Stor efterfrågan på citynära logistik

Backa 22:3 & 22:8, Göteborg

Adress Exportgatan 51A, 53, Hisings Backa
Antal 2 fastigheter
Uthyrbar area totalt 43.500 kvm
Uthyrningsgrad 97 %
Kontraktslängd 10 år
Hyresgäster Dagab Inköp & Logistik AB
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normal

TRANSAKTION
Köptidpunkt Mars 2017
Köpare Ej offentliggjord
Säljare Axfast
Köpeskilling 453 mkr
Direktavkastning, marknadshyra 5,75 %

Visa faktaruta

I slutet av mars annonserades att Axfast avyttrar två lager- och logistikfastigheter i attraktiva Backa, Göteborg. Fastigheterna, som ligger precis bredvid varandra på Exportgatan, omfattar totalt 43.500 kvm uthyrningsbar yta och är näst intill fullt uthyrda till Dagab. Objekten omfattar varmlager, helautomatiserat höglager, terminal, kyl- och fryslager samt kontor. Byggnaderna uppfördes ursprungligen i början av 1970-talet men har därefter tillbyggts och renoverats och utgör i dag moderna lager- och logistikytor.

Göteborg är allmänt känt som Sveriges bästa logistikläge, där bland annat affärstidningen Intelligent Logistik utnämnt staden som ”Sveriges självklara logistikhuvudstad”. Med sin lokalisering tillhör Backa därför ett av Sveriges mest eftertraktade områden för logistiketableringar, bland annat är DHL, Schenker, Jolly Room och Onemed etablerade här. Med E6:an dragen genom området tillgodogör sig fastigheterna här mycket goda kommunikationer, vilka också kommer att förbättras via den nya Marieholmsförbindelsen. Tingstadstunneln, som i dag ensam leder trafik från E6 till E20, blir lätt överbelastad med stopp som följd. Den nya Marieholmstunneln är därför ett välkommet tillskott för effektivare trafiklösningar.

Med endast fem minuters restid till centrala Göteborg har fastigheterna också utmärkta förutsättningar som ”last mile”-logistik. Just last mile-fastigheter har på senare år blivit alltmer eftertraktade som investeringsobjekt i övriga Europa och med begynnande intresse i Sverige. Det är ett resultat av effektiviserade distributionskedjor, vilket ökat behovet av centrala logistikfastigheter för omlastning och utkörning till kund.

Köpeskillingen rapporterades till 453 miljoner kronor, vilket renderar i ett genomsnittligt pris omkring 10.400 kr/kvm. Med långa hyreskontrakt skrivna på marknadsmässiga nivåer och en initial vakansgrad om 3 procent indikerar transaktionen, enligt CBRE:s bedömning, en direktavkastning omkring 5,75 procent.

Transaktionen vittnar därmed om det fortsatt starka intresset för säkra produkter, med sjunkande direktavkastningskrav som följd.

Sammanfattningsvis har köparen förvärvat två kvalitativa lagerfastigheter, uthyrda till en stabil hyresgäst på långa kontrakt, belägna i Sveriges självklara logistikhuvudstad.

Tidigare Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris i utmanande framtidsläge

En affär i ett av Stockholms mest intressanta ”framtidsområden” analyseras av Mattias Källgren på CBRE

Affärsanalys

Långa kontrakt med risk i framtiden

Daniel Holmkvist på CBRE ser både upp- och nedsidor i en portföljaffär med åtta industrifastigheter.

Affärsanalys

Offensiv prissättning inom hett segment

Peter W-O Berglin på Savills analyserar en transaktion med äldreboende i Täby.

Affärsanalys

Sunda prisnivåer eller underprisade tillgångar?

Patrick Andersson på Savills sätter analyständerna i en affär som ägt rum i ett område som tidigare var ett av Malmös allra hetaste.

Nyheter från webben

Affärsanalys

Smart affär för att minska risktagandet

Fredrik Karlsson på Newsec sätter analyständerna i en affär med bostadsbyggrätter.

Bonnier värvar uthyrare från AL

Inför det nya året satsar Bonnier Fastigheter på att utveckla och stärka uthyrningen ytterligare. Därför har Stina Kullman anställts som …

SHH Bostad bygger i Linköping

SHH Bostad har fått en markanvisning i Vikingstad, cirka en mil utanför Linköping. Där ska SHH uppföra 52 bostäder med inflyttning under 2020. Detaljplanen …

Lidl öppnar i Mora

Rico Estate Development (RED) har tecknat ett avtal med Lidl om en butik i den sista etappen i RED:s utvecklingsprojekt i Noret i Mora. …

Affärsanalys

Attraktiv avkastning i bohuslänsk sommarstad

Akka förvärvade från Willhem. Henrik Roderhult på Newsec analyserar affären.

Affärsanalys

Slår till med tidigt köp i expansiva ”Flempan”

Niam har köpt tre nyproducerade fastigheter i Flemingbergsdalen från Skanska. Läs Patrik Lundströms analys av transaktionen.

Affärsanalys

Logisk affär efter att konvertering ägt rum

Fredrik Rost på Cushman & Wakefield analyserar en affär i Lund. i transaktionen fann säljare och köpare varandra på ett helt logiskt sätt.

Affärsanalys

Bostadsrättsförening köper miljonprogram

En av de större ombildningarna i Sverige någonsin analyseras av Helena Edberg på Forum Fastighetsekonomi.

Affärsanalys

Staten och kommunen är stora hyresgäster

Köparen vill sannolikt attrahera fler samhällshyresgäster, skriver P-O Skoog, vid Forum Fastighetsekonomi, i en analys av affären.

Affärsanalys

Bra riskspridning på stor logistikportfölj

Daniel Holmkvist vid Savills granskar en affär med logistikfastigheter värda hela 5,6 miljarder kronor.

Affärsanalys

Ser möjligheter även på mindre orter

Sofia Törnqvist vid Savills analyserar en bostadsaffär där Balder säljer till D. Carnegie & co.

Tillbaka till förstasidan