Stor affär i lilla Motala när Åhman expanderar

Tellus 1, Motala

Läge Området Väster inom centralorten 1,5 km från torget
Adress Agneshögsgatan 31–57
Uthyrbar area ca 38.000 kvm, inkl ca 1.500 kvm lokaler
Hyresrisk Låg för bostäderna, medel för lokalerna

TRANSAKTION
Avslut Mitten december 2014
Köpare Vasaparken Fastigheter AB (ägs av familjen Åhman i Linköping)
Säljare Provinsfastigheter (fd Allokton)
Köpeskilling Bedömt till 230 – 240 mkr
Direktavkastning, initial 5–5,3%
Kr/kvm ca 6.100–6.300

Visa faktaruta

Det händer inte ofta att Motala är platsen för en affär i flerhundramiljonersklassen. Men i december hände det. Köpeskillingen är inte känd men Forum Fastighetsekonomi har grovt ”gafflat in” det underliggande fastighetsvärdet till cirka 220–240 miljoner kronor.

Affären avser en större bostadshyresfastighet, Tellus 1, i stadsdelen Väster eller Råssnäs som en del ortsbor hellre säger. Området ligger cirka 1,5 kilometer från stadscentrum och med promenadavstånd till det fina Varamobadet.

Beståndet inrymmer 485 lägenheter och en handfull lokaler. Byggnaderna som är 14 till antalet utgörs av trevåningshus uppförda 1969 till 1971. Det var Byggnads AB LE Lundberg som byggde husen och var dess ägare fram till 2005. Då såldes fastigheten till Sacken Holding som senare namnändrades till Allokton och som i sin tur 2011 namnändrades till Provinsfastigheter. I affären ingick ytterligare två fastigheter i Motala. Nu är det alltså Allokton eller egentligen Provinsfastigheter som säljer fastigheten, genom bolag, till Linköpingsbaserade Vasaparken. Detta blir företagets första förvärv av bostadshyresfastigheter i Motala – en ort som Vasaparken säger sig se en bra utveckling i.

När Lundbergs sålde till Allokton angavs köpeskillingen till 234 miljoner kronor för samtliga tre fastigheter. Nu nio år senare är det underliggande värdet alltså på ungefär samma nivå – fast då för ett av de tre objekten.

Direktavkastningen kan överslagsmässigt indikeras på nivån 5,0–5,3 procent och snittpriset runt 6.000 kr/kvm. Snittpriset ligger inom det normala prisintervall som varit gällande för hyresfastigheter i Motala under de senaste åren. Detta gäller också direktavkastningen men om det även tas i beaktande att området på orten har en status strax under medel så gränsar avkastningsnivån mot lågt. Men samtidigt är hyresnivån tämligen låg vilket reducerar hyresrisken.

Beståndet är dock välbyggt och hyggligt välskött. Möjligen ser köparen utvecklingsmöjligheter i fastigheten som i så fall kan dra upp hyresnivån något. Möjligen finns det till och med redan i dag en outnyttjad hyrespotential som i så fall förbättrar direktavkastningen. Vakansgraden för objektet är i det närmsta obefintlig – en situation som troligtvis kommer att vara rådande framöver. Såväl köpare som säljare får anses ha gjort en relativt bra affär.

TEXT P-O Skoog

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

I juli sålde JM tre hyresrättsfastigheter i Stockholmsområdet till Aberdeen Standard Investments. Totalt ingick 376 bostäder i affären, som uppgick …

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Samtidigt som bostäder blir ett allt hetare segment för investerare så har intresset för handelsfastigheter svalnat. Skillnaderna mellan bra och …

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan