Söderport säljer snabbt med bra vinst

Portfölj, 34 Objekt

Lokalarea  26 400 kvm
Totalt hyresvärde 12 mkr inkl tillägg
Uthyrningsgrad  100%
Hyresgäster AB Svensk Bilprovning, Opus Bilprovning
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Normal

TRANSAKTION
Köpetidpunkt april 2013
Köpare Altira
Säljare Söderport
Köpeskilling 95 mkr
Direktavkastning, initial 9%
Kr/kvm 3 600

Visa faktaruta

I mitten av april blev det offentligt att Söderport säljer 32 fastigheter och två tomträtter till altira. Köpeskillingen uppgick till 95 miljoner kronor, motsvarande 3 600 kr/kvm. objekten ingick i det bestånd om totalt 142 bilprovningsanläggningar som Söderport, helägt av Sagax och Hemfosa, förvärvade av den svenska staten i november 2012. Så sent som i februari 2013 avyttrade man även 41 bilprovningar i södra och västra Sverige till carlqvist Bil.

Fastigheterna i denna portfölj är lokaliserade till 33 kommuner i Mellansverige och framförallt dalarna, Värmland och Västmanland. den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 26 400 kvm. den största anläggningen i portföljen är belägen i Karlstad (ca 1 800 kvm) och den minsta i Åmål (ca 390 kvm). Snittstorleken uppgår till 780 kvm.

Lokalerna består i huvudsak av verkstadslokaler som används för bilprovningsverksamhet. Löptiden på hyresavtalen varierar från tre till nio år, med en återstående genomsnittlig löptid på fem
år. Alla anläggningar är idag fullt uthyrda. Hyresgäst på objekten är i huvudsak aB Svensk Bilprovning och opus Bilprovning.

Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 12 miljoner kronor inklusive tillägg, motsvarande drygt 450 kr/ kvm i genomsnitt. Fastighetsägarens ansvar begränsas i stort sett till kostnader för försäkring och yttre underhåll. Vissa av anläggningarna har ett visst eftersatt underhåll.

DTZ bedömer den initiala direktavkastningen i affären till runt 9 procent. För säljaren, Söderport, innebär detta att man på kort tid gjort en god vinst och sålt fastigheterna för cirka 15 procent över vad man förvärvade dem för.

För köparen Altira, som sedan tidigare endast äger enstaka fastigheter i Bromma, Bålsta, Kristinehamn och Täby, innebär köpet en möjlighet till att få en hög avkastning till ändå relativt låg risk.

Totalt har visserligen befolkningen i 18 av de 33 ingående kommunerna minskat under det senaste decenniet, men det är endast i två av dessa kommuner (Vansbro och Hagfors) där antalet personbilar också minskat. Efterfrågan på lokaltypen kan således därför sägas vara stabil, samtidigt som sannolikheten för ytterligare konkurrens på orten i de flesta fall är relativt begränsad. Vid en framtida nedläggning så kvarstår också möjligheten att hyra ut hela eller delar av anläggningarna för andra verkstadsändamål.

TEXT PATRIK LUNDSTRÖM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan