Stor affär i norr med flera korta hyreskontrakt

Portfölj, norra Sverige

Fastigheter 39 objekt i 11 kommuner
Totalarea ca 145.000 kvm
Totalt hyresvärde Drygt 100 mkr inkl. tillägg
Uthyrningsgrad ca 90%
Hyresgäster Ett 200-tal
Hyresrisk Normal
Underhållsbehov Normalt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Juli 2014
Köpare NP3
Säljare Kungsleden
Köpeskilling 760 mkr
Direktavkastning, initial 7,50–7,75%
Kr/kvm 5.230

Visa faktaruta

I början av juli blev det klart att NP3 Fastigheter fortsätter sin expansion i norra Sverige genom att köpa 39 objekt från Kungsleden. Köpeskillingen i affären uppgick till 760 miljoner kronor, motsvarande 5 200 kr/kvm. Portföljen har stor geografisk spridning och rymmer objekt i elva kommuner, från Borlänge i söder till Luleå i norr. Tyngdpunkten ligger dock i Umeå (15 objekt), Härnösand (8) samt Luleå (3) som tillsammans står för närmare 80 procent av det totala hyresvärdet.

Cirka 60 procent av den uthyrningsbara ytan på 145 000 kvm avser lager- och industriytor (med tillhörande kontor), men portföljen rymmer även renodlade butiks- och kontorsfastigheter i centrala eller centrumnära lägen. Belägenheten för industriobjekten får betecknas som bra på respektive ort.

Av orterna får Umeå och Luleå sägas vara de med bäst tillväxtmöjligheter framöver. efter flera tidigare förvärv under 2013–2014 äger NP3 nu totalt cirka 30 fastigheter på de båda marknaderna. de förvärvade objekten har fyllts upp väl av Kungsleden och bedöms ge stabila kassaflöden även i framtiden.

Bortsett från mindre objekt på diverse småorter, så ligger nog den stora utmaningen för köparen i Härnösandsbeståndet. Staden domineras av publika hyresgäster och har brottats med stora problem under senare år. Portföljen rymmer i dag större förhyrningar till bland annat Kriminalvården, domstolsverket och trafikverket, men i samtliga fall på korta avtal. detta innebär en viss hyresrisk framgent, samtidigt som det blir svårt att fylla redan halvtomma byggnader på nytt.

Den totala vakansgraden i portföljen uppgår till drygt 10 procent. Bortsett från möjligheten att fylla upp tomma ytor, bedöms hyrespotentialen som begränsad. den initiala avkastningen på affären har DTZ bedömt till 7,50–7,75 procent.

För Kungsleden innebär affären att man nu lämnat tio av de elva orterna helt. Affären passar därmed väl in i bolagets uttalade strategi att renodla beståndet till färre orter samt vikta om med ökat fokus på storstäderna.

För NP3, som siktar på börsintroduktion runt årsskiftet, innebär affären att bolaget nu på kort tid uppnått ett bestånd om 3 miljarder på sina huvudmarknader. Den geografiska mixen ger viss riskspridning, samtidigt som den nu uppnådda volymen på flera orter bedöms bidra till en mer effektiv förvaltning framöver.

TEXT PATRIK LUNDSTRÖM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen …

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan