvarar cirka 26 miljoner kronor. Svefa bedömer yielden till cirka 3,75 procent.

Under de senaste åren har omsättningen av bostadsfastigheter ökat, där särskilt nyprodu­cerade bostäder haft tydligast press nedåt på avkastningskraven.

Under pandemin har svensk ekonomi stimulerats av flertalet stödpaket samtidigt som marknadens fokus och preferenser skiftat mot säkrare kassaflöden. Med facit i hand utgjorde bostads­transaktionerna 31 procent av den totala transaktionsvolymen under 2020, att jämföra med 22 procent under 2019. Många affärer under andra halvan av 2020 visar på nya rekordnivåer för nyproducerade bostäder i Stockholms närförorter.

Svefa bedömer att hyresbostäder kommer att stå sig starkt genom den fortsatta pandemin. Även framöver bedöms det finnas goda förutsättningar till hög efterfrågan på bostadsprojekt i Stockholmsområdet då bostadsbehovet ännu är långt ifrån mättat. Trots ett fortsatt stort regionalt behov ser Svefa dock en risk i att bostadshyrorna blivit alltför höga i relation till kostnaden att äga.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att många investerare betraktar nyproduktion av hyresbostäder i storstadsmiljöer som en långsiktig trygg och säker källa till intäkter. Svefa bedömer emellertid att de rådande nyproduktionshyrorna kan resultera i stigande omflyttningsvakanser i takt med ett ökat bostadsutbud, något som marknaden inte förefaller ta höjd för i aktuella affärer.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Tillbaka till förstasidan