Stor efterfrågan på citynära logistik

Backa 22:3 & 22:8, Göteborg

Adress Exportgatan 51A, 53, Hisings Backa
Antal 2 fastigheter
Uthyrbar area totalt 43.500 kvm
Uthyrningsgrad 97 %
Kontraktslängd 10 år
Hyresgäster Dagab Inköp & Logistik AB
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normal

TRANSAKTION
Köptidpunkt Mars 2017
Köpare Ej offentliggjord
Säljare Axfast
Köpeskilling 453 mkr
Direktavkastning, marknadshyra 5,75 %

Visa faktaruta

I slutet av mars annonserades att Axfast avyttrar två lager- och logistikfastigheter i attraktiva Backa, Göteborg. Fastigheterna, som ligger precis bredvid varandra på Exportgatan, omfattar totalt 43.500 kvm uthyrningsbar yta och är näst intill fullt uthyrda till Dagab. Objekten omfattar varmlager, helautomatiserat höglager, terminal, kyl- och fryslager samt kontor. Byggnaderna uppfördes ursprungligen i början av 1970-talet men har därefter tillbyggts och renoverats och utgör i dag moderna lager- och logistikytor.

Göteborg är allmänt känt som Sveriges bästa logistikläge, där bland annat affärstidningen Intelligent Logistik utnämnt staden som ”Sveriges självklara logistikhuvudstad”. Med sin lokalisering tillhör Backa därför ett av Sveriges mest eftertraktade områden för logistiketableringar, bland annat är DHL, Schenker, Jolly Room och Onemed etablerade här. Med E6:an dragen genom området tillgodogör sig fastigheterna här mycket goda kommunikationer, vilka också kommer att förbättras via den nya Marieholmsförbindelsen. Tingstadstunneln, som i dag ensam leder trafik från E6 till E20, blir lätt överbelastad med stopp som följd. Den nya Marieholmstunneln är därför ett välkommet tillskott för effektivare trafiklösningar.

Med endast fem minuters restid till centrala Göteborg har fastigheterna också utmärkta förutsättningar som ”last mile”-logistik. Just last mile-fastigheter har på senare år blivit alltmer eftertraktade som investeringsobjekt i övriga Europa och med begynnande intresse i Sverige. Det är ett resultat av effektiviserade distributionskedjor, vilket ökat behovet av centrala logistikfastigheter för omlastning och utkörning till kund.

Köpeskillingen rapporterades till 453 miljoner kronor, vilket renderar i ett genomsnittligt pris omkring 10.400 kr/kvm. Med långa hyreskontrakt skrivna på marknadsmässiga nivåer och en initial vakansgrad om 3 procent indikerar transaktionen, enligt CBRE:s bedömning, en direktavkastning omkring 5,75 procent.

Transaktionen vittnar därmed om det fortsatt starka intresset för säkra produkter, med sjunkande direktavkastningskrav som följd.

Sammanfattningsvis har köparen förvärvat två kvalitativa lagerfastigheter, uthyrda till en stabil hyresgäst på långa kontrakt, belägna i Sveriges självklara logistikhuvudstad.

Missa inte! Bostadsdagen Göteborg: Kris i bostadsfrågan, vad händer nu?

Onsdag 30 januari 2019, Göteborg.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Affärsanalys

Gårda fortsätter att bjuda på miljardköp

Gårda är en av de stadsdelar i Göteborg som står inför stor omdaning, tilltron till området speglas i hur flertalet …

Affärsanalys

Klädsamt centrallager byter ägare

Lager och logistik har under senare tid varit orden på allas läppar och mycket tyder på att så även kommer …

Affärsanalys

Satsar på ökande hyresnivåer i B-lägen

Sofia Törnqvist på Newsec har satt analyspennan i en affär på Södermalm i Stockholm där WQT var köpare.

Affärsanalys

Nyutvecklad handel får annan typ av ägare

En affär med handelsfastigheter i Västsverige analyseras av Martin Larsson på Newsec.

Affärsanalys

Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Johan Hoff på C&W analyserar en transaktion med en handelsfastighet i en regionort.

Affärsanalys

Överraskande cityköp – kan ge ny inriktning

Objektet bedöms kunna ha viss potential för annan användning på sikt. Viktor Pettersson på C&W analyser intressant affär.

Affärsanalys

Låga yielder i C-läge i Norrköping

Bostäder i C-läge är rejält heta på transaktionsmarknaden. Petter Öhman på Svefa analyserar en sådan affär.

Affärsanalys

Pressat område lyfts av infrastruktur

Per Wieslander på Svefa har satt analyständerna i affären med en välkänd stor fastighet i Malmö.

Tillbaka till förstasidan