Stor efterfrågan på citynära logistik

Backa 22:3 & 22:8, Göteborg

Adress Exportgatan 51A, 53, Hisings Backa
Antal 2 fastigheter
Uthyrbar area totalt 43.500 kvm
Uthyrningsgrad 97 %
Kontraktslängd 10 år
Hyresgäster Dagab Inköp & Logistik AB
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normal

TRANSAKTION
Köptidpunkt Mars 2017
Köpare Ej offentliggjord
Säljare Axfast
Köpeskilling 453 mkr
Direktavkastning, marknadshyra 5,75 %

Visa faktaruta

I slutet av mars annonserades att Axfast avyttrar två lager- och logistikfastigheter i attraktiva Backa, Göteborg. Fastigheterna, som ligger precis bredvid varandra på Exportgatan, omfattar totalt 43.500 kvm uthyrningsbar yta och är näst intill fullt uthyrda till Dagab. Objekten omfattar varmlager, helautomatiserat höglager, terminal, kyl- och fryslager samt kontor. Byggnaderna uppfördes ursprungligen i början av 1970-talet men har därefter tillbyggts och renoverats och utgör i dag moderna lager- och logistikytor.

Göteborg är allmänt känt som Sveriges bästa logistikläge, där bland annat affärstidningen Intelligent Logistik utnämnt staden som ”Sveriges självklara logistikhuvudstad”. Med sin lokalisering tillhör Backa därför ett av Sveriges mest eftertraktade områden för logistiketableringar, bland annat är DHL, Schenker, Jolly Room och Onemed etablerade här. Med E6:an dragen genom området tillgodogör sig fastigheterna här mycket goda kommunikationer, vilka också kommer att förbättras via den nya Marieholmsförbindelsen. Tingstadstunneln, som i dag ensam leder trafik från E6 till E20, blir lätt överbelastad med stopp som följd. Den nya Marieholmstunneln är därför ett välkommet tillskott för effektivare trafiklösningar.

Med endast fem minuters restid till centrala Göteborg har fastigheterna också utmärkta förutsättningar som ”last mile”-logistik. Just last mile-fastigheter har på senare år blivit alltmer eftertraktade som investeringsobjekt i övriga Europa och med begynnande intresse i Sverige. Det är ett resultat av effektiviserade distributionskedjor, vilket ökat behovet av centrala logistikfastigheter för omlastning och utkörning till kund.

Köpeskillingen rapporterades till 453 miljoner kronor, vilket renderar i ett genomsnittligt pris omkring 10.400 kr/kvm. Med långa hyreskontrakt skrivna på marknadsmässiga nivåer och en initial vakansgrad om 3 procent indikerar transaktionen, enligt CBRE:s bedömning, en direktavkastning omkring 5,75 procent.

Transaktionen vittnar därmed om det fortsatt starka intresset för säkra produkter, med sjunkande direktavkastningskrav som följd.

Sammanfattningsvis har köparen förvärvat två kvalitativa lagerfastigheter, uthyrda till en stabil hyresgäst på långa kontrakt, belägna i Sveriges självklara logistikhuvudstad.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan