Slår till med tidigt köp i expansiva ”Flempan”

Generatorn 4–6, Huddinge

Läge A-läge (kommunen)
Totalarea 23.700 kvm
Uthyrningsgrad 100%
Totalt hyresvärde 50 mkr inkl. tillägg
Hyresrisk Liten
Underhållsbehov Liten

TRANSAKTION
Köpare Niam
Säljare Skanska
Köpeskilling 850 mkr
Direktavkastning, normaliserad 5,75 procent
Kr/kvm 36.000 kvm
Upplåtelseform Äganderätt

Visa faktaruta

I slutet av juni offentliggjordes att Niam förvärvar tre nyproducerade fastigheter i Flemingbergsdalen i Huddinge från Skanska. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen var cirka 850 miljoner kronor, motsvarande 36.000 kr/kvm.

Fastigheterna är belägna i nära anslutning till Flemingsbergs station, med både fjärr- och pendeltåg, och är i dag fullt uthyrda med en genomsnittlig kontraktstid om 13 år. Samtliga tre objekt utgör 3D-fastigheter med avgränsning i vertikalled. Bottenvåningen i hela kvarteret, motsvarande Generatorn 4, rymmer en Ica Maxi om drygt 7.000 kvm och ovanpå den en kommunal sporthall (Generatorn 5) i tre våningar om drygt 5.300 kvm. Byggnaderna färdigställdes under våren 2017.

I samma kvarter, ovanpå del av Icabutiken, byggs för närvarande Generatorn 6 om totalt 11 400 kvm, där Forenum kommer att öppna ett long stay-hotell med 205 lägenheter. Husets tre nedre plan kommer dessutom att inrymma en gym- och fitnessanläggning. Projektet färdigställs det fjärde kvartalet 2017.

De försålda objekten utgör bara ett par exempel på den förtätning som nu sker i närområdet. I en tidigare etapp i samma kvarter har Skanska uppfört 184 hyresrätter och i en kommande etapp planeras för ytterligare bostäder, butiker och vårdboende. På andra sidan spåren, vid Karolinska Universitetssjukhusets (KUS) framsida, håller den andra etappen av ett nytt utbildnings- och forskningscenter på att slutföras. Samtidigt finns planer för bland annat 800 nya bostäder i närområdet.

Något som kommer att förbättra mikroläget betydligt framöver är Spårväg syd, en spårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg, via bland annat Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. I slutet av mars kom beslutet att staten, landstinget, Stockholms stad och Huddinge kommun vill finansiera projektet. Projektstart beräknas till 2024.

Givet detta så bedöms hyresrisken i de försålda objekten som låg. Butiken och sporthallen förväntas ge stabila intäkter samtidigt som hotellet kommer att gynnas av närheten till KUS samt högskolorna. Initiala rabatter gör att direktavkastningen i affären blir låg under de första åren för att sedan normaliserat uppgå till runt 5,75 procent. Det är en ganska normal nivå för en mixad portfölj likt denna, där livsmedelsdelen dock bidrar till att dra ned avkastningskravet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan