Storaffär i utvidgat CBD

Fram tills helt nyligen har World Trade Center och Cityterminalen betraktats som gränsen för ”central business district” (CBD) i Stockholm. På senare år har dock intresset för kontorslokaler i området runt Centralstationen ökat.
Genom Jernhusens ombyggnad av kontorshuset, Klarabergshuset, invid Klarabergsviadukten, som genom åren bland annat innehållit kontorslokaler för SJ, har nu gränsen för CBD förskjutits ytterligare en bit,
tagit steget över spårområdet och innefattar nu även Klaraberghuset.
Ur kommunikationssynpunkt är läget således ett av de bästa i Stockholm, och som kontorsläge kommer det på sikt att ytterligare att förbättras genom en rad nybyggnadsprojekt som nu pågår i Västra Klara.
Byggnaden är ursprungligen uppförd år 1946 och har genom åren främst inrymt kontor och andra lokaler för SJ. Av den totala uthyrningsbara arean på 21 500 kvadratmeter utgör cirka 15 000 kvadratmeter kontor. Övriga ytor utgörs i huvudsak av lokaler för Posten, och är till stor del belägna under Klarabergsviaduktens gatuplan.
Genom att byggnaden uppfördes som en pelardäckskonstruktion, har man vid ombyggnaden haft möjligheten att tillskapa moderna, flexibla och rationella kontorslokaler. Just den typ av lokaler som marknaden nu efterfrågar.

Jernhusen har också lyckts väl med uthyrningen och samtliga ytor är nu kontrakterade. Nytecknade hyresavtal har nivåer väl i nivå med det traditionella CBD, vilket också är ett bevis på områd-ets ökande attraktivitet.
Samtliga ytor i fastigheten är kontrakterade. Utgående hyra (efter inflyttning av alla hyresgäster utan beaktande av en del initiala rabatter) uppgår till 66 miljoner kronor, med en bra mix av långa, säkra hyresavtal och avtal som på lite sikt medför potential för hyreshöjningar om hyresmarknaden utvecklas positivt.
Att läget bedöms som mycket intressant bland investerare har visat sig genom ett stort intresse för Klarabergshuset både från svenska och internationella fastighetsinvesterare. Slutlig köpare till Klarabergshuset blev det norska DnB, till ett pris av 1 300 miljoner, kronor vilket motsvarar en direktavkastning på 4,4 procent, obeaktat initiala hyresrabatter. Flera budgivare torde ha räknat med stigande marknadshyror inom de närmaste åren inom området, vilket också indikeras av försäljningspriset och direktavkastnigen. 

Jan Rosengren

  • Jernhusen har genom förädlingen av Klarabergshuset flyttat CBD i Stockholm.
  • Klarabergshuset är DnB Nors första fastighetsinvestering i Sverige, och innebär att ytterligaren en ny stor utländsk aktör etablerar sig på den svenska marknaden.
  • Transaktionen är en i raden som visar att direktavkastnings-krav runt 4,5 procent nu är en etablerad nivå för bra objekt i CBD.
  • Det höga priset liksom de höga nivåerna vid budgivningen tyder på att många investerare räknar med stigande marknadshyror den närmaste tiden,

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan